WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на розвиток наочно-образного мислення дошкільників - Реферат

Вплив комп’ютерно орієнтованих засобів навчання на розвиток наочно-образного мислення дошкільників - Реферат

обстеження з допомогою вихователів підбирали підгрупи дітей з приблизно однаковою швидкістю виконання завдання. У випадках, коли дитина не справляється з загальним темпом виконання роботи, проводили додаткові обстеження.
Для визначення рівня сформованості наочно-образного мислення були обрані декілька груп тестів. В першу групу входили п'ять тестів. Кожен тест складався із серії картинок, які послідовно зображували події, що відбувалися з персонажами, якщо їх розкласти в правильній послідовності.
Завдання тестів першої групи полягало в тому, що дітям пропонувалося за визначений час - одну хвилину - впорядкувати запропоновані їм в неправильному порядку картинки так, щоб потім за ними можна було скласти оповідання.
При оцінюванні цього тесту експериментатор повинен керуватися наступним правилом: "за кожну картинку, яка розміщена на правильному місці, нараховується 1 бал, але лише за умови, що, по меншій мірі, 2 картинки підряд розміщені правильно". Таким чином, при правильному викладанні всіх картинок в серії дитина отримує наступну кількість балів: в 1 серії - "насіння" - 4 бали; в 2 серії - "поїздка" - 4 бали; в 3 серії - "шкарпетки" - 5 балів; в 4 серії - "рибалки" - 6 балів; в 5 серії - "санчата"- 7 балів. Максимальна кількість балів за правильне виконання всіх серій завдання складала 26 балів. Потім бали були переведені в проценти.
Як відомо, процентиль є стандартна міра успішності виконання завдання і характеризує кількість піддослідних в процентному співвідношенні до всієї обстеженої вибірки. Прочерк в строчках процентілій означає, що в наших дослідженнях не було дітей, які б отримали за виконання завдання відповідних балів.
Аналіз даних, представлених в таблицях, свідчить, що бали, отримані дітьми дитячого садочка, де в навчально-виховній роботі з ними застосовували інформаційні технології, вищі за результатами. Тут переважна більшість дітей отримали середні бали за виконання експериментальних завдань від 12 балів до 21. Діти садочка, де не застосовували ці технології, за виконання аналогічних завдань отримали значно нижчі бали, вони складали проміжок між 5 балами і 18. Якщо дітей, які набрали до 10 балів, у садочку, де були комп'ютери, було лише 3,8 %, то таких дітей у садочку, де не було комп'ютера, було значно більше і складало 22,8% дітей. Аналізуючи далі кількісні показники видно, що і в отриманні високих балів першість мають також ці діти. Високі бали - від 20 до 24 - отримали 57 % дітей з садочків, де були комп'ютери Діти садочка, де не було комп'ютерів, за аналогічні завдання отримали 26,6%. Тобто в два рази менше .
Друга група тестів складалась з тестів, які були направлені на діагностику розвитку вищих форм образного мислення. Образне мислення - основна форма мислення дитини-дошкільника. При вирішені завдань не з прямим, а опосередкованим результатом починає виникати більш висока форма наочно-образного мислення, яку можна назвати наочно-схематичною. Наочно-схематична форма мислення вперше дає можливість відображати зв'язки і відношення, які існують об'єктивно незалежно від дій, бажань і намірів самої дитини. Відображення об'єктивних зв'язків - необхідна умова засвоєння знань, які виходять за рамки ознайомлення з окремими предметами і їх якостями. Наочно-схематичне мислення зберігає образний характер, але самі образи стають іншими, в них відображаються не окремі предмети і їх якості, а зв'язки і відношення між предметами і якостями. Схематизм дитячого мислення проявляється в тому, що діти дуже легко і швидко розуміють різні схеми і з успіхом користуються ними. Вміння створювати і використовувати схематичні образи - велике досягнення розвитку мислення дитини. Саме розумові дії, які основні на таких образах, дозволяють дошкільнику проникнути в складні зв'язки і відношення речей.
Отже в другу групу тестів входили завдання, направлені на використання схематичних і умовних зображень для орієнтації в просторових ситуаціях. Дитині пропонувалося знайти "дорогу" в розгалуженій системі доріжок, використовуючи для визначення шляху лінійну схему і умовне зображення в вигляді системи орієнтирів.
