WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально-виховних установ - Курсова робота

Соціально-педагогічні та виховні можливості позашкільних навчально-виховних установ - Курсова робота

типових правил.
Позашкільний навчально-виховний заклад відповідає за збереження життя здоров'я дітей та учнівської молоді під час навчально-виховної роботи з ними.
ІІ. Організація діяльності позашкільного навчально-виховного закладу.
Головні напрямки діяльності позашкільного навчально-виховного закладу визначаються цим закладом разом із засновниками і погоджуються з відповідними органами державного управління освітою. Позашкільний навчально-виховний заклад проводить навчально-виховну, організаційно-методичну та організаційно-масову роботу.
Позашкільний навчально-виховний заклад за рішенням засновника може діяти самостійно, у складі навчально-виховного комплексу, профільного об'єднання, асоціації тощо.
Позашкільний навчально-виховний заклад працює за річним планом роботи, розробляє та затверджує програму реалізації головних напрямів діяльності з урахуванням інтересів дітей та юнацтва.
Вище згаданий заклад організовує роботу з учнями протягом календарного року. Навчальний рік у позашкільному навчально-виховному закладі розпочинається, як правило, 10 вересня поточного року і закінчується 26 травня наступного року.
Набір учнів в заклад проводиться як на безконкурсній основі, так і за конкурсом.
Навчально-виховний процес у позашкільному навчально-виховному закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей дітей та з урахуванням їх вікових особливостей.
Чисельний склад творчих об'єднань за інтересами встановлюється директором позашкільного навчально-виховного закладу згідно з нормативами їх наповнюваності, навчальними планами і програмами, які можуть бути як авторськими так і рекомендованими Міносвіти або іншими органами державної виконавчої влади.
Педагогічний колектив позашкільного навчально-виховного закладу працює відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.
Тривалість занять (навчання) встановлюється з урахуванням психофізіологічного розвитку дітей, допустимого навантаження учнів різних вікових категорій: для вихованців (учнів) віком від 5 до 6 років - 30 хвилин, від 6 до 7 років - 35 хвилин, усіх інших - 45 хвилин.
З метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх обдаровань і самовизначення щодо майбутньої професії позашкільний навчально-виховний заклад може проводити роботу спільно з науково-дослідницькими, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої експериментальної, науково-дослідницької роботи.
Позашкільний навчально-виховний заклад, який має висококваліфіковані кадри, відповідні матеріальні умови, може організовувати на своїй базі виробничу практику учнів.
За згодою з відповідними підприємствами, установами, організаціями та за наявності умов для одержання певних професій під час навчання у позашкільному навчально-виховному закладі учневі, який склав кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією.
Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу позашкільного навчально-виховного закладу визначені Законом України "Про освіту". Статутом позашкільного навчально-виховного закладу можуть передбачатися додаткові права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, що не суперечать чинному законодавству.
Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристичних, хореографічних об'єднань необхідна довідка медичного закладу про відсутність у них противопоказань для занять у зазначених творчих об'єднаннях.
Позашкільний навчально-виховний заклад організовує та здійснює різноманітні масові заходи, проводить методичну роботу.
Відповідно до рішення засновника на підставі відповідних угод та з урахуванням попиту позашкільним навчально-виховним закладам надається організаційно-методична допомога педагогічним колективам шкіл, молодіжним, дитячим та громадським організаціям тощо.
ІІІ. Управління позашкільними навчально-виховними закладами.
Управління позашкільними навчально-виховними закладами здійснюється його засновником і місцевим органом державної виконавчої влади в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.
Вищим органом громадського самоврядування позашкільного навчально-виховного закладу є загальні збори (конференція) колективу, що скликається не менше як один раз на рік.
Рішення загальних зборів (конференції) колективу може створюватися рада позашкільного навчально-виховного закладу, що діє у період між загальними зборами (конференціями).
Рада позашкільного навчально-виховного закладу:
- організовує виконання рішень загальних зборів;
- вносить пропозиції про перспективи розвитку позашкільного навчально-виховного закладу, розглядає і погоджує з засновником режим роботи закладу, заходи щодо зміцнення його матеріально-технічної бази та поліпшення умов діяльності;
- підтримує творчі ініціативи новації позашкільної освіти;
- визначає форми співробітництва позашкільного навчально-виховного закладу з науково-дослідними, виробничими, кооперативними організаціями, творчими спілками, іншими державними і громадськими інститутами
- вносить пропозиції директорові про стимулювання педагогічних та інших працівників закладу; у межах фонду оплати праці (фонду матеріального заохочення) визначає порядок і розміри доплати до посадових окладів;
- спільно з батьками забезпечує соціальний захист учнів.
Безпосереднє керівництво позашкільним навчально-виховним закладом здійснюєдиректор, який призначається і звільняється засновником або уповноваженим ним органом у порядку, визначеним чинним законодавством.
Директор позашкільного навчально-виховного закладу:
- керує діяльністю закладу, представляє його в усіх органах, установах і громадських організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;
- розпоряджається майном, складає та затверджує штатний розклад у межах фонду заробітної плати, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, відкриває рахунки в установах банків;
- встановлює надбавки, доплати, премії працівникам закладу за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку, визначеного радою закладу;
- видає у межах своєї компенсації накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і вихованцями закладу;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;
- затверджує функціональні обов'язки працівників закладу.
З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників у позашкільному закладі на правах дорадчого органу створюється педагогічна рада.
Склад, функції та порядок роботи педагогічної ради визначається статутом закладу Головою ради є директор позашкільного навчально-виховного закладу;
Педагогічна рада:
- розглядає питання організації та здійснення навчально-виховного процесу, масової та методичної роботи;
- обговорює і рекомендує до затвердження річний план роботи закладу;
- сприяє розвиткові творчості ініціативи педагогів, впровадженню досягнень науки і передового педагогічного досвіду в учбовий процес;
- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд будь-які питання, пов'язані з навчально-виховним процесом. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю і, як правило, становить не менше

 
 

Цікаве

Загрузка...