WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника - Реферат

Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника - Реферат

екранних зображень, що дозволяє природним чином (за рахунок збільшення потоку інформації, що пропонується) збільшити навчальне навантаження під час викладання предмета в класі, забезпечує ергономічність навчання, сприяє креативному навчанню, побудованому на "аудіовізуальному діалозі". Інтерактивна дошка дозволяє проектувати зображення екрану монітора на проекційну дошку, а також управляти комп'ютером за допомогою спеціальних фломастерів,знаходячись постійно біля дошки, як це було б за допомогою клавіатури або маніпулятора "миша". Використовуваний комплект має у своєму складі мультимедійний проектор, інтерактивну дошку від фірми SMART Technologies Inc. та IBM PC сумісний комп'ютер із ОС Windows 2000. Програмне забезпечення для інтерактивної дошки (SMART Board Software) найчастіше включає такі інструменти: записну книжку (SMART Notebook); відеозапис (SMART Recorder); відеоплеєр (SMART Video Player); панель маркерних інструментів (Floating Tools); віртуальну клавіатуру (SMART Keyboard). Усі ці інструменти можуть бути використані як окремо, так і в сукупності залежно від навчальних завдань, що вирішуються на уроці.
Результатом розвитку інформаційних і комунікаційних технологій в останні кілька років стала поява комп'ютерного дистанційного навчання (ДН).
Дистанційне навчання базується на принципах автономії процесу пізнання. Його реалізація має потребу в новому педагогічному підході, заснованому на діалозі "викладач - комп'ютер - учень" [15].
Інформаційне наповнення дистанційного навчання спирається на інформаційні і комунікаційні технології, що сприяє більш інтенсивному навчанню, дозволяє ефективніше долати відстані, усувати бар'єри, зумовлені недостатніми матеріальними можливостями чи фізичними вадами, які можуть перешкодити отриманню повноцінної освіти.
Термін "дистанційна освіта" лише описує спосіб навчання, який дозволяє вийти за рамки навчання в аудиторії/класі. Дистанційне навчання пов'язує викладача, учня, а також джерела, розташовані в різних географічних регіонах, за допомогою спеціальної технології, яка дозволяє здійснювати взаємодію. Засоби ДН можуть використовуватися вчителем-словесником, як у викладанні свого предмету, так і для самоосвіти.
Висновок. Вдале і правильне поєднання інформаційних технологій і форм проведення уроків з української мови та літератури зробить їх цікавими та найбільш ефективними щодо засвоєння навчального матеріалу учнями, підвищення мотивації їх до навчання тощо.
Для ефективного використання ІКТ у професійній діяльності вчитель-словесник має володіти такими ІКТ:
готовими програмними продуктами (електронними підручниками, енциклопедіями, посібниками, словниками тощо);
програмами MS Office (Word, Power Point, Microsoft Publisher, Excel);
Інтернет-ресурсами;
соціальними сервісами Інтернету;
програмно-апаратним комплексом "Інтерактивна дошка".
Дидактичний матеріал, що представляється у комп'ютерному варіанті, розв'язує декілька завдань: підвищує продуктивність праці вчителя й учня на уроці; збільшує обсяг використання наочності на уроці; економить час учителя під час підготовки до уроку.
Важливим водночас є розуміння вчителем-словесником дидактичних функцій зазначених ІКТ відповідно до етапів, форми, мети та завдань уроку.
ІКТ дозволяють урізноманітнити роботу учнів із навчальною інформацією, забезпечують як вивчення теоретичного матеріалу, так і його закріплення і перевірку.
Список джерел:
1. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. - Вид. 2. - К.: Видавничий дім "СофтПрес", 2006. - 824 с.
2. Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические и психологические основания образовательной технологии. - М.: Центр "Педагогический поиск", 2003. - 95 с.
3. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: Проблемы и перспективы .- М.: Педагогика, 1987. - 264 с.
4. Державна національна програма "Освіта: Україна ХХІ століття". Київ, 1994// Законодавчі акти та нормативні документи (на допомогу керівникам закладів та установ освіти). Збірник. -- К., 1999. - 401 с.
5. Дорошенко Ю.О., Левшин М.М., Мельник Ю.С., Савченко В.Ю. Дидактичні функції мультимедійних технологій навчання у початковій школі // Тр. другої Всеукраїнської конференції молодих науковців "Інформаційні технології в науці та освіті". - Черкаси: ЧДУ ім. Б. Хмельницького, 2000. - С. 90-91.
6. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2003. - 192 с.
7. Кадан А. М., Заяц Ю. Э. Современные глобальные сетевые технологии. Программа спецкурса. [Електронний ресурс] http://mf.grsu.by/Kafedry/kaf001/academic_process/104/pr?dwnld=1.
8. Кремень В. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства// Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. Науково-методичний журнал. - 2006. - № 6. - С. 5-9.
9. Компьютерные телекоммуникации в системе школьного образования / Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. - [Електронний ресурс] http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Manual/index.html.ru.
10. Кулагин В.П., Найханов В.В., Овезов Б.Б., Роберт И.В., Кольцова Г.В., Юрасов В.Г. Информационные технологии в сфере образования. - М.: Янус-К, 2004. - 248 с.
11. Лапінський В.В., Каріна Етрела-Льопіс Освіта та INTERNET // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 1999. - № 1. - С. 18-22.
12. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения: Наука - реформе школы. - М.: Педагогика, 1988.- 192 с.
13. Міневич І.Ф., Дема С.О. Що являє собою INTERNET // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 1998. - № 3. - С. 26-30.
14. Педагогика и психология высшей школы. Серия "Учебники и учебные пособия высшей школы" / Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., Столяренко Л.Д. и др. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. - 544 с.
15. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Ю. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / Евгения Семеновна Полат (ред.). - М.: Academia, 2001. - 271 с.
16. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки"//Офіційний вісник України. - 2005. - № 49. - С. 40.
17. "Про Концепцію Національної програми інформатизації" № 75/98-ВР від 2.02.98 р. // Офіційний вісн. України. - 1998. - № 10. - С. 376.
18. Скляр В. Электронные библиотеки: вход свободный // Компьютеры + Программы. - 1998. - № 11. - С. 76-77.
19. Williams R., Maclean С. Сomputing in schools. Edinburgh, 1985. 234 p.

 
 

Цікаве

Загрузка...