Спочатку на демонстраційному матеріалі дітям пояснювали як виконувати завдання, потім давались аналогічні, які за інструкцією вони повинні виконати самі.
Показники у дітей дитячого садочка, де в навчально-виховному процесі використовували комп'ютери, явно вищі. Як видно із таблиці №2, діти садочка, де не було комп'ютерів, за виконання експериментальних завдань отримали низькі бали від одного до шести. Діти садочка, де в навчально-виховному процесі застосовували комп'ютери, за виконання експериментальних завдань в основному отримали середні бали від п'яти до дванадцяти. В цьому садочку самий низький бал був 4. Його отримали 5,3% дітей. В садочку, де не використовували інформаційні технології, найнижчий бал був 1 і 2, їх отримали, відповідно, 10,6 % та 21 % дітей
Якщо найвищим балом у садочку, де застосовували комп'ютерні технології, був бал 12 і 15,9 % дітей їх отримали, то в садочку, де не було комп'ютерів, самий високий бал - 6, і його отримали лише 10,6% дітей. Проте, слід зазначити, що діти жодного із вище вказаних садочків не впорались з виконанням всіх експериментальних завдань, ніхто з них не отримав самих високих балів - з 13 до 19.
Отже, виходячи із аналізу експериментальних даних, можна зробити такі висновки:
Комп'ютерні технології допомагають дітям оволодівати вмінням оперувати в розумовому плані просторовими уявленнями, моделями, схемами, формують у дітей уміння розрізняти план реальних об'єктів і план моделей, які зображують ці об'єкти, що прискорює розвиток наочно-образного мислення.Важливою умовою виникнення наочно-образного мислення є використання інформаційних технологій, зміст яких відповідає психофізіологічним можливостям дитини.
Використання ІТ активізує пізнавальну активність та розвиває самостійність, створює умови для продуктивної діяльності дитини, що сприяє розвитку наочно-образного мислення особистості дитини старшого дошкільного віку. Як показали дослідження, особливо успішно формуються за допомогою комп'ютерних технологій спеціальні якості мислення - динамічні просторові уявлення, що спонукає розвиток символічній функції наочно-образного мислення.
Список джерел:
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте.- М., 1968. - 463 с.
2. 2 .Бондаровская В.М. Вопросы эргономики в процессе взаимодействия ребенка с компьютером / Проблемы компьютеризации дошкольного воспитания: Материалы научно-технического семинара. Серия 9. "Экономика и системы управления". Выпуск 2 (229). - М.: ЦНИИ "Электроника", 1989.- С.31-33.
3. Л.А.Венгер. В.В.Холмовська Диагностика умственного развития дошкольников / Под ред. Л.А. Венгера и В.В. Холмовской. - М., 1978.
4. Выготский Л.С. Проблема возраста. Собр. соч. в 6 т. Т. 4 Детская психология. - М., 1984. - С. 431.
5. Горвиц Ю.М. Зачем нужны компьютеры в дошкольных учреждениях? // Информатика и образование. - 1994. - №3. - -С.63-73.
6. Зварыгина Е.В. Педагогические подходы к компьютерным играм для дошкольников // Информатика и образование. - 1990. - №6. - С.94-104.
7. Кириченко Н. Комп'ютер активізує творчість // Дошкільне виховання. - 1998. - №4. - С.8-9.
8. Кореганова О.І. Комп'ютер у дошкільному закладі // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2000. - №3. - С.40.
9. Костюк Г. С. О психологии познания // Избранные психологические труды. - М. - 1987.
10. Лисина М.И., Капчела Г.И. Общение со взрослыми и психологическая подготовка детей к школе. - Кишинев. - 1987. - 187 с.
11. Марголис Л., Иванов А. Шестилетки: К творчеству через компьютер // Информатика и образование. - 1991. - №3. - С.85-90.
12. Моторин В. Воспитательные возможности компьютерных игр // Дошкольное воспитание. - 2000. - №11. - С.53-57.
13. Новоселова С.Л., Петку Г.П. Компьютерный мир дошкольника. - М.: Новая школа. - 1997.- 128 с.
14. Новоселова С.Л., Петку Ф.П., Пашелите И.Ю. Новая информационная технология в работе с дошкольниками. Применима ли она? // Дошкольное воспитание. - 1989. - № 9. - С.73-76.
15. Новоселова С. Л. Проблема информатизации дошкольного образования // Информатика и образование. - 1990. - №2. - С.93-96.

 
 

Цікаве

Загрузка...