WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника - Реферат

Дидактичні функції інформаційних і комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя-словесника - Реферат

використовуються лише після засвоєння теоретичного матеріалу.
Ю.І. Машбиць відносить тренувальні та наставницькі програми до першої групи програм, що відрізняються за ступенем управління діяльністю учня [12].
Комп'ютерні навчальні програми, що входять до другої групи, перекладають низку педагогічних функцій на учня. До таких програм відносять імітаційні та ігрові комп'ютерні навчальні програми.
В імітаційно-моделюючих (simulation) ПЗ як основний засіб навчання використовується імітація та педагогічне моделювання.
Майже всі комп'ютерні навчальні програми мають ігровий компонент, тому ігрові програми не виділяють як самостійні.
До третьої групи входять програми, що дозволяють використовувати комп'ютер як засіб навчальної діяльності.
До четвертої групи Ю.І. Машбиць відносить програми, що забезпечують навчання, за якого основна роль перекладається на учня.
Серед виділених нами ІКТ особливе значення мають Інтернет-ресурси [5]. Інтернет забезпечує пошук та перегляд у мережі великого обсягу різнобічної, неформалізованої, структурованої інформації у вигляді текстових, графічних, аудіо- та відеофайлів або програм з будь-якої галузі людської діяльності. Водночас учителі-словесники повинні отримати набір знань, умінь та навичок із роботи в глобальних інформаційних мережах, уміти користуватися основними сервісами Інтернету, вести осмислений пошук необхідної інформації та аналізувати її. Використання світового інформаційного середовища надасть принципово нові можливості для пізнавальної та творчої самореалізації вчителя.
Можливості Інтернету реалізуються через інформаційні сервіси. Найпопулярнішими з них є:
1. WWW (World Wide Web) - найбільш динамічний та корисний сервіс Інтернету. WWW - засіб мережевого доступу, гіпермедійна, інтегруюча, глобальна інформаційна система, основою якої є гіпертекстові посилання [1].
2. Електронна пошта - один з найкорисніших сервісів Інтернету, засіб обміну повідомленнями, що об'єднує послуги телефону та традиційної пошти. За допомогою електронної пошти стало можливим отримати чи відсилати повідомлення зі швидкістю, яка набагато випереджає традиційну пошту.
3. Електронні конференції - групи новин, які надають можливість брати участь у дискусіях і здійснювати обмін ідеями.
4. IRC (InternetRelayChat) - можливість спілкування в реальному часі в текстовому режимі.
5. Електронні бібліотеки - зібрання книг, що зберігаються в електронному вигляді [18]. Використання електронних бібліотек робить можливим отримання спеціальних видань, які неможливо придбати чи отримати у традиційній бібліотеці.
6. Web2.0 - соціальний сервіс, що виник у вигляді додатків-прецедентів, створених такими компаніями, як Google і Yahoo!, поступово формується у чітку концепцію. Очевидно, що в Web 2.0 основними постачальниками контенту будуть блоги, вікі і джерела даних, які вже прийшли на заміну існуючим персональним веб-сайтам і системам контент-менеджменту. Дані, створені за участю користувачів стають своєрідними "Intel Inside", основою системи синдикації [7].
Метою роботи в мережі Інтернет найчастіше є пошук необхідної інформації та обмін ідеями між людьми. Саме завдяки мережі Інтернет став можливим вихід навчальних закладів у світовий простір [11, 13].
Освітні ресурси Інтернету можуть ефективно використовуватися вчителем на уроках мови у режимі on-line або off-line.
Водночас слід відзначити такі Інтернет-джерела:
З енциклопедії "Українська мова" - http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm - є енциклопедією з гіпертекстовою структурою та може використовуватися, наприклад, для підготовки вчителя до уроку з української мови та як довідниковий матеріал на уроці.
Нова мова - http://www.novamova.com.ua - має багато цікавої інформації, що може бути використана для навчальних проектів, рішення проблемних питань щодо стилістичних особливостей української мови.
MOBA.КИЇВ.УА - http://www.moba.kiev.ua/ - пропонує словник вживання закінчень родового відмінку.
MOBA.інфо - http://mova.info/ - лінгвістичний портал пропонує багато дидактичного матеріалу для уроків з української мови, зокрема:
- комп'ютерні тести, які можуть використовуватися для перевірки знань на уроках української мови в режимі on-line;
- Електронний підручник української мови (статичний HTML, тести та вправи реалізовано в DHTML), який розробили студенти-філологи в Лабораторії комп'ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Кожний підрозділ Електронного підручника структурований у такий спосіб:
- теоретична частина, де коротко викладено теоретичний матеріал із визначеної теми, розтлумачено основні терміни та поняття, орфоепічні та орфографічні правила;
- практична частина представлена тестами для самоперевірки та вправами. Практичні завдання мають зв'язок із теоретичною частиною певної теми: у разі вибору неправильної відповіді у тестах або помилки у вправі висвітлюється правило або теоретичний пункт, що допоможуть виправити зроблену помилку. Вивчення кожного модуля закінчується контрольними тестами, які дозволять оцінити набуті знання. У межах модуля є термінологічний словник тезаурусного типу, де системно подається трактування основних термінів певного мовознавчого підрозділу.
Уроки державної мови - http://mova.kreschatic.kiev.ua/ -сайт пропонує відповіді на проблемні питання щодо стилістичних особливостей української мови.
Лінгвоцид (мововбивство) - http://lingvocyd.narod.ru - на сайті порушуються серйозні питання щодо збереження та розвитку мов, зокрема української.
Український тезаурус - http://www.geocities.com/hommah_chorny/ - на сайті пропонується матеріал, що може бути використаний до теми "Синоніми", або на уроках з розвитку зв'язного мовлення.
Словник іншомовних слів -http://www.pcdigest.net/ures/book/sis.shtml.
http://pravopys.vlada.kiev.ua/ - сайт присвячений питанням щодо правопису української мови.
Портал Діти України - http://www.children.edu-ua.net/index.php - пропонує корисні посилання на сайти з питань щодо української мови і літератури. Так, наприклад, http://www.children.edu-ua.net/documents.php?section_id=159 містить тестові завдання з української мови для підготовки вчителя до уроків, зокрема до тем "Дієслово", "Стилістика і культура мовлення", "Фонетика".
Освітній портал - http://osvita.org.ua/ukrtest/docs - пропонує робочі зошити у форматі PDF/Adobe Acrobat з української мови щодо зовнішнього тестування.
Водночас важливого значення набуває вміння вчителя користуватися програмно-апаратним комплексом "Інтерактивна дошка", а саме сучасним засобом, який має властивості традиційної шкільної дошки, з більшими можливостями графічного коментування

 
 

Цікаве

Загрузка...