WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку - Реферат

Вплив комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку - Реферат

оптимальної кількості інформації на екрані;
- обґрунтованість підбору кольорів.
З позиції вказаних показників нами проаналізовані навчальні, ігрові та навчально-ігрові комп'ютерні програми з доцільності їх використання для формування елементів логічного мислення у старших дошкільників. Представимо фрагменти аналізу трьох програм в означеному аспекті.
МНК "Занимательная логика для малышей"
Комп'ютерна програма належить до класу навчальних і містить чотири види тестів, що розвивають та діагностують елементи логічного мислення у дошкільників. Інтерфейс програми дуже простий і складається з набору кнопок, що зрозумілі для дитини і легкі в користуванні. Навчальна гра не має "господаря" (зазвичай, господарем у іграх для дошкільників можуть бути казкові герої або вигадані персонажі, що допомагають дитині у грі). А також відсутній режим допомоги чи довідки, що дозволяє дитині, яка тільки опановує навички читання, самостійно виконувати завдання. Вони розраховані на попереднє роз'яснення педагогом їх дитині. Перед кожним тестом виводиться текстове вікно з його описом. Програма вимірює час виконання тесту і на підставі цього видає текстове вікно з коментарем рівня розвитку дитини. Ця інформація може бути використана для подальшої педагогічної корекційної роботи вчителя та є корисною для батьків. Перший тест "Розклади малюнки" пропонує знайти смислову пару до заданого малюнку. Він формує один з пропедевтичних елементів - уміння логічно мислити, тобто входити в логічну площину "шкільного", дорослого мислення. Адже Л. С. Виготський вказував, що в дитини цього віку логіка не є відсутньою, вона є специфічним поєднанням практичного досвіду та інтуїтивного усвідомлення ситуації. Інші тести диску за своєю суттю подібні до першого.
В другому тесті "Знайди пару" - необхідно знайти два однакові малюнки. У третьому тесті "Четвертий зайвий" необхідно вказати три малюнки, в яких є спільне і вказати на четвертий, який і буде зайвим. У четвертому тесті "Що змінилося?" дитині пропонується запам'ятати чотири малюнки. Після цього одна з них заміняється на іншу, - її й необхідно знайти. Диск може бути рекомендований як тестовий або перевірочний для визначення рівню розвитку логіки дитини, і як опосередковано формуючий зазначені вище елементи логічного мислення.
МНК "Дракончик Гоша рятує черепашок"
Ця програма належить до класу навчально-ігрових. Її інтерфейс побудований у вигляді анімаційних іконок-сюжетів. Гра складається з дев'яти взаємопов'язаних послідовних завдань, які вимагають від дошкільника вміння будувати логічні послідовності, що формують такий елемент логічного мислення, як ієрархічна декомпозиція (поділ об'єкту на складові та уявлення їх ієрархії). У грі немає чіткої послідовності виконання завдань. Завдання формують елементи логічного мислення: порівняння, узагальнення, класифікацію, систематизацію. Деякі завдання пов'язані з розвитком координації рухів і реакції.
"Господарем гри" є дракончик Гоша. Його поведінка ненав'язлива, логічна. Завдання програми вчать творчо підходити до вирішення проблем і самостійно шукати вихід зі складних ситуацій, тобто формують творчу логіку старшого дошкільника Після проходження всіх завдань, дитина отримує приз, їм стає гра у пінбол, що підвищує мотивацію до виконання завдань. Диск побудований раціонально і захоплююче, його завдання мають такий рівень складності, що відповідає рівню розвитку дитини даного віку (5-7 років). Хоча в іграх немає режиму допомоги, вступні ролики компенсують цей недолік. Диск рекомендується для застосування в комп'ютерних класах дошкільних навчальних установ.
МНК "Вчимося міркувати логічно"
