WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Застосування інформаційних технологій та їх вплив на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах - Реферат

Застосування інформаційних технологій та їх вплив на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах - Реферат


Реферат на тему:
Застосування інформаційних технологій та їх вплив на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах
У період, коли йде пошук застосування інформаційних технологій у всіх ланках освіти, актуальним і своєчасним є дослідження впливу комп'ютерно орієнтованих засобів навчання на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах. Не викликає сумніву, що великий вплив на розвиток особистості, її інтелектуальну, емоційну сферу і фізичне здоров'я має предметно-ігрове середовище, в якому знаходиться дитина і ті умови й засоби діяльності, якими вона користується. В сучасних умовах важливим елементом предметно-ігрового середовища, яке розвиває, стають нові інформаційні технології, в основі яких лежить використання комп'ютерної техніки.
У зв'язку з цим, особлива увага приділяється створенню інтегрованого розвивального предметно-ігрового середовища, де комп'ютер як засіб найбільш природно поєднується з іншими дидактичними засобами та методами [5]. При такому підході комп'ютер стає розвивальним та збагачувальним сучасним засобом самостійної діяльності дитини [15]. Використання комп'ютера в якості ще одного принципово нового знаряддя дитячої діяльності в системі дидактичних засобів сприятиме успішному вирішенню завдань розвитку особистості дитини.
У всіх гуманістичних теоріях і практиках дошкільного виховання минулого і сьогодення проблемі розвивального предметно-ігрового середовища, його ампліфікації (збагачення), тобто створенню системи умов, які забезпечать всю повноту розвитку дитячої діяльності та її особистості, надається першочергове значення. Зміст розвивального предметно-ігрового середовища повинен задовольняти потреби актуального, найближчого перспективного розвитку дитини, становлення її творчих здібностей.
Розвивальне навчання з використанням нових інформаційних технологій все ширше застосовується в дошкільних установах і стає однією з ланок загальної дидактичної системи дошкільної освіти [7].
Аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури показав, що проблема використання комп'ютерно орієнтованих засобів навчання в дошкільних закладах розглядається в двох напрямах. Перший напрям стосується питань впровадження у дидактику дошкільної освіти інформаційних технологій і педагогічних методів їх застосування, розроблення структури занять, рекомендацій щодо санітарно-гігієнічних і ергономічних вимог, проблем безпеки з організації комп'ютерно-ігрового комплексу в дошкільних дитячих закладах [2, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24].
Другий напрям досліджень висвітлює всебічний розвиток дітей в комп'ютерно орієнтованому ігровому середовищі. Ряд дослідників стверджує, що використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі дошкільного закладу сприяє оволодінню уміннями вирішувати завдання конструктивної діяльності та допомагає формуванню просторових уявлень [26], забезпечує можливості для розвитку наочно-образного мислення, умови придбання [18] комунікативних навичок, цілеспрямованості і соціалізації [25], збагачує інтелектуальний, естетичний, моральний та фізичний розвиток дитини [13],стимулює творчу активність дітей [11], сприяє більш успішному вивченню іноземних мов [21].
Поряд із твердженням про необхідність використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі в дошкільному закладі у деяких зарубіжних дослідників виникає питання: чи дійсно комп'ютери є засобами, придатними для дітей дошкільного віку, які суттєво впливають на їх розвиток?
Тому ми поставили перед собою мету: виявити вплив інформаційних технологій, як складової предметно-ігрового середовища на розвиток особистості дитини у підготовці її до школи.
Для дослідження був обраний старший дошкільний вік, адже від дитини для того, щоб використовувати комп'ютер, як засіб діяльності, вимагається уміння оперувати символами (знаками), узагальненими образами, тобто достатньо розвинене мислення, творча уява. В старшому дошкільному віці дітям вже доступні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, знакового опосередкування і символічного моделювання. Дитина здатна до створення нового малюнку, конструкції, образу фантазії, до зв'язного розповідання про зображене на картинці, звукового аналізу слова. В кінці дошкільного віку переважає особлива форма спілкування, а саме: позаситуативно-особистісна [10]. Дитина, яка досягла цієї форми спілкування, засвоює особливу позицію учня - позицію, яка забезпечує сприятливі умови для навчання в школі [1].
За даними психолого-педагогічної науки, успішне навчання в школі можливе лише за умови, що на момент вступу до неї дитина набула відповідного особистісного, інтелектуального та фізичного розвитку, який забезпечує її психологічну готовність до школи. Отже квінтесенцією всього розвитку дошкільного періоду є психологічна готовність дитини до школи.
Дослідження передбачало вирішення наступних завдань:
Визначення рівня готовності до школи дітей шестирічного віку в дошкільних закладах, де в навчально-виховному процесі активно використовуються комп'ютерно орієнтовані засоби навчання.
Визначення рівня готовності до школи дітей шестирічного віку в дошкільних закладах, де в навчально-виховному процесі не застосовуються інформаційні технології.
Порівняння даних рівня готовності дітей до школи в дитячих закладах, які застосовують у навчально-виховному процесі комп'ютерно орієнтовані засоби навчання, з рівнем готовності дітей дошкільних закладів, які не використовували комп'ютерних засобів навчання, та їх аналіз.
Розробляючи методику дослідження, ми спирались на теоретичні уявлення вітчизняної та зарубіжної психології про вікову періодизацію та кризи розвитку і новоутворення в старшому дошкільному віці, а також на положення Л. С. Виготського про те, що готовність до шкільного навчання з боку інтелектуального розвитку дитини полягає не стільки в кількісному запасі уявлень, скільки в рівні розвитку інтелектуальних процесів, тобто в якісних характеристиках дитячого мислення. У зв'язку з цією позицією, бути готовим до шкільного навчання означає досягти відповідного рівня розумових процесів: дитина повинна вміти виділяти суттєве в явищах навколишньої дійсності, вміти порівнювати, бачити схоже та відмінне, навчитися розмірковувати, знаходити причини явищ, аналізувати та робити висновки. Дитина, яка нездатна сприймати мірковування вчителя і, внаслідок цього, діставатися найпростіших висновків, є ще не готовою до шкільного навчання. За думкою Л.С.Виготського, бути готовим до шкільного навчання, перш за все, означає володіти умінням узагальнювати і диференціювати оточуючий світ [4].
З ім'ям А. Н. Леонтьєва пов'язують появу самого терміну "психологічна готовність дитини до школи", що означає розвиток можливості керувати своєю поведінкою і є одним із суттєвих моментів, що утворюють психологічну готовність дитини до навчання в школі.
Це ж положення в своїх дослідженнях стверджувала українська дослідниця В.К. Котирло. Вона довела, що у дітей дошкільного віку є

 
 

Цікаве

Загрузка...