WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Доcлідження впливу ІКТ на особистісні якості учня початкових класів в умовах навчального процесу загальноосвітньої школи - Реферат

Доcлідження впливу ІКТ на особистісні якості учня початкових класів в умовах навчального процесу загальноосвітньої школи - Реферат


Реферат на тему:
Доcлідження впливу ІКТ на особистісні якості учня початкових класів в умовах навчального процесу загальноосвітньої школи
Використання ІКТ у навчальному процесі початкових класів загальноосвітньої школи має широкий спектр, від використання як засобу, що дозволяє вчителю впливати на організацію педагогічної праці, використовуючи у підготовці до проведення уроків, до використанням ІКТ у навчанні самими учнями початкових класів, що дозволяє під час опанування роботи з комп'ютером вправлятися у вивченні низки навчальних предметів початкової школи з використанням комп'ютерних програм. Робота з комп'ютером учнів початкових класів, зважаючи на вищезазначені аспекти, може бути, на нашу думку, чинником впливу на його особистісні якості.
У дослідженнях з використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи деякі автори безпосередньо та опосередковано торкалися вищезазначеного питання (І. Волобуєва, С .Гунько, М. Левшин, Ю. Машбиць, Й. Ривкінд, Ф. Ривкінд) та. ін.
Актуальність зазначеного дослідження зумовлена тим, що в умовах навчальної діяльності особистість молодшого школяра піддається цілому комплексу впливів та знаходиться у середовищі, насиченому дидактичними засобами, що відбиваються на її особистісному розвитку [5].
Аналіз факторів як позитивних, так і негативних, що супроводжують, на думку дослідників, використання ІКТ, свідчить про те, що вони надають можливості вчителям та батькам для розвитку загальних здібностей дітей із використанням широкого спектру досягнень світової культури.
Є велика кількість комп'ютерних енциклопедій, досконалих навчаючих програм, ілюстрованих комп'ютерних книг, навчальних ігор, що розвивають здібності дитини. Але саме по собі це багатство без участі старших, без праці дорослої людини, залученої до процесу виховання дитини, без консультацій з фахівцями, не навчить дитину [2].
Залучення учнів 1-4-их класів до процесу вивчення елементів комп'ютерної грамотності є, за своєю суттю, досить важливим та актуальним. Чимало психологів у своїх роботах стверджують, що основні логічні структури мислення, а також операційні навички формуються у віці 5-11 років Саме в молодшому шкільному віці відбувається перше знайомство учнів із шляхами вивчення властивостей і явищ навколишнього світу, зокрема, у математиці вони (властивості та явища навколишнього світу) знаходять відображення в геометричних фігурах, у числових характеристиках величин, що вивчаються, та їхніх відношеннях.
Елементи інформаційних технологій є нині суттєвим компонентом навчання, що формує "нову" грамотність, а тому важливо, щоб кожен учень уже з початкових класів оволодів інформаційними технологіями - ефективним засобом удосконалення й розширення пізнавальної діяльності.
Серед умінь, що набувають учні, виявлені зокрема такі, як:
- виділяти загальне в аналізі конкретних задач;
- конкретизувати загальні положення в заданій ситуації;
- проводити дедуктивні міркування;
- переводити текстову задачу на мову інформаційної моделі;
- правильно застосовувати поняття й означення;
- проводити умовні систематизації [10].
Інформатика - один з інноваційних і затребуваних предметів шкільної підготовки, що роблять школу сучасною і наближають її до життя й вимог суспільства. На нинішній день вона є одним з основних шкільних курсів, що сприяють формуванню змістовно-логічного мислення [12].
Вважається, що, наприклад, опанування учнями методології комп'ютерного моделювання є ефективним засобом розвитку продуктивного мислення, який сприяє підвищенню мотивації учня й формуванню стійкого інтересу до пошукової дослідницької діяльності. Найбільш природними щодо оволодіння учнями середовищем моделювання для початкового вивчення зазначеного курсу є електронні таблиці. Необхідним фактором успішного опанування курсу комп'ютерного моделювання є забезпечення кожному учневі свободи вибору способів діяльності [15].
Доведено можливість використання комп'ютера і фрагментів навчальних комп'ютерних програм у процесі вивчення учнями спеціальних шкіл предметів природничого циклу (біології, фізики, географії), їх вплив на підвищення якості знань та психічний розвиток учнів [11].
Нового погляду на особливості розвитку образотворчих та музичних здібностей надає поєднання ейдетики та комп'ютерних засобів навчання. Майстерня комп'ютерної графіки Московського дитячого телевізійного центру на практиці засвідчує ефективне використання можливостей швидкого засвоєння та запам'ятовування яскравої інформації, що надається згаданими засобами [14].
Звертається увага на необхідність спеціального відбору програмного змісту його відповідного конструювання на основі врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів і структури їхньої пізнавальної діяльності на кожному з етапів навчання.
Математичні основи інформатики здебільшого є природним полем формування загальнонавчальних навичок і розвитку загальних мисленнєво-комунікаційних здібностей дитини [8].
Аналіз педагогічного досвіду виявив також і деякі, обумовлені переважно низьким технічним рівнем, негативні тенденції використання ІКТ у початкових класах, а саме:
- швидка зорова і загальна втомлюваність під час більш як 15-хвилинної роботи за комп'ютером;
- загроза розвитку фотоепілепсії, пов'язаної з миготінням екрану й частотою зміни кадрів;
- негативна сюжетна лінія деяких комп'ютерних ігор;
- жорстке нав'язування діалогу програмою спрямовують на сприйняття дітьми ІКТ як партнера у грі, а не як засобу гри, що значно знижує інтелектуальну активність школяра;
- захоплення індивідуальними формами роботи на противагу колективним [2].
Невід'ємними умовами вивчення дидактичних особливостей застосування комп'ютерно орієнтованих засобів навчання є такі:
- урахування особистісних якостей учня молодшої школи;
- вивчення рівня керівної

 
 

Цікаве

Загрузка...