WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дистанційне навчання: перспективи розвитку мовної освіти - Реферат

Дистанційне навчання: перспективи розвитку мовної освіти - Реферат

діяльність людей у суспільстві та відношення між ними у тій чи іншій сфері незаперечно включає в себе ті чи інші вихідні положення, якими вони керуються. Такі вихідні положення називають принципами. В основу побудови системи дистанційного навчання також покладено відповідні принципи, які витікають із загальновідомих освітніх принципів, уточнюють їх щодо дистанційної освіти, надають їм належної специфіки. Із принципів навчання витікають правила і організація навчання, які віддзеркалюють відповідні положення того чи іншого принципу.
1. Гуманістичність навчання. Цей принцип є визначальним у системі неперервного інтенсивного навчання і посилюється в системі дистанційного навчання. Його сутність полягає: у спрямованості навчання й освітнього процесу в цілому до людини; у створеннімаксимально сприятливих умов для оволодіння тими, хто навчаються, соціально накопиченого досвіду, опануванні обраною професією, розвитку і прояву творчої індивідуальності, високих громадянських, моральних, інтелектуальних якостей, які забезпечували б особистості соціальну захищеність і гідне існування.
2. Пріоритетність педагогічного підходу під час проектування навчального процесу в системі дистанційного навчання. Суть цього принципу полягає в тому, що проектування системи дистанційного навчання починається з розробки теоретичних концепцій, створення дидактичних моделей тих явищ, які передбачається реалізувати засобами дистанційної освіти. Досвід комп'ютеризації освіти, зокрема, дає можливість стверджувати, що коли пріоритетною є педагогічна сторона цієї справи, система, що створюється, працює більш ефективно.
3. Педагогічна доцільність застосування нових інформаційних технологій. Цей принцип вимагає педагогічної оцінки ефективності кожного кроку проектування і створення системи дистанційного навчання. Тому на перший план поставлено не впровадження техніки, а відповідне змістове наповнення навчальних курсів та освітніх послуг, підготовка необхідних викладацьких кадрів і організаторів освіти.
4. Вибір змісту навчання. Зміст навчання у системі дистанційного навчання відповідає нормативним вимогам державних освітньо-професійних стандартів, а також професійно-кваліфікаційним вимогам ринку праці.
5. Стартовий рівень освіти. Ефективне навчання у системі дистанційного навчання вимагає від тих, хто бажає навчатися за цією системою, хоч і незначних але певних знань, умінь і навичок (наприклад, певних навичок користування комп'ютером, роботи з автоматизованими пошуковими засобами, мережевими системами, зокрема Інтернетом тощо).
6. Відповідність технології навчання. Технології дистанційного навчання адекватні моделям загальноприйнятого, традиційного існуючого навчання. Окрім традиційних дисциплінарних моделей навчання у систему дистанційного навчання можуть бути включені і нові моделі навчання (наприклад, об'єктно-орієнтовані, проектно-інформаційні або креативні моделі тощо).
7. Забезпечення безпеки інформації, яка циркулює у системі дистанційного навчання. Суть цього принципу полягає в реалізації організаційно-технічних заходів щодо забезпечення безпечного і конфіденційного збереження, передачі та використання потрібних даних.
8. Розвиток навчання. Навчання у вищому навчальному закладі включає в себе не тільки "озброєння" студентів науковими знаннями, уміннями і навичками, але і розвиток пізнавальних здібностей і творчих сил. Оволодіння знаннями і розвиток студентів - поняття близькі, але не тотожні. Знання є матеріальною основою розвитку, а розвиток - однією з умов успішного оволодіння знаннями. Розвиток є поняттям цілісним, але водночас багатогранним. Можна говорити про фізичний розвиток, розумовий, математичний тощо. У цьому спектрі мається на увазі розвиток саме пізнавальних здібностей і творчих сил студентів. На це і спрямовані як традиційні методи навчання, так і дистанційні. Форми і методи навчання з використанням комп'ютерів будуються таким чином, щоб у студентів послідовно формувались уміння аналізувати й узагальнювати навчальний матеріал, виділяючи головне, виконувати порівняння і робити логічні висновки, використовувати наявні знання у пізнавальній і практичній діяльності. Використання комп'ютерної техніки і навчальних програм цьому сприяє, але не гарантує успішності розвитку навчання. У цьому випадку завдання викладача (тьютора) зводиться до керівництва самостійною роботою студентів, цілеспрямованому формуванню кола інтересів, творчої активності тощо.
9. Наочність навчання. Незаперечною складовою пізнавальної діяльності студента під час навчання є сприйняття. Воно проходить по-різному. В одних випадках навчальні предмети і явища студенти сприймають безпосередньо, в інших - через наочність, живе і друковане слово. В усіх цих випадках наочність підвищує якість засвоєння студентами знань. Життєві предмети і явища служать джерелом пізнання їх якостей і властивостей; наочні посібники і лабораторні обладнання сприяють утворенню найбільш яскравого і правильного уявлення про предмети та явища. Використання комп'ютерів підвищує інтерес студентів до знань і робить процес засвоєння знань більш легким. Заняття, на яких демонструються мультимедійні картинки, ілюстрації, фотографії, колекції, виконані у віртуальному вигляді за допомогою комп'ютерних програм, як правило, проходять за підвищеної зацікавленості й уваги всіх студентів. Багато положень, на перший погляд, важких, за вдалого використання засобів комп'ютерної техніки стають доступними і зрозумілими. Однак, щоб не перевантажувати заняття демонстраційними матеріалами, викладач у кожному окремому випадку повинен самостійно вирішувати, коли і скільки використовувати засоби комп'ютерної наочності у процесі навчання.
10. Систематичність і послідовність навчання. Засвоїти необхідну сукупність знань можна лише тоді, коли вони вивчаються систематично, відповідно до будови і внутрішньої логіки навчальної дисципліни (навчального курсу). Викладати знання систематично - це значить вивчати матеріал частинами, виділяти в ньому головні моменти і зрозуміло виділяти головну ідею, пов'язувати нове з пройденим, залучати студентів до аналізу, систематизації й узагальнення навчального матеріалу. Систематичне

 
 

Цікаве

Загрузка...