WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Еволюція засобів та підходів до моделювання знання у сфері освіти - Реферат

Еволюція засобів та підходів до моделювання знання у сфері освіти - Реферат

штучного інтелекту, комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання нового покоління досить великою мірою виступають як засоби, що ґрунтуються на знаннях, або можуть бути інтегровані в систему таких засобів. З цього погляду, знання постає системоутворюючим фактором, що дозволяє об'єднувати в систему комп'ютерно-орієнтовані засоби навчання різних типів.
Можна припустити, що і в подальшому розвиток комп'ютерно-орієнтованих засобів буде відбуватися в напрямку вдосконалення моделей знання, що закладено в їх основу. Тобто, що ці засоби все більше набуватимуть інтелектуалізації, усе більше наближатимуться до моделювання більш-менш цілісних фрагментів навчального простору та окремих типів навчальної взаємодії.
У зв'язку з цим, можна виявити низку важливих тенденцій, що характеризують перспективні шляхи розвитку та застосування у сфері освіти підходів штучного інтелекту та систем, що ґрунтуються на знаннях, у майбутньому:
- інтелектуалізація всіх ланок систем навчального призначення, подальша їх інтеграція у складі навчального процесу та навчального середовища;
- інтенсивна розробка та впровадження систем навчального призначення, що базуватимуться на останніх досягненнях, методах та розробках галузі ШІ;
- зростання ролі моделювання учня та знання у розвитку, управлінні та впровадженні на системній основі програм навчального призначення нового покоління;
- подальша уніфікація, універсалізація, формування єдиних стандартів розробки та впровадження окремих модулів, підсистем та систем навчального призначення у межах якісно нового інформаційно-навчального простору з елементами штучногоінтелекту;
- зростання ролі комп'ютерної грамотності та технологічної культури всіх учасників навчального процесу для успішного розвитку та впровадження засобів навчання з елементами ШІ нового покоління.
Висновок. Виявлення найбільш суттєвих періодів розвитку засобів навчання, що ґрунтуються на знаннях, є лише деякою спробою системного аналізу проблеми. Поділ на етапи є досить умовним. Методи і підходи попередніх поколінь продовжують застосовуватись поряд із новими, вони співіснують. Складно датувати появу окремих програм певним роком, багато з них застосовуються і нині. Деякі засоби можуть поєднувати в собі елементи, що належать до різних напрямків, які постійно оновлюються.
Водночас виявлення етапів розвитку засобів навчання з елементами ШІ є певним підходом, що створює підстави для систематизації сучасних комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання, певної порівняльної оцінки досягнутого стану їх розвитку. У цьому плані, принципова відмінність підходів до моделювання знання, закладених в основу засобів, дає можливість відносити ці засоби до того чи іншого типу, а також прогнозувати перспективні шляхи їх розвитку та вдосконалення.
Список джерел:
1. Бобровский С. Перспективы и тенденции развития искусственного интеллекта // PC Week/RE. - 2001. - № 32. - С. 32 - 33.
2. Верлань А.Ф., Пастух О.А. (27 травня). Обучающие системы от классических форм до современных информационных технологий и их использование в образовании // Тези Міжнародної науково-практичної конференції "Інформатизація освіти України: Європейський вимір" травень, 2007 [WWW документ]. URL http://labconf.ic.km.ua/tezy/docs/21.pdf (21 вересня 2007).
3. Гаврилов А.В., Новицкая Ю.В. (26 апреля 2003). Гибридные интеллектуальные системы // Труды Международной конференции "Информационные системы и технологии". - Россия, Новосибирск, 2003 [WWW документ]. URL http://ermak.cs.nstu.ru/ist2003/papers/gavrilov_novitskaya.pdf (21 вересня 2007).
4. Гриценко В.И., Кудрявцева С.П., Колос В.В., Веренич Е.В. Дистанционное обучение: теория и практика. - Киев: Наукова думка, 2004. - 375 с.
5. Компьютерная технология обучения. Словарь-справочник / Под ред. В.И. Гриценко, А.М. Довгялло. - Киев: Наукова думка, 1992. - 650 с.
6. Надточий И.Л., Кафтанников И.Л. Методология и средства повышения степени интеллектуализации ИТ-учебного процесса // Educational Technology & Society. - 2003. - vol.6(3). - Pр. 154 - 163.
7. Оганесян А.Г. Дистанционное обучение программированное // Educational Technology & Society. - 2003. - 6(2). - Рp. 84 - 94.
8. Шишкіна М.П. Імітаційне моделювання наукового знання. (Методологічний аналіз). Дис. … канд. філос. наук: 09.00.09. - Київ, 1999. - 210 с.
9. Anderson J.R., Boyle C.F., Yost G. The geometry tutor // Proceedings of the International Joint conference on Artificial Intelligence-85. - Los Angeles, 1985.
10. Brusilovsky P., Peylo Ch. Adaptive and Intelligent Web-based Educational Systems // International Journal of Artificial Intelligence in Education. - 2003. - № 13. - Р. 156 - 169.
11. Сumming G., McDougall A. Mainstreaming AIED into Education? // International Journal of Artificial Intelligence in Education. - 2000. - v. 11. - Р. 197 - 207.
12. Graesser A.G., VanLehn K., Rose C.P., Jordan P.W., Harter D. Intelligent Tutoring Systems with Conversational Dialogue // AI Magazine. - Winter 2001. - vol. 22(4). - Р. 39 - 52.
13. N. T. Heffernan, K. R. Koedinger, L. Razzaq. (n.d./2007). Expanding the Model-Tracing Architecture: A 3rd Generation Intelligent tutor for Algebra Symbolization // The International Journal of Artificial Intelligence in Education 2008 (Accepted) [WWW документ]. URL http://nth.wpi.edu/pubs_and_grants/papers/journals/IJAIED204HeffernanvRevised6221Razzaq.rtf (21 вересня 2007).
14. McArthur D., Lewis M.W., Bishay M. The Roles of Artificial Intelligence in Education: Current Progress and Future Prospects. - RAND, Santa Monica, CA, DRU-472-NSF. - 1993.
15. Molnar, Andrew R. Computers in Education: A Brief History // T.H.E. Journal Feature. - 1997. - vol. 24, n. 11.
16. R. Shen, R. Richardson, E. A. Fox. (2003, September 26). Concept maps as visual interfaces to digital libraries: summarization, collaboration, and automatic generation [WWW документ]. URL http://vw.indiana.edu/ivira03/shen-et-al.pdf (21 вересня 2007).
17. Wos L. Automated reasoning. Answers open questions // Computers and mathematics. - 1993. - vol. 40, n.1. - p. 15 - 26.

 
 

Цікаве

Загрузка...