WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності - Реферат

Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності - Реферат


Реферат на тему:
Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів до використання засобів ІКТ в навчальній діяльності
Модернізація освіти і комп'ютеризація середньої школи, що проводяться в її рамках, значуща не просто сама собою як певна дань новому витку технічного прогресу. Завдячуючи спільним зусиллям працівників сфери освіти, зокрема керівників управлінь освітою, учених, програмістів, виробників мультимедійних засобів навчання і викладачів-практиків, цей процес має привести до створення нового інформаційного освітнього середовища, у якому визначальною стає інтеграція освітніх та інформаційних підходів до змісту освіти, методів і технологій навчання.
Основним правилом під час побудови нового освітнього середовища можна вважати дотримання принципу психолого-педагогічної доцільності застосування мультимедійних технологій. З погляду педагогічної доцільності це означає, що мультимедійні технології передбачається розглядати лише як інструмент, засіб підвищення ефективності й подальшої оптимізації процесу навчання, а не його мета, яка за всяку ціну повинна бути досягнута.
Психологічний аспект проблеми повинен ураховувати процеси психологічної взаємодії всіх складових особливої реальності, народженої в новому освітньому середовищі: суб'єктів процесу навчання - викладача і студента, об'єкта їх наочної взаємодії - предмету, що вивчається, і комп'ютера як інструменту, технічного засобу навчання інтерактивного характеру.
Очікування викладача припускають формування його як грамотного користувача і носія інформаційної компетенції, володіння предметом навчання в плані застосування мультимедійних технологій у процесі навчання цьому предмету. А оскільки предмету навчання однаково, за допомогою яких підходів, методів і технологій його передбачається викладати й засвоювати, то його "повноважним представником" виступає викладач, що поєднує в собі і джерело знань, і носія методів навчання.
Взаємодія викладача і комп'ютера складає основну проблему, що гальмує процес впровадження новітніх технологій у систему освіти. У цьому процесі можна виділити два етапи:
§ перший етап - інформаційна компетенція викладача в загальному плані;
§ другий етап - його здатність упроваджувати у свою діяльність мультимедійні технології, тобто бути не тільки користувачем готових програмних продуктів, але більшою мірою виступати творцем, розробником власних навчально-методичних програмних засобів.
На першому етапі професійна підготовка викладача-предметника проводиться, зазвичай, на курсах підвищення кваліфікації. На цьому, як правило, процес професійної підготовки викладачів-предметників закінчується, і другий етап наступає як їх внутрішня проблема, розв'язувати яку їм доводиться своїми силами, у кращому разі на рівні самоосвіти.
Тим самим визначається важливість запровадження програми комплексної професійної підготовки вчителя-предметника з курсу "Застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній діяльності".
Пропонований курс має складатися з двох етапів:
§ на першому етапі ставиться й розв'язується завдання освоєння інформаційних технологій на рівні активного користувача (робота з різними програмними середовищами - Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Adobe Photoshop, Flash MX, Delphi, а також робота зі звуком, відеокліпами і т. п.) незалежно від предмету навчання (викладач - учитель інформатики);
§ на другому етапі ставиться й розв'язується завдання підготовки вчителя іноземної мови як експерта і користувача готових програмних продуктів з даного предмета, що є на освітньому ринку; і - що є найголовнішим і складнішим зараз - завдання підготовки вчителя іноземної мови як творця власних програмних продуктів, що відповідають конкретним цілям і поставленим на уроці завданням (викладач "два в одному" - учитель-предметник, що володіє навичками експертизи, використання і створення програмних продуктів у своїй предметній галузі).
Ці завдання - це готовність здійснювати свою професійну діяльність в нових умовах - умовах нового інформаційного освітнього середовища, коли вчитель перестає (хоч би і скоріше за все за формою) бути єдиним джерелом інформації для учня, єдиним провідником дидактичних принципів навчання іноземної мови. Це формування педагогічної культури нового типу, культури, що вимагає оновлення змісту освіти, підходів і методів, організаційних форм навчання.
Головною компетенцією вчителя-предметника стає його оновлена роль - роль провідника знань, свого роду "навігатора", що допомагає вчитися орієнтуватися в безмежному морі інформації. Завдання сучасного вчителя - навчити оптимальному вибору індивідуального освітнього маршруту і способів його проходження, тобто "навігація в освіті". Проте можна констатувати, і це підтверджується численними дослідженнями і спостереженнями, що не всі вчителі виявляються підготовленими до виконання своєї оновленої ролі.
Починаючи роботу над програмою, у педагогічному коледжі виходили з низки ключових положень, що дають можливість вчителеві іноземної мови успішно освоїти й надалі творчо застосовувати отримані знання і навички у своїй професійній діяльності. Під час моделювання навчального процесу, частина якого буде здійснюватися за допомогою мультимедійних технологій, учитель повинен враховувати такі два критерії (освітні категорії) і шляхи інтеграції між ними:
1) загальні навчальні можливості мультимедійних технологій і реалізацію на їх основі дидактичних принципів;
2) співвідношення ключових освітніх компетенцій з можливостями інтеграції мультимедійних технологій у навчальний процес як способу подання й опрацювання навчального матеріалу із застосуванням комп'ютера на уроці іноземної мови.
Формування ключових освітніх компетенцій за допомогою засобів і можливостей, що надаються новітніми технологіями:
§ формування загальної навчальної компетенції (у плані формування здібностей найраціональніше організовувати процес засвоєння знань, підвищення культури розумової праці й удосконалення в плані самоосвіти) отримує новий поштовх за рахунок використання програмних продуктів, різноманітних як за алгоритмами, так і за видами інтерактивних середовищ, що дозволяють оптимізувати навчальну діяльність;
§ формування інформаційної компетенції

 
 

Цікаве

Загрузка...