WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інформатизація освіти та застосування ікт для покращення якості освіти зарубіжжя - Реферат

Інформатизація освіти та застосування ікт для покращення якості освіти зарубіжжя - Реферат

технологій, хоча такі технології, як кінофільми, відеофільми, телебачення та радіо, продовжують відігравати велику роль в освіті всіх країн.
Сьогодні мова йде саме про цифрові технології, тобто синтез засобів, обладнання та систем передачіінформації. В наші дні інформаційні технології складають широкий спектр не тільки самих технологій, а й обладнання та сфер його застосування.
Вплив ІКТ на навчальний процес. Методи та технології. Ефективність застосування ІКТ широко досліджується вченими світу. Слід зазначити, що відділена передача знань через ІКТ спричиняє вплив на успішність учнів. Так, у 2000 р. в м. Хельсінкі (Фінляндія) було здійснено дослідження інноваційних методів навчання в рамках різноманітних дисциплін, в основі яких лежить практика застосування комп'ютеру. За даними джерела www2.ncsu.edu/oit/nsdsplit.htm [8], завдання, що передаються через так званий "технічний канал", такий, як телебачення, радіо, комп'ютерна мережа є ефективним засобом навчання. Застосування комп'ютерів впливає також на інтерес учня до навчання. При застосуванні так званого "конструктивістського" навчання учнів спонукають навчатись в насиченому інформаційному середовищі, що створює власне уявлення про нього та формує відповідні навички та компетенції.
Технічне забезпечення нових методів навчання. Роль засобів навчання, що застосовуються під час навчального процесу, є досить значною, особливо сучасні засоби сьогодні змінюють роль вчителя, який не тільки розповсюджує інформацію та навчає, а й надає підтримку учням по мірі того, як у них формуються погляди під час засвоєння різноманітної інформації. Сучасні засоби навчання та широкий спектр інформаційних технологій надають можливості для вчителя застосовувати в роботі так зване проблемно-орієнтоване або конструктивістське навчання в індивідуальному ритмі кожного учня, здійснювати контроль успішності новими інтерактивними методами та тим самим урізноманітнити власні педагогічні технології та форми роботи.
Застосування різноманітних форм дистанційного навчання в системі освіти також значно впливає на темпи та успішність засвоєння матеріалу, набуття необхідних ІКТ навичок та компетентностей.
Розглянемо детальніше, що пропонують зарубіжні освітні установи для впровадження комп'ютерних технологій у шкільну освіту. Так, наприклад, канадський Інститут досліджень в галузі освіти Онтаріо [2] (Ontario Institute for Studies in Education - csile.oise.utoronto.ca/intro.html) розробив так зване Навчальне середовище з комп'ютерною підтримкою (Computer Supported Intentional Learning Environments), що являє собою мережну систему, яка дає змогу проводити шкільне навчання та опитування учнів. Така система дозволяє налагодити співробітництво між учнями через роботу з різноманітними джерелами інформації, здійснювати об'єднання ідей та колективне авторство, надає змогу використання результатів інших учнів з метою набуття знань. Головною рисою навчального середовища, розробленого канадськими педагогами, є наявність бази даних, до якої учні можуть додавати тексти, графіки, свої коментарі щодо робіт інших учнів тощо. В даному контексті в багатьох країнах в комп'ютерних мережах навчальних закладів створюються електронні бібліотеки, що вміщують навчальні посібники, періодику, ілюстрації, діаграми, графіку, трьохвимірні моделі, анімацію, довідникові матеріали, аудіо файли, кіно та відеофільми та ін.
У всесвітній мережі Інтернет існує безліч Веб-сторінок, що вміщують навчальну інформацію, починаючи з навчальних планів та програм, навчально-методичних матеріалів та матеріали для позакласної та позашкільної діяльності, призначені як для школярів, так і для вчителів. Як приклад можна привести сайт Організації Об'єднаних Націй - www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus, де можна знайти навчальний матеріал для школярів з питань здоров'я, оточуючого середовища, різноманітні інтерактивні ігри, карти, бази даних, вікторини. Такі відкриті та доступні ресурси є цікавим та новим джерелом інформації в системі освіти, причому матеріали можуть бути використані представниками різних країн незалежно від їх рівня розвитку та місцезнаходження [6] (Проект ООН по глобальному обучению и преподаванию "Школьный Киберавтобус" - www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus).
Можливість колективної участі в освітньому процесі. Така можливість створюється завдяки різноманітним діалоговим системам, що дозволяють здійснювати спілкування в реальному часі, серед яких електронна пошта, відео конференції, чати. Цікавим досвідом зарубіжних педагогів є застосування так званих "електронних класних дощок" www.sisweb.com /math/whiteboard/, груп новин (www.peg.apc.org/~iearn/works.htm), конференцій з використанням комп'ютерів (www.ascusc.org/jcmc), спеціальних програм, як, наприклад, Collaborative and Multimedia Interactive Learning Environment - Спільне та мультимедійне навчальне середовище (www.cc.gatech.edu/gvu/ edtech/ CaMILE) і The Knowledge Integration Environment (Інтегроване інформаційне середовище) (www.kie.berkeley.edu/KIE). Всі ці та інші ресурси можуть стати цікавими джерелами інформації для українських педагогів.
До інших засобів можна віднести різноманітні домени для різних користувачів, додатки, що носять назву Hallucinations і які є ресурсом з віртуальним середовищем та текстовим режимом, де учасники можуть не тільки спілкуватись один з одним, а й спільно створювати єдине віртуальне середовище. Такі інформаційні та комунікаційні засоби дозволяють людям на великій відстані один від одного стати членами так званих "віртуальних співтовариств" - груп учнів, що об'єднуються єдиними цілями не по територіальному та віковому принципу з різних куточків світу. Для таких співтовариств не існує бар'єрів часу, відстані, віку, вмінь, культурного та соціального статусу. Віртуальне спілкування дозволяє їм обирати зручній для них час, місце, темп засвоєння матеріалу. Досвід так званих віртуальних проектних студій відомий з 1993 р. як приклад співробітництва між групами студентів-архітекторів - arch.hku.hk/projects/vds/. Даний ресурс дозволив спілкуватись спеціалістам (студентам, викладачам) з різних континентів, що працюють над різними проектами, використовуючи комп'ютерні системи проектування, електронну пошту, відео конференції та ін., обговорювати та оцінювати якість власних розробок та проектів. Цікавим джерелом інформації та посібником для створення мережних співтовариств в системі шкільної освіти є нещодавня публікація Є.Д. Патаракіна "Соціальні сервіси мережних співтовариств в допомогу вчителю, 2006 р.", в якій автор розглядає механізми створення мережних співтовариств школярів, так звані педагогіки співтовариств, а також надає інформацію щодо існуючих мереж та ресурсів, що можуть бути використаними як

 
 

Цікаве

Загрузка...