WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання електронних ресурсів для проведення науково-дослідної та педагогічної діяльності у навчальних закладах - Реферат

Використання електронних ресурсів для проведення науково-дослідної та педагогічної діяльності у навчальних закладах - Реферат

етап.
o Надання методичних рекомендацій щодо організації кожного етапу.
o Класифікація комп'ютерних технологій стосовно етапів дослідження.
o Упорядкування процедур планування та звітності в організації експерименту.
o Інтернет посилання.
Зміст електронного ресурсу охоплює відомості щодо основ науково-педагогічного експерименту.
o Висвітлено взаємозв'язок сучасних методів психолого-педагогічного дослідження.
o Виявлено типи експерименту.
o Розкрито взаємозв'язок методології, методів та методик експерименту.
o Охарактеризовано методологічні принципи, критерії науковості, вимоги до організації експерименту.
o Охарактеризовано етапи експерименту та їх складові.
Значна увага під час створення ресурсу надається теоретичним питанням. Це - складові культури дослідження. Треба вміти бачити проблему в цілому, розуміти принципові положення, поняття, що лежать в основі дослідження. Без цього неможливо отримати якісний практичний результат.
До складу ресурсу входить багато схем і таблиць, що є елементами наочності і значно полегшують сприйняття ресурсу. Це робить доречним подання матеріалу саме в електронному вигляді. Значна кількість гіперпосилань, посилань на глосарій та джерела значно спрощує роботу зі значним обсягом матеріалу.
Перевагою ресурсу є розкриття технологічних аспектів наукового дослідження.
1. Висвітлено взаємозв'язок понять: технологія, процедура, інструмент, засіб, метод.
2. Виокремлено діяльнісну складову кожного з етапів експерименту (сукупність процедур та типівдіяльності).
3. Охарактеризовано методи експерименту та умови їх застосування.
4. Розкрито поняття технології експерименту (рис. 4).
5. Здійснено систематизацію комп'ютерних технологій експерименту згідно до етапів експерименту.
6. Висвітлено питання валідності та надійності методів та інструментарію.
Привнесення елементів технологізації в експериментальну роботу є дуже актуальним напрямком розвитку експерименту, особливо у зв'язку з упровадженням інформаційних технологій експерименту. Запровадження елементів технологічності якомога більшою мірою, якщо це вдається, значно спрощує організацію експериментальної роботи. Цьому питанню під час розробки ресурсу надавалась значна увага. За можливості інформація подається якомога більш чітко і структурованою (зокрема це виявлялося у виявленні етапів, чіткої послідовності кроків кожного етапу, впорядкуванні питань звітності та планування, використанні схем і таблиць для висвітлення окремих аспектів експерименту, впорядкування посилань на корисні електронні та друковані ресурси).
Під технологією педагогічного дослідження розуміють систему (послідовність) взаємопов'язаних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур, спрямованих на отримання достовірних висновків щодо педагогічного процесу або явища, яке досліджується [4].
Здійснено класифікацію комп'ютерних технологій експерименту згідно етапів дослідження. Розглянуто роль і місце електронних ресурсів у виборі та реалізації технологій дослідження. Під електронними ресурсами можна розуміти будь-які навчальні матеріали, розміщені на електронному носії. Ресурси можуть використовуватись у вигляді: електронних посібників, методичних рекомендацій, електронних публікацій, навчальних курсів, презентацій, програмного забезпечення тощо.
Показано, що розробка електронних ресурсів може бути ефективна в ході експерименту практично впродовж всього циклу його реалізації, що полягає у розробці супроводжуючих матеріалів в Інтернеті, реалізації Інтернет-опитувань в ході експерименту, а також впровадженні результатів експерименту в практику, донесення інформації про хід дослідження до широкого кола користувачів.
Список джерел:
1. Гончаренко С.У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі. - Київ: Вища школа, 2003. - 323 с.
2. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования. - 2-е изд.- М.: Академия, 2005. - 208 с.
3. Лаврентьєва Г.П., Шишкіна М.П. Методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічного експерименту. - Київ: ІІТЗН, 2007. - 72 с.
4. Лаврентьєва Г.П. (17 жовтня 2007) Експеримент у навчальному закладі. Методичні рекомендації з організації та проведення [Електронний ресурс] / М.П. Шишкіна, Г.П. Лаврентьєва // Електронний портал "Діти України". - ІІТЗН. - 2007. - Режим доступу: http:// www.children.edu-ua.net/storage/1528.rar. - Заголовок з екрану.
5. Лаврентьєва Г.П. Вплив комп'ютерно орієнтованих засобів навчання на розвиток наочно-образного мислення дошкільників. Методичні рекомендації [Електронний ресурс] / М.П.Шишкіна, Г.П.Лаврентьєва / Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання, присвячена 15-річчю АПН України, 21 березня 2007 року. - Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/cont/konf/13.ppt. - Заголовок з екрану.
6. Лаврентьєва Г.П., Шишкіна М.П. Методичні рекомендації з використання інформаційних технологій у науково-дослідній та педагогічній діяльності / Матеріали VII Міжнародної науково-методичної конференції "Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій". - Суми, 2008.
7. Ніколаї Г.Ю. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень. - Суми: СДПУ ім. А.С. Макаренка, 1999. - 106 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...