WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп'ютерні системи тестування на основі технології трирівневих баз даних - Реферат

Комп'ютерні системи тестування на основі технології трирівневих баз даних - Реферат

процесу тестування.
4. Кадри - призначено для внесення, перегляду або редагування інформації про фізичних осіб (викладачів та студентів), факультети, кафедри, групи.
Особливу увагу було приділено модулям безпеки та тестування. Розглянемо їх більш детально.
Модуль "Безпека". Для забезпечення належного рівня безпеки КСТ було зроблено таке:
1) усіх користувачів поділено на групи (студент, викладач, завідуючий кафедрою);
2) усі користувачі здійснюють доступ до системи, використовуючи логін, який є унікальним та пароль;
3) введено поняття сеансу тестування, у разі призначення якого викладач обирає шаблон тесту, групу студентів, аудиторію, у якій буде проводитися тест, та проміжок часу, протягом якого можна здійснити реєстрацію в системі та відповісти на запитання;
4) доступ до системи здійснюється на основі механізму сесій, який було розроблено спеціально для цієї системи;
5) розподіл прав доступу здійснюється для користувачів та їх груп;
6) система є невразливою до атак типу SQL-INJECTION.
Модуль "Тестування". Викладачі мають можливість призначати сеанси тестування, додавати нові шаблони тестів, підрозділи та запитання, редагувати власні запитання та переглядати ті, що вже існують. Під час створення шаблону тесту викладач вказує назву шаблону, розділ (змістовний модуль), загальну кількість запитань та балів. Далі створюється структура шаблону, де вказується кожний з його підрозділів та кількість запитань у ньому. Перегляд звітів, що містять статистику помилок, дозволяє викладачеві зрозуміти, який матеріал був погано засвоєний студентами та потребує додаткового пояснення. Звіт зі статистикою помилок має вигляд таблиці, аналіз якої можна здійснювати у web-браузері або копіювати для подальшого аналізу до OpenOffice Calc або MS Excel.
Аналіз помилок по потоку показує що в цілому студенти підійшли більш відповідально до самостійної роботи. А на перше запитання з табл. 2, яке було висвітлене під час занять, припадає найбільша кількість помилок. Це свідчить про необхідність повторного пояснення цього питання перед іспитом. У майбутньому йому слід приділити більше уваги або виключити це запитання взагалі, якщо воно не є актуальним. Надзвичайно важливим залишається питання коректності тестових завдань. КСТ дозволяють лише заощадити час на перевірку даних та приділити більше уваги безпосередньо аналізу отриманих результатів та методично правильній побудові запитань.
Для кожного студента система генерує запитання випадковим чином згідно шаблону. За достатньої кількості запитань у базі за певним підрозділом запитання у всіх студентів в аудиторії можуть бути зовсім різними. За недостатньої кількості, у різних студентів запитання відображаються в різному порядку, тому вірогідність існування двох однакових наборів запитань для тестування практично виключається. Таким чином, виключається ситуація, коли один студент відповідає на запитання та передає другому послідовність відповідей.
Студенти під час тестування можуть пропустити запитання, а потім повернутися до них. У випадку розірвання з'єднання із сервером з будь-якої причини студент має можливість продовжити відповідь на ті запитання, на які ще не встиг відповісти. Після тестування студент одразу отримує звіт, у якому містяться кількість набраних балів, кількість правильних відповідей та перелік запитань, на які він дав неправильну відповідь. Відсутність правильної відповіді на запитання спонукає його до самостійного пошуку та вдосконалення знань. Студенти також мають можливість пробного тестування, яке не має обмежень за часом та місцем тестування. Таким чином, студенти звикають до КСТ і контрольні тестування не стануть для них несподіванкою.
Висновки. Проведено аналіз існуючих КСТ та наведено їх класифікацію. Найкращими для використання у навчальному процесі є КСТ, розроблені з використанням технології трирівневих баз даних. Такі системи мають такі переваги: зручність у разі оновлення ПЗ, легкість масштабування, кросплатформеність, доступ до системи з будь-якого комп'ютера локальної мережі навчального закладу, оперативна перевірка та аналіз результатів тестування. За допомогою розглянутої КСТ "Інформаційна система ВНЗ 2.0.1" показано приклад аналізу результатів тестування для підвищення ефективності навчального процесу.
Подальший розвиток КСТ "Інформаційна система ВНЗ 2.0.1" полягає у подальшому:
- створенні можливості використання у тестах графічної та аудіо інформації;
- розширенні типів запитань, які можна використовувати, а саме: на відповідність та обрання правильної послідовності;
- створенні "конструктора звітів";
- інтеграції тестів з електронними підручниками;
- створенні електронної бібліотеки.
Список джерел:
1. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.
2. Морев И. А. Образовательные информационные технологии. Часть 3. Дистанционное обучение: Учеб. пособие. - Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2004. - 150 с.
3. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. Учебная книга для преподавателей вузов, учителей школ, аспирантов и студентов пед. вузов. 2 изд., испр. и доп. - М.: Адепт, 1998. - 217 с.
4. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. (Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования) / А. Н. Майоров. - М.: Интеллект-центр, 2001. - 296 с.
5. Архипова А.И., Шапошникова Т.Л., Лаврентьев А.В. Типология педагогических программных продуктов и этапы их проектирования // Педагогическая информатика. - 2002. - №4. - С. 40-45.
6. Шишкіна М.П., Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища / Шишкіна М.П. // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2006. - № 1. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/emg.html. - Заголовок з екрану.
7. Сінько Ю.І. Інтегроване програмне середовище системи навчання математичної логіки "МатЛог" [Електронний ресурс] / Ю.І. Сінько // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2007. - № 3. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em3/emg.html. - Заголовок з екрану.
8. Єфіменко В.С. Комп'ютерне тестування як складова системи педагогічної діагностики компетентності школярів із теми "Табличний процесор" [Електронний ресурс] / В.С. Єфіменко // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2008. - № 1. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em5/emg.html. - Заголовок з екрану.
9. Дюмін О. Комп'ютерна система тестування знань з української мови за програмою open TEST 2.0 [Електронний ресурс] / О. Дюмін // Українознавство. - 2006. - № 4 - Режим доступу: http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=636&number=61&category=10. - Заголовок з екрану.
10. Кузнецов М.В., Симдянов И.В. Самоучитель MySQL 5. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006. -560 с.
11. Конверс Тим, Парк Джойс, Морган Кларк. PHP 5 и MySQL. Библия пользователя. - М.: Издательский дом "Вильямс", 2007. - 1216 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...