WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання комп’ютерних технологій у процесі реалізації цілей і завдань сучасної біологічної освіти - Реферат

Використання комп’ютерних технологій у процесі реалізації цілей і завдань сучасної біологічної освіти - Реферат


1) Використання комп'ютерних технологій при вивченні біології може здійснюватися у двох напрямках. Один з них - це комп'ютерна підтримка предмету, що виражається у використанні стандартного програмного забезпечення з біології, а саме мультимедійних енциклопедій, електронних підручників, тощо. Другий - розробка уроків, що супроводжуються використанням комп'ютера з мультимедійним проектором та ретельно підібраного відеоряду, який допомагає ілюструвати теоретичний матеріал уроку.
2) Сьогодні використання комп'ютерних технологій при викладанні біології в загальноосвітній школі здійснюється за такими напрямами: комп'ютерний контроль знань, використання мультимедійних програм або навчальних комп'ютерних програм різного типу; створення комп'ютерних програм для проведення лабораторних та практичних робіт; використання комп'ютера з вбудованим мікроскопом; комп'ютерне моделювання біологічних об'єктів і процесів тощо. Розвиток цих напрямів обумовлений особливостями біології як навчального предмета й вимогами методики її викладання.
3) Комп'ютерні технології також дозволяють включати в навчальний процес нові форми творчих робіт: розробку біологічних ігор, проектну діяльність, написання власних сценаріїв, зйомку відеофільмів. Їх можна використовувати при створюванні нестандартних уроків (ділові ігри, прес-конференції, змагання, конкурси, КВК, творчі звіти, аукціони, діалоги тощо), тобто комп'ютер можна використовувати і в позакласній роботі, особливо на факультативних та гурткових заняттях.
На нашу думку, педагогічна доцільність використання комп'ютерних технологій в навчальному процесі з біології визначається педагогічними цілями, досягнення яких можливо тільки за допомогою комп'ютера, тобто завдяки його можливостям.
Аналіз літературних джерел і власний педагогічнийдосвід дозволяє запропонувати можливості використання комп'ютерних технологій на уроках біології.
Досліджуючи методику навчання біології за допомогою ППЗ "Біологія людини. Конструктор уроків" ми також визначили умови, які сприяють найбільш ефективному використанню комп'ютерних технологій у навчальному процесі з біології. До них можна віднести відповідний рівень компетентності учителя, наявність необхідної матеріальної бази, попередню підготовку учнів до роботи з комп'ютером і навчальною комп'ютерною програмою, комплексний підхід до використання засобів навчання біології, дотримання правил техніки безпеки, ергономічних вимог.
У результаті дослідження нами також встановлено, що використання ППЗ "Біологія людини. Конструктор уроків" не означає повного виключення учителя з процесу навчання, застосування ППЗ не скасовує традиційної форми навчання, а є доповнюючим ефективним засобом, що забезпечує можливість учнів працювати в індивідуальному темпі, повноцінно засвоювати та закріпляти основні вміння та навички й самому оцінювати рівень своїх знань. Використання ППЗ у навчальному процесі дозволяє більш ефективно керувати процесом навчання та робити його більш різнобічним, інтересним та захоплюючим, що так необхідно для сучасного процесу вивчення біології.
Все це дозволяє вивести сучасний урок біології на якісно новий рівень; підвищувати статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес комп'ютерні та інформаційні технології; розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.
Разом з тим, проблема використання комп'ютерних технологій при вивченні біології не вичерпана та потребує подальшої розробки. В майбутньому, на наш погляд, дослідження доцільно продовжувати у таких напрямках:
1. Впроваджувати комп'ютерні технології в інші розділи біології, а саме: "Рослини", "Тварини", "Загальна біологія", та в курс "Природознавство" основної школи.
2. Продовжувати розробляти методику застосування комп'ютерних технологій навчання біології для навчальних закладів різного рівня акредитації.
Список джерел:
1. Апатова Н.В. Информационные технологи в школьном образовании. М.: ИОСО РАО. 1994. - 228 с.
2. Дорошенко Ю.О. Біологія та екологія з комп'ютером / Ю. Дорошенко, Н. Семенюк, Л. Семко. - К.: Вид. дім "Шкіл. світ": Вид. Л.Галіцина, 2005. - 128 с.
3. Загальна методика навчання біології: Навч. посібник / І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар та ін.; За ред. І.В. Мороза. - К.: Либідь, 2006. - 592 с.
4. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / Н.В. Вовковінська, Ю.О. Дорошенко, Л.М. Забродська, Л.М. Калініна, В.С.Коваль та ін.; за ред. В.М. Мадзігона, Ю.О. Дорошенка. - К.: Педагогічна думка, 2003. - 272 с.
5. Клейман Г.М. Школы будущего: компьютеры в процессе обучения: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1987. - 176 с.
6. Козленко О.Г. Мультимедійні програми з біології: порівняння можливостей // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2004. - № 2. - С. 24 - 25.
7. Кравцов Г.М., Сидорович М.М. Мультимедійний програмно-методичний комплекс "Віртуальна біологічна лабораторія". Матеріали третьої міжнародної науково-методичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи". Херсон, 2005. - С. 82 - 83.
8. Матяш Н.Ю. Погляд на проблему комп'ютеризації навчального процесу // Біологія та хімія. - 2004. - № 4. -С. 55 - 56.
9. Матяш Н.Ю. Вивчення біології людини з використанням комп'ютерних технологій. Тема "Виділення" // Біологія та хімія. - 2007. - № 3. - C. 10 - 16.
10. Матяш Н.Ю. Вивчення біології людини з використанням комп'ютерних технологій. Тема "Шкіра" // Біологія та хімія. - 2007. - № 4. - C. 14 - 16.
11. Неведомська Є.О. Комп'ютерні технології під час навчання біології // Біологія і хімія в школі. - 2007. - № 4. - C. 10 - 14.
12. Смирнов В.А., Соломин В.П. Проблемы обучения биологии и пути их решения в открытом информационном обществе. - Режим доступа: http://www.bytic.ru/cue99M/eqsh7mmu8.html. - Заголовок с экрана.

 
 

Цікаве

Загрузка...