WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти - Реферат

Ключові чинники та сучасні інструменти розвитку системи освіти - Реферат

до ефективної участі у побутовій, громадській і професійній життєдіяльності в умовах ІС. В якості складових головної мети виступають такі цілі [3]:
- підвищення якості освіти;
- поліпшення ступеня доступності освіти;
- підвищення економічного потенціалу в країні за рахунок зростання освітнього рівня населення (людський капітал);
- створення єдиного інформаційного простору системи освіти;
- інформаційна інтеграція національної системи освіти у наукову, виробничу, соціально-громадську і культурну інфраструктуру світового суспільства.
При цьому стратегічними завданнями системи освіти в ІС є:
- наукове обґрунтування методології інформатизації системи освіти в умовах ІС;
- підготовка кадрів, які здатні досягати поставлені масштабні цілі;
- поліпшення якості освіти на основі широкого і ефективного застосування сучасних і перспективних ІКТ;
- аналіз рівнів доцільного використання ІКТ у різних напрямах і для різних рівнів підготовки спеціалістів;
- розробка комп'ютерних навчальних систем;
- створення системи стандартів ІКТ, розробка методик сертифікації програмних і технічних засобів навчання;
- розвиток єдиної системи баз даних та інформаційних ресурсів в системі освіти, забезпечення масового доступу до цієї системи усіх категорій користувачів.
Розвиток України як країни, економіка якої має базуватися на широкому використанні і розвитку високих технологій, а її комунікаційно-технологічні підсистеми мають формувати інфраструктуру ІС, є неможливим без створення і широкого впровадження в освіту сучасних засобів навчання та ІКТ. Тільки за цих умов освіта буде відповідати соціально-економічним потребам розвитку суспільства, індивідуальним загальноосвітнім і професійним потребам громадян. Тільки за цих умов національна система освіти забезпечить адекватне формування кадрової складової гуманістичної і соціально-економічної трансформації країни - основи розвитку особистості, створення ефективної економіки, розвитку громадянського суспільства і демократизації української держави, європейської і світової інтеграції України. За таким підходом розвиваються системи освіти у всіх економічно розвинутих країнах світу.
В [11] Рейдар Ролл зазначає, що "Деякі країни знаходяться сьогодні на етапі переосмислення своїх освітніх систем, в той час як в інших державах, і це можна віднести до західного світу, зазначений процес здається уповільненим. Тут має місце реальна загроза, так як може трапитись, що швидкість, з якою будуть протікати зміни в офіційних освітніх системах, виявляться настільки низькими, що їх спроможність забезпечити необхідну громадянам якість освітніх послуг стане абсолютно недостатньою. Справитись з поставленою задачею зможуть ті школи, університети та інші навчальні заклади, котрі будуть здатні йти в ногу з новими реаліями і випереджати інших у забезпечені необхідних послуг на освітньому ринку завтрашнього дня. Можливо цей ринок надасть перевагу зближенню частин освітньої системи і корпоративного світу телекомунікацій й виробників апаратного і програмного забезпечення для освітнього ринку, тимчасово відсунувши політиків на задній план?". З високою імовірністю можна сказати, що так і станеться.
Суттєве поглиблення і поширення діяльності наукових установ, провідних навчальних закладів в напрямі науково-методичної та інформаційно-аналітичної підтримки інформатизації освіти, дослідженню проблем формування ІС, ролі, яку повинна відігравати у цьому процесі освіта забезпечить сучасні темпи і характер розвитку національної системи освіти, високу якість освітніх послуг, що надаються. На цій основі буде закладений освітній фундамент формування в Україні ІС, що, в свою чергу, забезпечить створення нових робочих місць і боротьбу із бідністю, конкурентноздатність випускників національної системи освіти на ринку праці і освітніх систем на ринку освітніх послуг, інвестиційну привабливість освіти і країни в цілому. Такий підхід сприятиме запобіганню та ослабленню в суспільстві впливу таких негативних соціальних явищ як кіберзлочинність, відтік з країни висококваліфікованих спеціалістів, він стане протидією негативному інформаційному впливу інших країн.
Все це буде сприяти формуванню іміджу України як країни високих технологій, в якій гармонічно поєднуються духовні, інтелектуальні та науково-технічні надбання людства із демократичними здобутками українського держави, що цілеспрямовано і активно будує ІС.
Тільки за цих умов розвиток освіти буде відповідати завданням, що визначені у Національній доктрині розвитку освіти [5], забезпечить сучасні темпи і характер її розвитку, високу результативність діяльності галузі, яка б відповідала сучасним і перспективним потребамособистості і держави.
Список джерел:
1. Богатырь Б.Н. Система образования России как объект информатизации: Школа-семинар "Создание единого информационного пространства системы образования". - М., 1998. - 37 с.
2. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г.Кременя / М.Ф. Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабін. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384 с.
3. Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні // Кабі­нет Міністрів України, Міністерство транспорту та зв'язку України. - К., 2005. - 70 с.
4. Кремень В.Г. Якісна освіта в контексті загальноцивілізаційних змін // Освіта України №89, 28 листопада 2006 року. - С.12.
5. Національна Доктрина розвитку освіти / Центр Разумкова / Національна безпека та оборона. - №4. - 36 c.
6. Освіта в інноваційному поступі суспільства / Доповідь на підсумковій колегії Міністерства освіти і науки України 17 серпня 2006 року // Освіта України. - №60-61, 14 серпня 2006 року. - С.1-21.
7. Парламентські слухання з розвитку інформаційного суспільства в Україні 21 вересня 2005 року. - К., 2005. - 64 с.
8. Постанова Верховної Ради України від 1 грудня 2005 року №3175.
9. Про невідкладні заходи щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні. Доповідь Президента України // Громадська рада з питань інформаційно-комунікаційних технологій. - К., 2005. - 42 с.
10. Руденко В.Д.. Розвиток інформаційного суспільства в Україні / Огляд матеріалів парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2005. - №8(48). - С.2-17.
11. Тиффин Джон, Раджасингам Лалита. Что такое виртуальное обучение. Образование в информационном обществе. - М: Информатика и образование, 1999. - 312 с.
12. Труды II Международного конгресса ЮНЕСКО "Образование и информатика" 1-5 июля 1996 г., Москва - Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, Международный центр системных исследований проблем высшего образования и науки (Ассоциированный центр ЮНЕСКО), 1997 год: Декларация II Международного конгресса ЮНЕСКО "Образование и информатика", т. I, р. XI; Рекомендации II Международного конгресса ЮНЕСКО "Образование и информатика", т. I, р. XII.
13. Україна на шляху до суспільства знань: освіта, наука, культура / За ред. к. ю. н. А.В. Пазюка. - Київ: МГО "Прайвесі Юкрейн", 2005. - 69 с.
14. Федеральний Закон "Про інформацію, інформатизацію і захист інформації". Прийнятий Державною Думою Росії 25 січня 1995 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...