WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп'ютерне тестування як складова системи педагогічної діагностики компетентності школярів із теми «табличний процесор» - Реферат

Комп'ютерне тестування як складова системи педагогічної діагностики компетентності школярів із теми «табличний процесор» - Реферат


Реферат на тему:
Комп'ютерне тестування як складова системи педагогічної діагностики компетентності школярів із теми "табличний процесор"
Останнім часом спостерігається зменшення кількості годин у програмах навчальних закладів, що приводить до дефіциту аудиторного часу. Тому виникає потреба у підвищенні ефективності навчального процесу, зокрема, якості та технологічності педагогічного контролю. Одним із найбільш технологічних засобів діагностики й оцінювання навчальних досягнень є тестування (бланкове чи комп'ютерне), яке треба використовувати у поєднанні з традиційними засобами педагогічного контролю. Зараз є багато робіт, які присвячені тестовому контролю [1, 2, 3, 4], зокрема розроблені тести з інформатики на тему "Табличний процесор". Розглянемо деякі з них. Наприклад, "Підсумкові тести з інформатики" М.В. Кошелєва [5] складені таким чином, що варіант тесту містить 24 завдання, складених із різних тем інформатики (програмування, алгоритмізація, апаратна частина комп'ютера тощо), завдання не є різнорівневими та направлені на перевірку знань та вмінь учнів. Тести для бланкового тестування [6] (Н.Б. Копняк, С.А. Пройда) сформовані за елементами навчального матеріалу, містять один варіант та складаються з різної кількості завдань середнього, достатнього і високого рівнів. У.Т. Борисюк [7] підготувала комплект завдань середнього та достатнього рівнів з теми "Табличний процесор" із вибором однієї або декількох правильних відповідей, визначення правильної послідовності дій, і завдання-кросворди.
На основі вище розглянутого можна зробити висновки, що останнім часом розроблено багато тестів із різних тем інформатики, але таких, що перевіряють рівень компетентності учнів, у тому числі їх навчальні досягнення на високому рівні поки що недостатньо, тому актуальним є створення систем тестових завдань і визначення показників їх якості.
Тестування може поводитися як у бланковій, так і в комп'ютерній формах. Проведення комп'ютерного тестування потребує наявності банку верифікованих завдань, що вимагає від учителя відповідної методичної компетентності. Комп'ютерна форма тестування має низку переваг. Викладач отримує можливість здійснювати різні види контролю (попередній, поточний, тематичний, підсумковий контроль) [8], економити час, одночасно залучати до роботи всю групу й оперативно обробляти результати з метою аналізу якості навчального процесу та виявлення прогалин у знаннях. Учень негайно отримує результат і об'єктивну оцінку, може неодноразово проходити тестування з однієї теми.
Не можливо не відзначити, що саме цей вид тестування найбільш подобається дітям. Унаслідок підняття зацікавленості вдається залучити до активної участі в навчальному процесі, як сильних, так і слабких учнів. Розглянемо такий важливий фактор як підвищення в учнів мотивації, яка допомагає їм у досягненні поставлених цілей та отриманні позитивної перспективи, підвищенні самоповаги і можливості, а також у керуванні власним розвитком.
Мотивація - це створення збагаченого стимулами і можливостями середовища, у якому людина активізує свої мотиви. Мотив - це те, що активізує поведінку людини або підтримує чи скеровує її. Психологи вважають, що мотив - це внутрішній фактор, що ставить запитання "Що зробити?", "стимул" уточнює "для чого?", потреба - це спонукання до дії і відповідь на запитання "Які наслідки?" [9]. Тобто викладач у процесі створення тестових завдань повинен ретельно відбирати завдання, які б, у свою чергу, відповідали сучасним вимогам. А саме: стислість, яка забезпечує максимальну ясність смислового змісту завдання; логічна коректність форми, яка дає можливість перетворити відповідь учня на правильне або помилкове висловлення, виключаючи можливість появи помилкових відповідей за формальними ознаками в результаті невдалого формулювання; подібність правил оцінки відповідей, які визначаються наперед; уніфікованість форми, яка додає завданням структурну цілісність і визначеність, зовнішню організованість [10, с. 6.].
Метою нашого дослідження є:
1. Проведення експериментальної апробації технології комп'ютерної діагностики рівня інформаційної компетентності школярів на матеріалі теми "Табличний процесор"".
2. Перевірка відповідності навчальних досягнень школярів програмним вимогам, визначення рівня їх інформаційної компетентності та прогалин у знаннях.
3. Підвищення мотивації учнів та спонукання їх до самостійної участі в навчальному процесі.
Для проведення діагностики була вибрана комп'ютерна форма тестування, яка на відміну від бланкової форми дозволяє здійснювати оперативну перевірку й оцінювання, а також оперативно інформувати учня про результати діагностики, проводити тестування за адаптивним алгоритмом, який забезпечує диференціацію завдань відповідно до підготовленості учнів і оптимального використання часу.
Для ефективного проведення комп'ютерного тестування необхідно провести підготовку. Спочатку визначаються цілі і завдання контролю. Учитель визначає, що саме він прагне проконтролювати, будує ідеалізовану модель учня.
Ідеалізована модель учня будується на основних питаннях, якими повинен оперувати учень для успішного складання тесту з теми "Табличний процесор":
- призначення електронних таблиць;
- правила розміщення даних в електронних таблицях;
- правила завантаження та роботи з редактором електронних таблиць;
- основні операції, що можна виконувати з даними, розміщеними в електронних таблицях;
- можливості та правила оцінювання даних, що зберігаються в електронних таблицях;
- правила пошуку інформації в ЕТ.
Також учні повинні вміти:
- завантажувати програму опрацювання електронних таблиць;
- уводити числові, формульні та текстові повідомлення до ЕТ;
- за допомогою програми опрацювання таблиць виконувати основні операції над ЕТ;
- виконувати операції та функції програми опрацювання електронних таблиць, опрацьовувати дані, занесені до таблиці;
- зберігати таблиці на зовнішніх носіях;
- будувати діаграми та графіки на основі табличних даних;
- упорядковувати таблиці та відшукувати в таблицях необхідні дані;
- виводити таблиці на друк.
А потім на основі цих знань та вмінь учень повинен уміти:
- знаходити рішення в нестандартних ситуаціях;
- виявляти дослідницькі можливості учня щодо отримання ним нової інформації;
- приймати, зберігати, обробляти та перетворювати інформацію.
З погляду компетентності саме тести достатнього і високого рівнів передбачають виявлення готовності того, хто проходить випробування, до продуктивних дій евристичного типу.
На основі цієї моделі здійснюється розробка паралельних тестових завдань - складова одиниця тесту, відповідна вимогам до завдань у тестовій формі та статистичним вимогам. [10, с. 8]. На кожне із завдань відводиться різний час, відповідно до їх складності. Після їх створення, вони проходять експертну оцінку шляхом обговорення на шкільному методичному об'єднанні. Потімзавдання треба ввести в оболонку, після цього починається етап пробної експлуатації системи.
Тестування здійснювалося з використанням програми Expert [11]. База тестових завдань складала 22 блоки, які

 
 

Цікаве

Загрузка...