WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності - Реферат

Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності - Реферат

безпосередньо пов'язане із способами раціональної роботи з великим обсягом навчальної і наукової інформації, що надаються мультимедійними технологіями;
§ формування навчально-пізнавальної компетенції здійснюється в процесі звернення до принципово нових пізнавальних засобів і способів вдосконалення пізнавальної діяльності таких, як інтерактивність, моделювання різних ситуацій і середовищ, анімація, різке підвищення швидкості пошуку й обробки інформації і т. п.;
§ формування соціокультурної компетенції (у плані породження й оцінки мовної ситуації з погляду носія мови, особливостей їх мовної поведінки, знання в галузі країнознавства) може бути підняте на принципово вищий рівень за рахунок інтерактивноїнаочності, що надається мультимедійними технологіями;
§ формування комунікативної компетенції (у плані навчання аспектів мови і видів мовної діяльності) припускає вирішення засобами іноземних мов актуальних проблем, що стоять як перед учнями, так і перед суспільством у цілому, - різноманіття ситуацій спілкування, що створюються у віртуальному програмному середовищі, технічна підтримка, що оптимізує формування і закріплення навичок та творче застосування вмінь мовної діяльності, нові можливості доступу і роботи з текстами й матеріалами іноземною мовою тощо.
Якщо зупинитися конкретно на формуванні мовної (навчання лексики, граматики і фонетичних навичок) і мовленнєвої компетенцій (читання, аудіювання, усна мова), то звичні вправи "в мультимедійному виконанні" набувають нового статусу і значно відрізняються від нудних вправ у традиційній формі. Це досягається за рахунок багатства і різноманітності як змісту, так і форм подання навчального матеріалу - рухомого відеоряду, звуку, анімації, що ілюструє трансформацію граматичних структур, текстів, зображень, схем. Наприклад, перевірка домашнього завдання з рутинної процедури перетворюється на захоплююче заняття, і рідко хто з учнів відмовить собі в задоволенні "блиснути" отриманими за допомогою комп'ютера результатами.
Можливості інтеграції мультимедійних технологій у процес навчання пов'язані із способами подання й опрацювання навчального матеріалу за допомогою комп'ютерних технологій. Виходячи з принципу доцільності застосування мультимедійних технологій на уроці іноземної мови, природньо буде припустити, що мультимедійні технології будуть найефективніше працювати там, де максимально використовуються їхня ключові характеристики - інтерактивність, наочність, різноманітність, розумна повторюваність.
Ми спиратимемося на положення про те, що найбільш ефективним способом засвоєння нового матеріалу є спосіб, що передбачає:
1) різноманіття завдань і підходів, що забезпечують потрібне число повторень;
2) моделювання явищ і ситуацій у двох напрямках - через аналіз і синтез, складання смислових схем;
3) виконання завдань, що вимагають зосередженої уваги і цілеспрямованих інтелектуальних зусиль;
4) активна співпраця учня і вчителя - спільна творча діяльність;
5) досвід самостійної діяльності.
Якщо тепер з цих же позицій проаналізувати підходи до навчання іноземних мов, то мультимедійні технології якомога краще відповідають циклу засвоєння нового матеріалу, передбаченого когнітівно-діяльністним підходом, що складається з таких етапів:
§ етапу первинного пред'явлення нового матеріалу;
§ когнітивного етапу - мовного аналізу і синтезу пред'явленого матеріалу;
§ етапу повторного пред'явлення нового матеріалу (через зміну підходу після рівня нового розуміння, досягнутого в результаті проходження когнітивного етапу);
§ етапу запам'ятовування мовного матеріалу (через багатократне повторення його в різноманітних формах);
§ етапу формування і розвитку мовних навичок на базі нового матеріалу, що пройшов декілька етапів пред'явлення (через схеми, таблиці, замітки, діаграми, малюнки та інші візуальні опори);
§ рецептивного етапу - використання вивченого матеріалу в рецептивній мовній практиці (підетапи - контрольована практика і вільна практика, персоналізація);
§ продуктивного етапу - використання вивченого матеріалу в продуктивній мовній практиці (підетапи - контрольована практика і вільна практика, персоналізація).
Відзначимо, що:
1) усі етапи повинні носити інтерактивний характер спілкування учнів з учителем і навчальним матеріалом;
2) після завершення основного циклу можливе проходження малого циклу, тобто повернення до етапу повторного пред'явлення мовного матеріалу для нового осмислення і внесення коректив до процесу засвоєння.
Очевидно, що не на всіх етапах вказаного циклу застосування мультимедійних технологій може здійснюватися в рівних обсягах.
Найбільшу інтенсивність воно може приймати на перших п'яти етапах "когнітивного" характеру, де особливо важливе раціональне використання вказаних раніше ключових характеристик мультимедійних технологій для супроводу і підтримки процесу навчання - інтерактивності, наочності, різноманітності розумної повторюваності.
Крім того, під час розробки проекту курсу в педагогічному коледжі спиралися на базові алгоритми і принципи побудови програм для модульних курсів формування кваліфікації вчителів іноземної мови. Надалі використовується така схема побудови навчальних програм:
1) задання "початкових умов" - аналіз об'єктивної ситуації, що викликала необхідність створення модульного курсу (середовища наочної діяльності, її компонентів, їх потреб і домагань, способів і характеру їх взаємодії між собою і з наочним середовищем і т. п.);
2) конкретизація і психологічна характеристика адресата курсу як одного з компонентів середовища наочної діяльності;
3) можливості й готовності розробника курсу прийняти "початкові умови";
4) визначення місця проведення курсу й оснащення навчального процесу необхідним устаткуванням;
5) формулювання цілей курсу і постановка конкретних завдань;
6) формулювання гіпотези курсу (прогнозування очікувань і досягнень у разі виконання намічених цілей і розв'язання конкретних задач);
7) добір змісту курсу з урахуванням об'єктивних вимог і конкретних побажань адресата курсу;
8) створення моделі курсу з опорою на тематичне планування;
9) розробка форм навчальної взаємодії основних компонентів курсу - викладача і слухачів курсу

 
 

Цікаве

Загрузка...