WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інформаційно-комунікаційні технології у педагогічному дослідженні - Реферат

Інформаційно-комунікаційні технології у педагогічному дослідженні - Реферат

закономірності в даних, застосовувати засоби програмування. Для обробки даних можуть бути розроблені власні комп'ютерні програми, наприклад, для сортування, класифікації, упорядкування масивів даних. Можливе застосування апарату СУБД (систем управління базами даних), тобто готового програмного продукту, що містить засоби обробки та подання даних. Нарешті, можна використати спеціалізоване програмне забезпечення для обробки експериментальних даних, що поширюється в Інтернеті, наприклад, на сторінці "Software for Psychologists and Psychology students" сайту PsychWeb (http://www.psywww.com/resource/bytopic/software.html).
На основі результатів обробки даних можуть бути виявлені деякі закономірності, які подаються за допомогою графіків, таблиць, діаграм. Це - так званий первинний аналіз даних. Для подання закономірностей можна користуватися засобами офісного програмного забезпечення (WORD, EXCEL), комп'ютерних презентацій (POWER POINT), а також спеціалізованим програмним забезпеченням для візуалізації даних, наприклад, на сайті Visualizing Statistical Concepts (http://www.du.edu/psychology/methods/concepts/index.htm).
Іще один різновид технологій організації експерименту пов'язаний із застосуванням Інтернету. Опитування можуть проводитись серед дописувачів певної дискусійної групи, що близька за тематикою до проблеми дослідження, або серед користувачів спеціальних мереж, що об'єднують спільноту, яка цікавиться даною проблематикою. Існують сервіси відповідних груп або мереж, що надають засоби для заповнення анкет та надсилання їх адміністратору в електронному вигляді.
Інтернет-експерименти набули поширення останнім часом. Є сайти лабораторій та організацій, що займаються постановкою експериментів на цих сайтах, де подані результати, уже отримані в різноманітних галузях. Є також сайти, що надають засоби для проведення Інтернет-експериментів для дослідників, наприклад, сайт PsychExps (http://psychexps.olemiss.edu/), Web Experimental Psychology Lab та інші (http://www.psychologie.unizh.ch/sowi/Ulf/Lab/WebExpPsyLab.html).
На етапі статистичного аналізу та інтерпретації результатів за допомогою пакетів прикладних програм здійснюється статистична обробка даних дослідження, аналіз та інтерпретація результатів, встановлення валідності та надійності висновків [Глазунов, Шоусбері].
З метою статистичної обробки можна розробити спеціальну комп'ютерну програму, призначену для цілей конкретного експерименту, або використати готове програмне забезпечення. Функції статистичного аналізу входять до складу пакетів прикладних програм (наприклад, MATHLAB, STATISTICA, SPSS та інших). Крім того, може бути використане дистанційне програмне забезпечення, що поширюється на сайтах, присвячених статистичному аналізу даних. Посилання на програмні ресурси можна знайти на сайті Research Methods and Statistics Links by Subtopic (див. Інтернет-посилання).
Після отримання результатів тестування можливо виникне необхідність обґрунтування валідності використаного інструментарію та надійності отриманих висновків. Особливо це може бути необхідно у тому випадку, якщо для цілей експерименту було розроблено новий тест або методику, або використано тест, стосовно валідності якого нічого не відомо. У цьому випадку можна провести процедуру валідизації, для здійснення якої також є статистичний інструментарій [11]. Функції встановлення надійності та валідності входять до складу деяких пакетів прикладних програм (наприклад, SPSS), а також теж можуть бути здійснені через спеціалізовані Інтернет-сайти.
Окремої уваги заслуговують питання встановлення валідності та надійності Інтернет-експериментів. Визначення валідності складає певні труднощі. Є проблеми щодо того, як забезпечити випадковість відбору опитуваних щодо репрезентативності вибірки відносно всієї популяції, проблема отримання достовірної інформації про учасників та про хід здійснення експерименту, вибування учасників у ході експерименту тощо. Ці питання стали останнім часом предметом ретельного дослідження [10].
У цілому використання комп'ютера для подання та обробки даних дає можливість зробити дослідження більш коректним, валідним, надійним. Сучасний процес навчання відбувається фактично в комп'ютерно-орієнтованому середовищі, комп'ютер стає необхідним атрибутом опанування будь-якого предмету, навіть не пов'язаного прямо з інформаційними технологіями. З'являється дедалі більше досліджень з упровадження новітніх засобів та технологій у навчання. Нові комп'ютерні технології експерименту видаються у цьому контексті особливо доречними.
На етапі впровадження також можуть бути ефективно застосовані комп'ютерні технології. У результаті дослідження може бути розроблено дистанційний навчальний курс, електронний підручник або комп'ютерний засіб навчання. Створення сайтів експерименту, проведення форумів із питань експерименту дає можливість стеження за процесом упровадження, керування функціонуванням об'єкта впровадження, установлення зворотного зв'язку, поширення інформації щодо результатів впровадження та подальших досліджень.
Таким чином, систематизація комп'ютерних технологій експерименту щодо етапів його реалізації є науково-методичним підґрунтям впровадження та оптимізації сучасних засобів інформатизації експерименту згідно до потреб конкретного дослідження.
Список джерел
1. Глазунов А.Т. Педагогические исследования: содержание, организация, обработка результатов. - М.: Издательский центр АПО, 2003. - 41 с.
2. Гончаренко С.У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі. - Київ: Вища школа, 2003. - 323 с.
3. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования. - 2-е изд.: М.: Академия. - 2005. - 208 с.
4. Лаврентьєва Г.П., Шишкіна М.П. Методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічного експерименту. - Київ: ІІТЗН, 2007. - 72 с.
5. Шишкіна М.П. (17 жовтня 2007) Експеримент у навчальному закладі. Методичні рекомендації з організації та проведення [Електронний ресурс] / М.П. Шишкіна, Г.П. Лаврентьєва // Електронний портал "Діти України". - ІІТЗН. - 2007. - Режим доступу: http:// www.children.edu-ua.net/storage/1528.rar. - Заголовок з екрану.
6. Лаврентьєва Г.П., Шишкіна М.П. Методичні рекомендації з використання інформаційних технологій у науково-дослідній та педагогічній діяльності / Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції "Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій". - Суми, 2008.
7. Липский И.А. Технологии реализации целей и ценностных ориентаций в социально-педагогической деятельности. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 2000. - 32 с.
8. Морев И. А. Образовательные информационные технологии. Часть 2. Педагогические измерения: Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004. - 174 с.
9. Ніколаї Г.Ю. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень. - Суми: СДПУ ім. А.С. Макаренка, 1999. - 106 с.
10. Reips, U.-D. Standards for Internet-based experimenting // Experimental Psychology. - 2002. - vol. 49 (4). - Р. 243-256.
11. Research methods in psychology / J.J. Shaugnessy, E.B. Zechmeister, J.S. Zechmeister. - 5th ed. - Boston etc.: McGraw-Hill Higher Education, 2000. - 560 p.

 
 

Цікаве

Загрузка...