WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання комп’ютерних технологій у процесі реалізації цілей і завдань сучасної біологічної освіти - Реферат

Використання комп’ютерних технологій у процесі реалізації цілей і завдань сучасної біологічної освіти - Реферат

[7].
Реалії впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес з біології відображені в публікаціях вітчизняних учителів-практиків: О. Богачук, О. Нечитовської, В. Проценко, О. Тасенко, З. Хаблак, І. Хом'як. Вони розглядають проблеми використання конкретного програмного забезпечення та Інтернет-ресурсів у викладанні певних тем курсу "Біологія" А також, поліфункціональну роль нових інформаційних технологій у вивченні біології, пропонують методику проведення бінарних уроків біології та інформатики.
Як свідчить практика вітчизняного досвіду навчання біології в основній школі результати навчання учнів, рівень їх навчальних досягнень, глибина й якість усвідомлення навчального матеріалу значною мірою не відповідають вимогам суспільства. Не вирішена також проблема впровадження комп'ютерних технологій у навчально-виховний процес з біології, що суперечить положенням Національної доктринирозвитку освіти України в XXI столітті. Відсутня науково обґрунтована методика навчання біології з використанням комп'ютерних технологій в основній школі, а саме: недостатньо обґрунтовані роль, місце й основні напрямки впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес з біології, поєднання комп'ютера з традиційними підходами до навчання учнів, відсутня єдина класифікація електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема, програмно-педагогічних засобів, не розроблені практичні методики їх застосування у навчанні учнів біології.
Враховуючи вищесказане, маємо підстави стверджувати, що проблема використання комп'ютерних технологій у процесі вивчення біології в основній школі є актуальною і потребує ґрунтовних наукових досліджень.
Актуальність зазначеної проблеми, її недостатня розробленість, а також необхідність розв'язання питання використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі з біології основної школи, обумовили вибір теми нашого дослідження: "Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп'ютерних технологій".
Для розв'язання окресленої вище проблеми ми розробили методику навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп'ютерних технологій в основній школі, яка включає:
- обґрунтування вимог до комп'ютерних технологій;
- основні напрямки їх впровадження у навчальний процес з біології;
- рекомендації до створення програмно-педагогічних засобів (ППЗ);
- методичні рекомендації щодо використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі з біології на прикладі створеного нами ППЗ "Біологія людини. Конструктор уроків";
- перевірку ефективності розробленої методики навчання біології з використанням ППЗ "Біологія людини. Конструктор уроків".
Проведений нами педагогічний експеримент, дозволив отримати об'єктивну картину ефективності даної методики навчання біології за допомогою розробленого ППЗ "Біологія людини. Конструктор уроків".
Після впровадження розробленої нами методики спостерігаються якісні зміни в навчальних досягненнях учнів 8-9 експериментальних класів. Вони показують більш високі результати навчальних досягнень у порівнянні з контрольними класами. Так, на кінець експерименту, середній бал оцінки учнів 8 класів експериментальної групи зріс на 1,4 (з 6,2 до 7,6), а контрольної на 0,6 (з 6,6 до 7,2), приріст знань (Д) становить 0,8. Середній бал учнів 9 класів експериментальної групи зріс на 1,2 (з 6,8 до 8,1), а контрольної всього на 0,3 (з 7,1 до 7,4), приріст знань (Д) становить 0,9.
Коефіцієнт якості знань К(%) учнів 8 класів експериментальної групи зріс у 1,9 разів (з 42% до 80%), а контрольної 1,3 рази (з 51% до 68%). Також зріс коефіцієнт якості знань К(%) учнів 9 класів експериментальної групи у 1,3 рази (з 68% до 89%), а контрольної всього у 1,1 рази (з 74% до 80%).
Порівняння рівнів навчальних досягнень учнів 8 класів показало, що на кінець експерименту початковий рівень в експериментальних класах знизився з 5% до 1% проти контрольних - з 2,6% до 1,3% . Знизився також і середній рівень навчальних досягнень з 52,7% до 19,3% в експериментальних класах, проти контрольних (з 46,6% до 30,6%). Підвищилися: достатній рівень відповідно з 42% до 69,7% в експериментальних класах проти контрольних (з 49,5% до 64,5%) і високий рівень навчальних досягнень учнів з 0,3% до 10% в експериментальних класах проти контрольних (з 1,3 до 3,6%).
Позитивні результати спостерігалися й у 9 класах. Порівняння рівнів навчальних досягнень учнів цих класів показало, що на кінець експерименту початковий рівень в експериментальних класах знизився з 4,3% до 0,7% проти контрольних - з 2,2% до 1,5% . Знизився також і середній рівень навчальних досягнень з 27,3% до 10,1% в експериментальних класах, проти контрольних (з 24,1% до 20,4%). Підвищилися: достатній рівень відповідно з 63,3% до 70,5% в експериментальних класах проти контрольних (з 70,8% до 73%) і високий рівень навчальних досягнень учнів з 5,1% до 18,7% в експериментальних класах проти контрольних (з 2,9 до 5,1%).
Отже, педагогічний експеримент показав, що підвищення коефіцієнта якості знань, рівня навчальних досягнень і, відповідно, позитивне значення приросту знань учнів доводить педагогічну ефективність експериментальної методики. Учні експериментальних класів володіють більш повними знаннями з біології у порівнянні з контрольних класів, вони чіткіше формулюють визначення, дають етимологію та семантику термінам.
Результати розподілу учнів 8 експериментальних та контрольних класів за рівнями навчальних досягнень за результатами контрольної роботи №1 (констатувальний експеримент) за результатами контрольної роботи №3 (формувальний експеримент).
Результати розподілу учнів 9 експериментальних та контрольних класів за рівнями навчальних досягнень за результатами контрольної роботи №1 (констатувальний експеримент), за результатами контрольної роботи №2 (формувальний експеримент).
Педагогічне дослідження, що проводилося нами з метою розробки методики навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп'ютерних технологій дозволяє зробити висновок:

 
 

Цікаве

Загрузка...