WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Відеоконференції в системі дистанційної освіти - Реферат

Відеоконференції в системі дистанційної освіти - Реферат


Реферат на тему:
Відеоконференції в системі дистанційної освіти
Вступ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій є новим рівнем розумової, творчої, комунікативної і виконавської діяльності і веде до повної перебудови різних сторін діяльності, включаючи навчальну. Ефективність педагогічної дії за дистанційної форми навчання за допомогою комп'ютерних телекомунікаційних мереж неможливо зрозуміти без особливостей спілкування між викладачем і студентом. Шляхи рішення зазначених проблем, обумовлено тим, що:
- інформація в процесі спілкування не тільки передається, але й формується, уточнюється, розвивається;
- вербальне спілкування реалізується за допомогою фактичного, інформаційного і дискусійного типів діалогів;
- органічним доповненням вербальної мови є вживання невербальних засобів спілкування, таких, як жести, міміка, якість голосу, його діапазон, тональність;
- візуальне спілкування (контакт очима);
- нтерактивна сторона спілкування виявляється в спільній діяльності;
- у процесі спілкування повинно бути взаєморозуміння між його учасниками.
Спонукає до застосування системи телекомунікацій в дистанційній освіті не тільки можливість забезпечення оперативного зворотного зв'язку між студентами і викладачем на відстані по мережі, засобами надання знань, але й постійна актуалізація навчального матеріалу. У зв'язку з ідеями індивідуального і розвивального навчання, особливий інтерес представляють функціональні можливості використання засобів інформаційних технологій у навчанні [1].
Проблеми, пов'язані із використанням сучасних інформаційних технологій у системі дистанційної освіти різних освітніх закладів, досліджувались в роботах дослідників, Бикова В.Ю., М.І. Жалдака, Ф.М. Ривкінда, М.К. Гольцмена, Н.В. Кухаренка В.М., Олійника В.В.; зарубіжних дослідників Д.Г. Клементса, К. Хохмана, Т. Оппенхеймера та інших.
Метою даної статті є розгляд одного з існуючих і перспективних інструментів системи дистанційної освіти - відеоконференції, її принципів, особливостей і засобів. Пропонуються до розгляду типи відеоконференцій, технічні засоби і програмне забезпечення, особливості й вимоги до каналів зв'язку, типи передаваної інформації по цих каналах.
Навчання -- це цілеспрямований, систематичний, організований процес отримання знань, умінь, навичок, а освіта - це результат навчання особи.
Дистанційне навчання - це спосіб навчання на відстані, за якого викладач і студенти фізично знаходяться в різних місцях. Історично, дистанційне навчання означало заочне навчання. Проте зараз ця форма навчання, використовує аудіо, відео і комп'ютерні системи, пов'язані через канали зв'язку. Дистанційне навчання є формою отримання освіти, разом з очною і заочною, за якою в освітньому процесі використовуються кращі традиційні та інноваційні методи, засоби і форми навчання, засновані на комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях [1].
Дистанційна освіта тісно пов'язана з дистанційним навчанням. Прийнято вважати, що дистанційна освіта - це процес передавання знань (за нього відповідальний викладач і навчальний центр), а дистанційне навчання - це процес отримання знань (за нього відповідальний студент).
Основу освітнього процесу в дистанційній освіті складає цілеспрямована і контрольована інтенсивна самостійна робота студента, який може вчитися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання і злагоджену можливість контакту з викладачем через електронну пошту та інші електронні комунікації [3].
Дистанційна освіта - особлива, досконала форма, що поєднує елементи очного, очно-заочного, заочного та вечірнього навчання на основі нових інформаційних технологій і систем мультимедія. Сучасні засоби телекомунікацій і електронних видань дозволяють подолати недоліки традиційних форм навчання, зберігаючи при цьому всі їхні переваги [2].
Система дистанційної освіти (СДО) є системно-організованою сукупністю засобів передавання даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-програмного й організаційно-методичного забезпечення, орієнтованого на задоволення освітніх потреб користувачів [3].
Система дистанційного навчання обов'язково повинна забезпечувати виконання таких функції:
- доставка студентам основного обсягу матеріалу, що вивчається, за допомогою інформаційних технологій;
- інтерактивна взаємодія студентів і викладачів у процесі навчання;
- надання студентам можливості самостійної роботи з освоєння навчального матеріалу, який вивчається [3];
- оцінка знань і навичок студентів у процесі навчання.
Система дистанційної освіти повинна забезпечувати організацію таких режимів навчання:
- інтерактивний режим - двостороннє спілкування студентів і викладача під час навчання. Можливе спілкування викладача з масовою аудиторією або індивідуально з кожним студентом;
- симплексний режим - одностороннє передавання інформації від студента до викладача і назад. Можливість організувати послідовне або вибіркове опитування студентів в режимі "on-line" або "off-line"[1].
У системі дистанційної освіти можуть бути використані такі види навчальних занять:
- лекції навчальні;
- лекції демонстраційні;
- консультації колективні або індивідуальні;
- практичні та семінарські заняття;
- індивідуальні заняття;
- заліки і тести.
Важливою особливістю системи дистанційної освіти є необхідність реалізації дистанційної роботи з програмно - керуючим обладнанням телекомунікацій (АТС, мультиплексори SDH та ін.) або з програмними імітаторами даного обладнання під час проведення лабораторних і практичних занять.
У системі дистанційної освіти можуть використовуватися в різних поєднаннях такі засоби навчання:
- друкарські видання;
- електронні видання;
- комп'ютерні навчальні системи у звичайному і мультимедійному варіантах;
- навчально-інформаційні аудіоматеріали;
- навчально-інформаційні відеоматеріали;
- лабораторні дистанційні практикуми;
- тренажери;
- бази даних і знань з віддаленим доступом;
- електронні бібліотеки з віддаленим доступом;
- дидактичні матеріали на основі експертних навчальних систем;
- комп'ютерні мережі;
- мережа Інтернет.
Найефективнішою формою проведення як групових, так і індивідуальних навчальних занять в системі дистанційної освіти є використання систем відеоконференцій. Водночас обов'язковою умовою проведення відеоконференцзв'язку має бути використання режиму сумісного доступу до різних додатків і даних, режиму "білої дошки", можливість передавання файлів. При цьому в системі дистанційної освіти повинна бути реалізована можливість роботи з навчальними програмами, тренажерами, переглядом записаних лекцій, доступом до мережі Інтернет та

 
 

Цікаве

Загрузка...