WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітій середній школі (на ма - Реферат

До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітій середній школі (на ма - Реферат


Реферат на тему:
До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітій середній школі (на матеріалі 6-9 класів)
В своєму дослідженні ми виходили з того, що, оскільки інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) стають невід'ємною частиною нашого життя, то уникнути їхнього впливу на шкільне навчанні неможливо. І якщо раніше йшлося про впровадження комп'ютерних технологій у дисципліни природничого циклу, то тепер доведена ефективність використання ІКТ для формування тих чи інших аспектів мовленнєвої діяльності школяра. При цьому слід зауважити, що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес не тільки характеризується поступовим нарощуванням темпу, зміною кількісних та якісних характеристик засобів, збільшенням обсягу інформаційних потоків, зміною технологій викладання, трансформацією систем взаємостосунків "вчитель-учень" тощо, але й вимагає розробки та практичного використання науково-методичного забезпечення, ефективного застосування інструментальних засобів і систем комп'ютерного навчання й контролю знань, системної інтеграції цих технологій в існуючі навчальні процеси та організаційні структури.
Тенденція активного впровадження ІКТ у навчальний процес загальноосвітньої школи підтверджується експериментальною роботою з впровадження електронних навчальних посібників у процес викладання різних предметів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, яку було розпочато у 2002 році [1].
В основі проблематики застосування ІКТ при вивченні української мови є декілька питань, що окреслюють проблемну ситуацію, а саме: 1) чи можуть взагалі використовуватися ІКТ при навчанні мови; 2) як найкращим чином організувати взаємодію з ІКТ при вивченні мови; 3) які потрібні зміни змісту предметної області при навчанні із застосуванням ІКТ.
Отже, метою написання даної статті є встановлення переваг та недоліків включення до педагогічного процесу ІКТ на уроках у загальноосвітніх навчальних закладах, а також встановлення основних вимог до викладання української мови з використанням ІКТ.
Питання використання ІКТ для навчання мови вже певним чином розглядалося в літературі. Так, Алборовою С.З., при обґрунтуванні необхідності використання ІКТ в освітньому процесі, зазначається, що наявні дидактичні можливості відповідних технічних засобів співвідносяться з наступними, бажаними характеристиками засобів:
забезпеченням індивідуалізації та диференціації навчання з урахуванням задатків та здібностей учнів, що розвиваються;
наданням можливості самостійної, творчої, у тому числі, справжньої дослідницької діяльності вчителя й учнів;
наявністю надійного зворотного зв'язку та можливості управління пізнавальною діяльністю;
забезпеченням стійкої мотивації пізнавальної діяльності;
сприянням вільному доступу будь-якого учня або вчителя до інформації, що складає предмет вивчення в навчальних закладах всіх типів;
забезпеченням надійного збереження та необхідної обробки інформації;
наданням можливості широкої комунікації між учнями та вчителями регіону, країни, представниками різних культур [2].
У випадку із вивченням мов найчастіше наголошується на практичному оволодінні мовою, залученні комунікативного потенціалу ІКТ для вивчення мови (див., напр., [3]).
Ті можливості ІКТ, які вони можуть надати для підвищення мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентності учнів ЗНЗ, активізували наш пошук у напрямку розробки та проектування представлення змістового предметного матеріалу. Загальновідомими є дані про те, що традиційне навчання мов має певні вади, які полягають у низькому рівні можливостей учнів у використанні мови в повсякденній комунікації як в усній, так і письмовій її формах. Нами була сформульована гіпотеза, що, якщо навички роботи з ІКТ висувають до діяльності учня вимоги алгоритмічності, покроковості, логічності та послідовності, то, таким чином, завдяки вищеназваним технологіям можна підвищити якість знань та вмінь учнів через модель помилок, або імітаційну модель як предметну модель того, хто навчається. Ми вважаємо, що особливого аналізу потребує помилкова відповідь для підбору як теоретичного, так і контролюючого (тести, практичні вправи) матеріалу. Необхідно з'ясувати, яка саме і з якої причини припущена помилка. Наслідки всіх можливих помилок як у писемному, так і в усному мовленні, повинні бути передбачені. В такий спосіб досягається проблемний і профілактичний характер навчання.
Серед мовних помилок, що їх припускаються учні при написанні письмових творчих робіт, на особливу увагу заслуговують логічні помилки, а саме:
поєднання логічно несумісних слів ("жахливо вдалий день"; "страшенно задоволений" тощо);
використання зайвих слів ("моя власна думка");
заміна особової форми дієслова активного стану зворотним дієсловом ("вибачаюся" - неправильно, "вибачте мені" - правильно);
неправильне чергування низки однорідних членів речення ("заяви і документи");
неправильне поєднання присудка зі складеним підметом ("дехто з нас знали");
порушення порядку слів (частин речення) у реченні ("Дівчина сиділа у класній кімнаті, яку ми вперше бачили");
порушення смислового зв'язку між окремими висловлюваннями у тексті ("У школі п'ять гуртків, які працюють при кафедрах української мови та інформатики, вони функціонують уже понад три роки");
вживання дієприслівникових зворотів там, де правильно вжити підрядне речення ("Виходячи з вагона, у моєї валізи відірвалася ручка");
неправильне вживання слів, залежно від їх лексичних значень (замість слова "квиток" вживають слово "білет" і навпаки: білет - кредитний, банківський, екзаменаційний; квиток - вживається у словосполученнях: театральний квиток, залізничний квиток, студентський квиток тощо);
неправильне використання відмінкових закінчень ("перше люте", "з першим лютим" - неправильно, "перше лютого" "з першим лютого" - правильно).
Відповідно до названих основних логічних, а також інших помилок, що можуть виникати у письмовому та усному мовленні, й повинні, за нашою думкою, розроблятися теоретичні та дидактичні електронні матеріали в рамках кожної теми уроку з української мови.
З метою перевірки теоретичної гіпотези про те, що перебудова організаційних форм навчання та методики викладання із застосуванням інформаційно-комунікаційних

 
 

Цікаве

Загрузка...