WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп'ютерне тестування як складова системи педагогічної діагностики компетентності школярів із теми «табличний процесор» - Реферат

Комп'ютерне тестування як складова системи педагогічної діагностики компетентності школярів із теми «табличний процесор» - Реферат

містили паралельні завдання. Довжина тесту визначалася за адаптивним алгоритмом залежно від надійності відповідей учня і рівня його навчальних досягнень і змінювалася від 16 до 42 завдань. На кожне із завдань відводився різний час. Тест містив завдання різної форми:
- завдання з вибором однієї правильної відповіді зі списку;
- завдання з вибором однієї правильної відповіді на малюнку;
- завдання відкритої форми з короткою відповіддю;
- завдання з вибором декількох правильних відповідей.
Автоматизована система, зазвичай, має великий банк варіантів завдань і забезпечує автоматичний їх вибір для формування конкретного варіанту тесту, що у поєднанні з автоматичною перевіркою й інтерпретацією результатів дозволяє учням здійснювати самоконтроль, якісно готуватися до атестації.
Недоцільно проводити тематичне комп'ютерне оцінювання без попереднього тренінгу учнів. Досвід свідчить, що результати тестування, у цьому випадку, не відповідатимуть дійсності. Оскільки заміна звичайних формулювань умов завдань, збільшення кількості логічних операцій під час їх рішення, незвичне середовище і таймер часу приведуть до зменшення кількості школярів, які успішно виконають завдання. Але провести попереднє комп'ютерне тестування не завжди можливо, оскільки є певні рамки в програмі, яких потрібно дотримуватися. А вчителям інших кафедр це зробити дуже складно, оскільки потрібно заздалегідь планувати розклад учителя і кабінету інформатики.
З учнями Харківської ЗОШ №58 було проведене комп'ютерне тестування після завершення вивчення теми "Табличний процесор" для узагальнення даного матеріалу, виявлення і ліквідації пропусків у структурі навчальних досягнень, отримання мотивації до навчання. Учні мали можливість проходити тестування багаторазово або скласти традиційний залік.
Розглянемо деякі із завдань тесту. Під час обробки результатів з'ясувалось, що коефіцієнт кореляції цього завдання 0,31, тобто це завдання може використовуватися в тесті.
Так як рекомендують включати в тест завдання за умови, що коефіцієнт кореляції не нижче 0,25-0,3 [7, c. 45]. Індекс складності складає 0,83 серед учнів, які отримали оцінку не менше 9 балів. Середній час виконання 6 секунд. Таке завдання може бути віднесено до достатнього рівня.
У завданні на рис. 2 учню пропонується визначити адресу активної комірки. Коефіцієнт кореляції цього завдання 0,96. Індекс складності завдання складає 0,5, а середній час обміркування - 15 секунд. Це завдання є "ведучим" чи "тестообразуючим", "ключовим" для даного розділу.
Середній час обміркування на наступне завдання - 20 секунд, індекс складності - 0,6, а коефіцієнт кореляції цього завдання - 0,8. Це завдання справді є складним елементом теми, що перевіряє саме компетентність учня.
На проведення тестування було відведено 20 хвилин. Розглянемо час, фактично використаний учнями під час тестування. Тим учням, яким були запропоновані завдання високого рівня, для проходження тесту знадобилось від 5 хвилин до 20 хвилин. Учням, яким були запропоновані завдання достатнього рівня, знадобилось від 6 до 15 хвилин. А тим, які відповідали тільки на завдання середнього рівня - від 7 до 18 хвилин. Завдяки адаптивному тестуванню кожний з учнів мав можливість працювати в індивідуальному режимі, який залежить від рівня підготовки учнів та їх індивідуальних особливостей.
