WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Діагностування й оцінювання рівнів сформованості візуальних здібностей учнів під час організації дослідницької діяльності з дизайну - Реферат

Діагностування й оцінювання рівнів сформованості візуальних здібностей учнів під час організації дослідницької діяльності з дизайну - Реферат


Реферат на тему:
Діагностування й оцінювання рівнів сформованості візуальних здібностей учнів під час організації дослідницької діяльності з дизайну
Україна прагне інтегруватися в європейську та світову економіку, що пов'язано з виробництвом конкурентоспроможних товарів, котрі за своїми технологічними й естетичними характеристиками мають не поступатися зарубіжним зразкам. Нові соціально-економічні вимоги потребують чіткого спрямування професійної підготовки на майбутню професійну діяльність і вміння пристосовуватися до умов праці майбутніх фахівців. Підготовка кадрів, зорієнтованих на розвиток професійної компетенції, гнучкості та мобільності є головним напрямом цілеспрямованої підготовки високопрофесійних дизайнерів різних профілів.
Організація педагогічного процесу в професійних навчальних закладах художнього профілю передбачає використання різноманітних форм навчально-виховної роботи, вибір яких зумовлюється формуванням і розвитком у майбутніх дизайнерів умінь у запровадженні й використанні сучасних технологій, ефективних методів організації технологічних процесів.
Сформувати відповідну систему професійних знань і вмінь під час навчання майбутнього фахівця неможливо без організації дослідницької роботи учнів, яка забезпечує створення в навчальному процесі реальних умов майбутньої професійної діяльності. Організація дослідницької діяльності учнів під час навчання сприяє поглибленому засвоєнню набутих знань, формуванню професійних умінь і навичок і, найголовніше, створює умови для розвитку творчих здібностей учнів, тим самим сприяє формуванню творчої особистості майбутнього фахівця.
Метою статті є визначення способів і методів діагностування й оцінювання рівнів сформованості візуальних здібностей учнів під час організації дослідницької діяльності з дизайну в професійному навчальному закладі художнього профілю.
Ознаками дослідницької діяльності є самостійність і творчість учнів під час розв'язування навчально-творчих завдань, а результатом є об'єктивна новизна знань учнів, набуття дослідницьких умінь і навичок, що забезпечує умови розвитку творчих можливостей учнів і має прогресивне значення для розвитку їхніх творчих здібностей і формування особистості учнів.
Дослідницька діяльність з дизайну учнів передбачає: вивчення, пізнання і пошук нового способу розв'язання дизайнерських завдань, шляхом перетворення і порівняння, перенесення суб'єктивно відомих знань у нову ситуацію, комбінування відомих прийомів чи засобів і варіювання ними, використання певної структури у змінених умовах, обґрунтування і захист отриманих результатів.
Ефективність організації процесу дослідницької діяльності учнів із дизайну, як доводять наші дослідження, забезпечується завдяки впровадженню своєчасного, цілеспрямованого, так званого, діагностування "художнього розвитку особистості учня". Діагностування художнього розвитку учня, під час організації дослідницької діяльності з дизайну, дозволяє відстежити не тільки динаміку загального розвитку особистості учнів і формування їхніх професійних якостей як майбутніх дизайнерів, а й визначити педагогічний вплив на процес дослідництва учнів, зосередити увагу на окремих недоліках її організації та окреслити подальші напрями роботи. Крім того, діагностування виконує низку важливих функцій: визначає рівень художнього розвитку майбутніх фахівців; виступає каталізатором готовності учнів до дослідницької діяльності; використовується з метою перевірки ефективності застосованих форм і методів організації дослідництва учнів; забезпечує створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу майбутнього дизайнера.
