WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації ос - Реферат

Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації ос - Реферат

перекладу англійських термінів з дистанційної освіти та існування багатьох синонімічних рядів до основних термінів в англійській і українській мовах. Як приклад Б.Шуневич наводить переклад українською мовою терміну дистанційне навчання, який має в англійській мові такі взаємозаміно використовувані терміни: еducation at a distance, distance education, distance learning, distance teaching, E-learning, оnline learning (on-line learning), open learning, open and distance learning та ін. Основна риса, яка об'єднує всі ці терміни, - це використання інформаційно-комунікаційних технологій [8, 102]. А отже й застосування термінології щодо дистанційного навчання в інших мовах досить складне та неоднозначне.
Б.Шуневич також зазначає, що термін дистанційне навчання є синонімом до терміну відкрите навчання, або електронне, он-лайнове, віртуальне та підкреслює основні риси такого навчання, яке відрізняється від заочного у традиційному розумінні, а є навчання відкрите, інтерактивне й доступне для всіх, незалежне від того місця, де учень проживає та навчається. Як вважає дослідник Б. Шуневич, терміни відкрита освіта, відкрите навчання (open education, open learning) поки що по-різному сприймаються в Україні й за кордоном. На Заході під цими термінами розуміють: 1) можливість кожної людини отримувати освіту незалежно від місця проживання, віку, національності, фізичного стану і т.д., 2) підтримка цієї можливості державою у вигляді різних пільг, стипендій, 3) застосування новітніх технологій навчання. В Україні під цим терміном поки що розуміють першу частину вищезгаданого розуміння даного терміну на Заході. На сьогодні поки що мова не йде про пільги, стипендії ата інші можливості для того, хто навчається.
Розглядаючи поняття відкритої освіти та основні підходи до розуміння його, звернувшись до досвіду Росії, слід зазначити про існування Концепції відкритої освіти, яка своїми положеннями виходить з відповідних концепцій філософії освіти та Національної доктрини освіти Російської Федерації, Федеральної програми розвитку освіти, дана концепція відкритої освіти інтегрує в собі низку напрямів та досліджень, що здійснюються в рамках міжвузівських та міжвідомчих програм. Особливо це стосується галузевих науково-технічних та федеральних цільових програм. Концепція відкритої освіти Росії визначає такі основні системотворчі принципи відкритої освіти:
принцип гнучкості та модульності освіти та освітніх послуг;
принцип формування інформаційного освітнього середовища в системі освіти.
Російський вчений-педагог А.В.Хуторской історію розвитку відкритих, особливо дистанційних форм навчання співвідносить з так званою евристичною освітою, що реалізується за допомогою мережі Інтернет та базується на застосуванні учнями телекомунікаційних методів конструювання знань, набуття досвіду спілкування з усім світом. На думку вченого, застосування нових інформаційних технологій, перш за все, комп'ютерних ігор на CD-ROMах, ігри в мережі Інтернет здійснюють вплив на психологічні та світоглядні якості школярів. Вони привертають їх своєю інтерактивністю, тобто можливостями виконання швидких дій та спритності. Саме тому дистанційні форми освіти є цікавими для молоді.
На думку А.В. Хуторського в основі дистанційних форм освіти лежать ідеї російських космістів - Н.Ф.Федорова, Вл.С.Соловйова, К.Е.Ціолковського, П.А.Флоренського, В.И.Вернадського, А.Л.Чижевського, Н.А.Бердяєва, Д.Л.Андрєєва и др. про інтеграцію людини у оточуюче середовище, що відноситься також в певній ступені до кіберпростора з невичерпними інформаційно-діяльнісними можливостями [5, 1-5].
Саме такий підхід відображений при створенні освітніх інформаційних порталів, наприклад т.зв. Російського порталу відкритої освіти (РПОО), Російського загальноосвітнього порталу (РПО) для освітніх організацій Російської Федерації (загальноосвітніх шкіл, коледжів, училищ, технікумів, інститутів, академій та університетів, незалежно від форм власності, що базується на використанні новий інформаційних та комунікаційних технологій дистанційної освіти.
Російські вчені О.О.Орчаков та А.А. Калмиков визначають термін "відкрита освіта" як слабоформалізовану освітню систему, у якій доступ до освітніх ресурсів забезпечується кожному бажаючому без перевірки вхідних параметрів знань (вступних іспитів), в якій використовуються технології (в тому числі дистанційні) що в максимальній ступені враховують побажання та можливості того, хто навчається.
Необхідно також висвітлити думку російських авторів Філіпова В.М. та Тихомирова В.П. щодо т.зв. моделі відкритої освіти, метою якої є : підготовка учнів до повноцінної та ефективної участі у суспільних та професійних галузях в умовах інформаційного суспільства. Дана концепція відкритої освіти передбачає відкритість освіти майбутньому; інтеграцію всіх способів засвоєння людиною світу; розвиток та включення в процеси синергетичних понять про відкритість світу, цілісності та взаємозв'язку людини, природи та суспільства; світоглядні та змістові моделі; вільне користування різноманітними інформаційними системами, які відіграють таку саму роль у навчально-виховному процесі, як і безпосередній навчальний процес; особистісна спрямованість процесу навчання; розвиток інформаційної культури; психологічну установку на формування нових орієнтирів та цілей; зміну ролі викладача: перехід до спільних дій в нових ситуаціях у відкритому, мінливому та незворотному світі.
Таким чином, відкрита освіта в більшості випадків має на увазі політику освітньої установи, побудовану так, щоб навчання здійснювалося гнучкішими способами, враховувалася індивідуальна географічна віддаленість, соціальні й тимчасові обмеження конкретних студентів. Окрім того, відкрита освіта передбачає ряд принципів, що спрямовані на врахування індивідуальних особливостей учня, його інтереси та потреби. Такий індивідуальний підхід до навчання орієнтований на здійснення навчання кожного студента за індивідуальним планом. Відкрите навчання може містити в собі дистанційну або інші форми навчання, де немає залежності між студентами, а також можливість поєднувати елементи традиційного й самостійного навчання з відповідною формою контролю. Однак, необхідно зазначити, що на сьогодні немає досить чіткого розведення термінів дистанційна та відкрита освіта. Основним завданням обох форм є забезпечення отримання освіти альтернативними засобами в тих випадках, коли учні та студенти не використовують традиційне навчання. Так , протягом 70-х - 90-х рр. на Заході було написано багато наукових і полемічних статей, що стосувалисявідмінностей між дистанційним навчанням, відкритим навчанням, гнучким навчанням та ін. Тепер широко використовується термін відкрите і дистанційне навчання - оpen and distance learning (ODL), який прагне ввібрати всі варіанти дистанційного навчання.
Українські автори, наприклад, Є.Владимирська трактує поняття дистанційне навчання як цілеспрямоване озброєння знаннями самостійних і високовмотивованих груп населення, яке відбувається за допомогою сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, що звільняють учнів від необхідності перебувати в певний час задля зустрічі з викладачем"[1, 112-115].
На думку А.В.Хуторського, дистанційні форми навчання мають вирішувати специфічні завдання, що відносяться до розвитку творчої складової освіти, а саме:
посилення активної ролі учня у процесі самоосвіти: в постановці

 
 

Цікаве

Загрузка...