З вище викладеного можна зробити висновок, що завдання високого рівня даються дітям досить складно, на відміну від завдань середнього і достатнього рівня, тобто інформаційна компетентність у школярів розвинена не достатньо.
Під час обробки тестових результатів були виявлені завдання, які не відповідали найбільш важливим показникам: потенціалу складності, дисперсії балів та коефіцієнту кореляції. Проведена корекція або заміна таких завдань. За результатами апробації було визначено час, необхідний учням для виконання кожного завдання, що дозволило коректно виставити обмеження часу. Час, що потрібний для виконання завдань, які перевіряють компетентність учнів виявився значно більшим, ніж для завдань репродуктивного рівня. Найбільш складними для учнів стали такі завдання: вказівка адреси активної комірки, завдання із синтаксисом формул, з абсолютними і відносними адресами комірок (наприклад, рис. 1 і 3). Можна відзначити, що це дійсно складний блок із даної теми, тобто саме ці завдання перевіряють компетентність учня.
На основі отриманих даних був створений педагогічний тест із теми "Табличний процесор". Водночас було виявлено, що адаптивне тестування допомагає включити слабких учнів у пізнавальну діяльність, підвищити їх інтерес до предмету, здійснювати контроль і корекцію знань учнів.
Висновки
1. Розроблений та впроваджений в навчальний процес тест із теми "Табличний процесор" реалізований у системі автоматизованого тестування.
2. Комп'ютерне тестування дозволяє привернути слабких і сильних учнів завдяки застосуванню адаптивного алгоритму й підвищенню мотивації.
3. Адаптивне комп'ютерне тестування дозволяє врахувати індивідуальні особливості учнів щодо темпу виконання завдань, що створює комфортні умови в процесі діагностики.
3. Важливим елементом атестації із застосуванням комп'ютерного тестування є підготовка учнів, яка включає самостійну роботу з тестовою системою і припускає вільний доступ до комп'ютерної техніки в позаурочний час.
Список джерел:
1. Швидкий О. Тестовий контроль у навчальному процесі // Освіта. Технікуми, коледжі. - 2002. - №1. - С. 19 - 21.
2. Кобзар О.Б. Дидактична роль нових інформаційних технологій у навчальному процесі вищої медичної школи // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Ред. кол.: В.О. Зайчук, О.Я .Савченко, М.Ф. Дмитриченко та ін.. - К.: НМЩВО, 2002. - Вип. 32. - С. 86 - 96.
3. Смирнова М.І. Комплекс тренувально-контролюючих засобів вивчення іноземної мови студентами економічних спеціальностей // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. - К.: Науковий методичний центр вищої освіти, 2004. -Вип.38. - С. 160 - 167.
4. Дворецька Л.П. Результати зовнішнього оцінювання з математики 2006 року // Вісник ТІМО - 2006. - № 9. - С. 18 - 27.
5. Кошелєв М.В. Підсумкові тести з інформатики. - Харків: Торсінг, 2003. - 144 с.
6. Копняк Н.Б., Пройда С.А. Поточне оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики за допомогою тестів // Комп'ютер у школі та сім'ї - 2005. - № 7 - С. 7 - 13.
7. Борисик Т. Електронні таблиці. Опрацювання табличної інформації за допомогою EXCEL // Інформатика. - 2007. - № 22 (406). - С. 13 - 31.
8. Бойко М.В. Тестування за допомогою TESTOFFICE PRO // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2006. - № 8. - С. 25 - 29.
9. Середяк Л. Про мотивацію у зовнішньому незалежному оцінюванні // Вісник ТІМО. - 2007. - № 6 - 7. -С. 65 - 67.
10. Аванесов В.С., Хохлова Т.С., Ступак Ю.А., Потап О.Е., Чернявський В.Г., Пліськановський С.А. Педагогічні тести. Питання розробки і застосування: Допомога для викладачів. - Дніпропетровськ: Пороги, 2005. - 64 с.
11. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Тестологічний аналіз у системі "Експерт" // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2003. - № 7. - С. 41 - 43.

 
 

Цікаве

Загрузка...