Аналіз педагогічної літератури свідчить, що процес діагностування використовують для визначення індивідуально-типологічних характеристик художнього сприйняття учнів, виявлення загального творчого потенціалу майбутнього фахівця, особливостей їхніх естетичних уподобань, інтересів тощо. Загалом, проблема діагностики і розвитку художніх здібностей - одна з центральних проблем педагогіки художньої освіти і психології творчості. Ця проблема має досить довгу історію і не дуже щасливу долю. Хоча природа художнього таланту цікавила людей науки та мистецтва з часів Аристотеля до сьогодення у цій галузі зроблено дуже мало.
Так, окремі художні здібності експериментально досліджуються психологами і педагогами різних країн світу, складаються певні тести визначення ступеня обдарованості у художній творчості. Наприклад, за кордоном в Інституті творчих проблем у Каліфорнії проводиться вивчення творчих особистостей на великих групах видатних архітекторів і відомих письменників. З'являються багато робіт, автори яких досліджують обдарованих студентів художньо професійних шкіл. Наприклад, у дослідженнях Я. Гетцеля проведено порівняльний аналіз показників розвитку студентів Вищої художньої школи Чикаго з показниками розвитку учнів контрольних груп, які не володіють явними художніми здібностями. За допомогою особистих листів запитань і тестів вивчалося становлення художників за шість років професійного навчання. Перший цикл експериментів був спрямований на вивчення перцепції та інтелекту. Так, в експериментальних групах була виявлена суттєва різниця у перцептивних здібностях сприйняття простору, водночас спостерігалися невеликі розбіжності в естетичному сприйманні і смаку студентів. Цікавим фактом є виявлення в майбутніх художників власне ознак жіночого типу поведінки. Автор це пояснює фактором розвитку широкого спектру відчуттів і бажанням до розширення емоційного досвіду. Але, нас зацікавила друга серія експериментів цього дослідження. На цьому етапі експерименту досліджувалась особистісна різниця студентів різних художніх спеціалізацій. До експерименту залучалися майбутні дизайнери, художники реклами і живописці або малювальники. Результати експерименту показали чітку різницю в системі цінностей між майбутніми дизайнерами, художниками реклами і живописцями або малювальниками, що зумовлено зв'язками між перцепцією, цінностями та індивідуальними властивостями студентів. Водночас автор не дає конкретні обґрунтування висновкам, так як самі художні здібності не були досконало досліджені, знайдена лише кореляція між цінностями і творчим потенціалом. Коефіцієнт кореляції складає 0.47, це дуже великий показник, крім того виявлена висока залежність і між рівнем інтелекту та академічними успіхами студентів [2].
У вітчизняній педагогічній літературі з'являються дослідження, пов'язані з вивченням розвитку художніх здібностей як складової загального процесу становлення особистості. Цікавими є дослідження художніх здібностей учнів до образотворчого мистецтва В.І. Кирієнка, який виділив такі компоненти: здатність до точної оцінки пропорції, здатність до виявлення "светотонных" співвідношень, здатність оцінювання на "око" вертикалі й горизонталі. Цікавою є методика діагностування художнього розвитку учнів "5 малюнків", яка розроблена Н.А. Лепською. Основними параметрами, за якими оцінюється художнійрозвиток учнів, що підлягають діагностуванню є: оригінальність, рух, емоційність, виразність, граничність [1].
Багато дослідників вважають, що для діагностування художнього розвитку особистості учня найбільш суттєвими є визначення рівня сформованості її здібностей (методика Богоявленської, методика А. Азарян та ін.).
Серед зарубіжних методик можна виділити тести креативності Дж. Гілфорда, що визначають рівень розвитку дивергентних здібностей; тести Е. Торранса на виявлення образного та вербального творчого мислення; тести групової оцінки визначення таланту та інтересів С. Римм; тести креативного потенціалу Р. Хофнера і Ю. Хемневої [3].
Відомо, що основними параметрами в оцінюванні професійних якостей і творчих здібностей майбутнього дизайнера є оцінювання його візуальних здібностей і творчих можливостей. Проте нами не виявлено комплексних методик діагностування

 
 

Цікаве

Загрузка...