WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Доcлідження впливу ІКТ на особистісні якості учня початкових класів в умовах навчального процесу загальноосвітньої школи - Реферат

Доcлідження впливу ІКТ на особистісні якості учня початкових класів в умовах навчального процесу загальноосвітньої школи - Реферат

операцій узагальнення та автоматизації розумових дій.
Молодших школярів можна підводити до осмислення навчальних умінь, оскільки у дітей починають розвиватися процеси, що призводять до абстрактного мислення [3].
Огляд наукових праць поряд із розробками низки підходів щодо використання ІКТ у навчально-виховному процесі свідчить про впливовість ІКТ на особистісні особливості учнів різних вікових категорій, зокрема, переважно з позитивними наслідками, проте в проаналізованих джерелах більше уваги приділено дослідженням вікових груп, середнього, старшого шкільного та післяшкільного віку.
Натомість, очевидна значущість такого когнітивного компоненту, як мислення молодшого школяра, спонукала нас до вибору та розробки методик його дослідження, які б виявляли ефективність впливу використання ІКТ у навчальному процесі на динаміці розвитку мисленнєвих структур дитини.
Вимірювання психічних якостей учнів здійснено за допомогою тестових завдань, розроблених академіком АПН України С.Д. Максименком та адаптованих тестових завдань, в основу яких покладено завдання, розроблені Л.М. Фрідманом, Т.А. Пушкіною та І.Я. Каплунович [16].
З метою уточнення змісту тестових завдань проводилась їх експертна оцінка у співпраці з лабораторією початкової освіти Інституту педагогіки АПН України за безпосередньої участі її наукових співробітників І.В. Пономарьової та В.С. Шпакової.
Випробуваними, що брали участь у виконанні тестових завдань, були учні третіх класів загальноосвітніх шкіл Голосіївського району м. Києва. Завдання виконувалися безпосередньо на індивідуальних картках та заносилися на окремі аркуші. (див. Методики №1-4) [9].
Аналіз результатів пройшов математичну обробку (використовувались методики: Е.В. Сидоренко. Методы математической обработки в психологии. - М.: Речь, 2000, Г.В. Суходольский. Основы математической статистики для психологов. - СПб.: СпбУ, 1998).
Виявлено низку відмінностей у результатах: висновки, які можна зробити на основі результатів експериментального дослідження та їх математичного опрацювання надають можливості констатувати, що використання засобів ІКТН: впливає позитивно на формування рівня здатності доабстрагування (статистичні відмінності спостерігаються на рівні досягнень 0,57 за максимального рівня 3,0 з вірогідністю понад 95% ); (Методика №1); впливає негативно на швидкість протікання процесів мислення (статистичні відмінності спостерігаються на рівні досягнень 0,85 за максимального рівня 1,0 з вірогідністю понад 95% ); (Методика №2); впливає позитивно на формування ступеня здатності до побудови внутрішнього плану дій (статистичні відмінності спостерігаються від рівня досягнень 0,25, за максимального рівня 1,0 з вірогідністю понад 95%); (Методика №3); впливає позитивно на рівень розвитку мовних якостей, що супроводжують процес мислення (статистичні відмінності спостерігаються від рівня досягнень 1,00 за максимального рівня 3,0 з вірогідністю понад 99% )(49a.) (Методика №4).
У процесі експериментального дослідження була визначена залежність результатів формування психічних якостей учнів молодших класів від якості дидактично орієнтованих засобів ІКТ, методики їх, використання та ступеня майстерності вчителів. Можна казати про суттєву різнорідність формування низки мисленнєвих процесів в учнів молодшого шкільного віку під час використання у навчальній діяльності засобів ІКТН [9].
Список джерел:
1. Бісіркін П.М. Інформаційні технології та особистість учня молодших класів середньої загальноосвітньої школи. Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи: Зб. наукових пр. / Херсонський державний педагогічний Університет. - Херсон: Айлант, 2001. - С. 11 - 12.
2. Бондаревська В.М. Дитина та нові інформаційні технології: позитивні та негативні наслідки нової культури людського життя // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - № 1. - С. 49 - 52.
3. Волошина В.В. Психологічні детермінанти навчальної успішності молодших школярів: Автореф. дис. … канд. психол. наук. - К., 1997. - 25 с.
4. Гунько С.О. Формування знань про інформаційні технології у майбутніх вчителів початкових класів: Дис. … канд. пед. наук. - К., 1999. - С. 58 - 59.
5. Гуржій А.М., Жук Ю.О., Волинський В.П. Засоби навчання. - К., 1997. - С. 177, 183.
6. Друзь З.В. Нестандартні завдання у стимулюванні пізнавальної діяльності учнів початкових класів: Автореф. дис. … канд. пед. наук. - К., 1997. - С. 2, 14 - 15.
7. Ермолаев О.Ю., Матюрина Т.М. Внимание школьника. - М., 1988. - С. 23 - 27, 30, 65, 69, 78 - 79.
8. Жебровський Б.М., Ломаковська Г.В. Про концепцію інформатизації шкіл м. Києва // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - № 1. - С. 3 - 5.
9. Жук Ю.О., Бісіркін П.М. Вплив КОЗН на особистісні особливості учня молодших класів. Комп'ютери у навчальному процесі: Матеріали 2-ої Всеукраїнської конференції 29-30 жовтня 2002 року / Збірник під ред. М.В. Дудика. - Умань: Алмі, 2002. - 84 с.
10. Кивлюк О.П. Можливості пропедевтики основ інформатики в початковій школі // Комп'ютер в школі та сім'ї. - 2001. - № 5. - С. 33 - 34.
11. Легкий О.М. Організаційно-педагогічні умови вивчення в спеціальній школі. Автореф. дис. … канд. пед. наук. - К., 2001. - 20 с.
12. Листрова Л. Чему учить на уроках информатики // Компьютер в школе. - №5. - С. 17 - 19.
13. Смольська Л.М. Формування творчого мислення молодших школярів у процесі вивчення рідної мови: Автореф. канд. .пед. наук. - К., 1999. - С. 2, 15 - 16.
14. Сорокина Е. Ейдетика, компьютер и малыш // Компьютер в школе. - 2000. - № 3, 4. - С. 39 - 40, 35-38.
15. Теплицький І.О. Розвиток творчих здібностей школярів засобами комп'ютерного моделювання. Автореф. дис. … канд. пед. наук. - К., 2001. - 20 с.
16. Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. - М.: "Наука", 1988. - 207 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...