Комп'ютерна програма належить до класу ігрових та складається з шести ігрових завдань, не пов'язаних між собою. У перших трьох іграх діти мають скласти малюнок з окремих фрагментів на зразок гри "Пазл". Ще одна гра (варіант гри "Арканоїд") розвиває більш реакцію, ніж логічне мислення. Проте наше розуміння логіки дошкільника, як синкретичне поєднання емоційного та раціонального у міркуванні, дозволяє розглядати це завдання як тренувальне щодо формування таких вузлових блоків пропедевтики логічного мислення дошкільників, як поділ об'єкту на складові та уявлення їх підпорядкування, а також розуміння та своєчасне виконання дозвільних та заборонних знаків. У п'ятій грі необхідно знайти послідовність переміщення предметів, а в останній потрібно "створити" ляльку. Для цього треба підібрати для неї обличчя, зачіску, фасон і колір одягу. Тобто також проявити творчу логіку, яку ми виділяємо як один з системоутворюючих вузлових елементів логічного мислення старших дошкільників, що є критеріально значущим для всієї системи її формування. Цей диск більш ігровий, ніж навчальний і тому не може бути рекомендований для застосування в комп'ютерних класах дошкільних навчальних установ.
Висновки
1. Традиційні дидактичні підходи, що є визнаними педагогічною наукою як ті, котрі формують логічне мислення у дитини старшого дошкільного віку у поєднанні з можливостями програмного засобу визначають критеріальні підходи до навчальних можливостей комп'ютерної гри.
2. У випадку, коли дидактична гра реалізується засобами МНК, вона не тільки не втрачає свого дидактичного призначення і впливу, а й підсилює його завдяки додатковим можливостям, що містять у собі сучасні інформаційні технології.
3. Сучасні комп'ютерні програми не повинні нав'язувати дитині темп поведінки.
4. Програма не повинна бути перевантажена додатковими візуальними і звуковими ефектами.
5. У дошкільних навчальних закладах доцільно використовувати МНК, які надають можливості розвивати логічне мислення дошкільників.
Список джерел:
1. Бондаровская В.М. Вопросы эргономики в процессе взаимодействия ребенка с компьютером / Проблемы компьютеризации дошкольного воспитания: Материалы научно-технического семинара. Серия 9. "Экономика и системы управления". Выпуск 2 (229). - М.: ЦНИИ "Электроника", 1989. - С. 31 - 33.
2. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка / Хрестоматии по детской психологии: от младенца до подростка. Учебное пособие / Ред.- сост. к. психол. н. Г. В. Бурменская / Изд. 2-е, расш. - М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. - С.283-299.
3. Горвиц Ю. М. Зачем нужны компьютеры в дошкольных учреждениях? // Информатика и образование. - 1994. - №3. - С. 63--73.
4. Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: Монографія / За ред. С.У. Гончаренка. - К.: Вища школа, 1998. - 229 с.
5. Зварыгина Е. В. Педагогические подходы к компьютерным играм для дошкольников // Информатика и образование. - 1990. - №6. - С. 94-104.
6. Кириченко Н. Комп'ютер активізує творчість // Дошкільне виховання. - 1998. - № 4. - С. 8-9.
7. Кореганова О. І. Комп'ютер у дошкільному закладі // Комп'ютер у школі та сім'ї - 2000. - № 3. - С. 40.
8. Марголис Л., Иванов А. Шестилетки: к творчеству через компьютер. // Информатика и образование. - 1991. - № 3 - С. 85-90.
9. Новосёлова С. Л. Проблема информатизации дошкольного образования // Информатика и образование. - 1990. - № 2. - С. 93-96.
10. Новосёлова С. Л., Реуцкая Г. А., Горвиц Ю. М. Приглашаем к сотрудничеству // Информатика и образование. - 1990 - № 2. - С. 92-93.
11. Новосёлова С. Л., Петку Г. П. Компьютерный мир дошкольника. М.: 1997. - С. 32. - 128 с.
12. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Авт. кол.; За ред. Ю. І. Машбиця / Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К.: ІЗМН, 1997. - С.144-191.
13. Чайнова Л. Д. Компьютерные игры в дошкольном образовании // Техническая эстетика. - 1992. - № 1. - С.19-21.
14. Hoffman, Joseph & Lyons, David (1997). Evaluating instructional software. Learning and Leading with Technology, 25(2), pp. 52-56.
15. Gayeski, Diane (Ed.) (1993). Multimedia for Learning: Development, application and evaluation. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Pub.

 
 

Цікаве

Загрузка...