WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики - Реферат

Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики - Реферат

електронними копіями" та в рядку "Видання, які представлені на сайті НБУВ".
Аналіз сукупності репрезентованих в Інтернеті електронних наукових педагогічних журналів (паралельних та інтегрованих видань) показав, що журнали своєю більшістю в мережі представлені одним або декількома випусками, деякі пропонують доступ тільки до останнього номера, окремі знайомлять тільки зі змістом. Поряд із цими тенденціями, розвиток паралельних видань спрямовано не тільки на створення та розміщення електронних версій нових номерів, але й на створення сайтів цих журналів, розміщення статей із попередніх випусків (формування власних архівів). Тож свого поширення в системі електронної науково-педагогічної комунікації поряд із паралельними починають набувати й інтегровані видання.
Щодо наповнення українського сегменту Інтернету електронними науковими педагогічними журналами (паралельними та інтегрованими виданнями) можна констатувати, що на сьогоднішній день відбувається поступове збільшення таких видань, з'являються окремі веб-сайти та веб-сторінки цих журналів, які також дублюються на сторінках сайту НБУВ.
Наявність наукових педагогічних журналів в Інтернеті сприяє виходу української педагогічної науки на міжнародний рівень, тим самим відбувається підвищення престижу наукових педагогічних журналів, збільшується рівень їх цитувань. Так, Інтернеті є сайт "Russian Periodicals Catalog" (http://www.eastview.com) - база даних періодичних видань. У ній представлені періодичні видання з усього світу. Її аналіз показав на наявність 11 вітчизняних наукових педагогічних журналів, серед них: "Рідна школа", "Освіта та управління", "Шлях освіти", "Соціальна педагогіка: теорія та практика", "Початкова школа", "Вища школа", "Дошкільне виховання" та ін. На сайті вказані ціни, за якими можна придбати ці журнали.
Власне, щодо формуванні системи оригінальних електронних наукових педагогічних видань, то в цьому напрямку була прийнята нормативно-правова база, а саме: Наказ Міносвіти, Національної академії наук та ВАК України "Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання" [10] та Наказ ВАК України "Про затвердження Порядку внесення електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт" [9]. Ця база створила нові можливості для розвитку вітчизняних електронних наукових педагогічних журналів.
Так, у мережі Інтернет оригінальними електронними виданнями представлені: "Народна освіта" та "Інформаційні технології і засоби навчання". Вони містяться не тільки на сайтах засновників, а також на сайті НБУВ у розділі "Електронні наукові фахові видання" (http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/). Але, крім названих, на увагу заслуговує електронне наукове видання "Науковий портал Донбасу" (Педагогічні науки). Отже, щодо формування оригінальних електронних наукових педагогічних журналів, то кількість таких видань в Україні поки що є незначною.
Аналіз інформаційного наповнення сайту виявив таке: 1) на сайті розташована інформація щодо вимог оформлення наукових статей (редакційні, ВАК, Державні стандарти); 2) статті супроводжуються авторськими довідками, які, крім контактних реквізитів, містять ще й бібліографічний опис своїх наукових праць за останні п'ять років, що надає можливість авторам популяризувати свої досягнення; 3) на сайті подана інформація щодо редакції та редакційної колегії видання та контактна інформація (адреса редакції, електронної пошти, телефони). Зазначимо, що серед рубрик журналу, як комунікативний елемент, особливої уваги привертає "Сторінка спілкування", яка передбачала зворотній зв'язок читачів (користувачів) видання з членами редакційної колегії, а також інтерактивне обговорення проблем, порушених авторами статей. Але, на жаль, ця задумка редакційною колегією була не реалізована. Відзначимо, що на сайті журналу організований пошук як за номером випуску (можливість ознайомлення з усім випуском), так і за автором. На кінець 2007 року вийшло 3 випуски цього журналу. Другий випуск було присвячено роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми розробки та впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання".
Електронний науковий педагогічний журнал "Інформаційні технології і засоби навчання" був заснований у 2006 році Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання АПН України та Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти АПН України. З 2007 року включений до переліку наукових фахових видань України. За словами головного редактора В.Ю. Бикова, головними завданнями журналу редакція вбачає надати якомога повнішу інформацію освітянській спільноті про сучасні засоби навчання, теоретико-методологічні засади формування навчального середовища, інформаційні та комунікаційні технології розвитку освітнього простору, висвітлити найкращий досвід сучасних українських та зарубіжних педагогів у галузі запровадження сучасних засобів навчання [2]. Основні рубрики видання: "Теоретико-методологічні та науково-методичні засади створення комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища", "Проблеми створення єдиного інформаційного освітнього простору у світовому вимірі", "Засоби навчання в сучасних педагогічних системах", "Дистанційне навчання в сучасних освітніх системах", "Інформаційний освітній простір та захист інформації". На кінець 2007 року вийшло три випуски. Усі три випуски були присвячені 15-річчю АПН України.
"Інформаційні технології і засоби навчання"
Інформаційне наповнення сайту можна охарактеризувати так: 1) на сайті можна ознайомитисяз довідковою інформацію (вимогами до оформлення статей, контактною інформацією, інструкцією щодо оформлення бібліографічних посилань на електронні версії публікацій); 2) подана інформація щодо редакційної колегії видання; 3) надається інформація щодо мінімальних системних вимог для перегляду журналу; 4) кожен випуск розпочинається коротким оглядом проблем, які висвітлюються в номері; 5) повні тексти статей, подані у форматі HTML.
Засновниками електронного наукового видання "Науковий портал Донбасу" виступили Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка та Донбаський державний технічний університет. Видання розміщене на сайті видавництва "Альма-матер" Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса Шевченка в розділі "Електронні видання". Особливістю цього наукового видання є те, що в ньому вміщуються статті за двома напрямками: педагогічним та технічним, так би мовити, виходить серіями Педагогічна та Технічна. Так, на кінець 2007 року було розміщено чотири випуски. Так, перший випуск та третій містив статті з проблем розвитку педагогічної науки. Другий та четвертий - статті з проблем технічних наук.
На відміну від попередніх видань, він має трохи інше інформаційне наповнення, а саме: на сайті можна ознайомитися зі змістом номерів, з текстом статей та складом редакційної колегії. На сайті відсутня важлива інформація щодо вимог до оформлення статей та умови їх розміщення.
Проведене дослідження засвідчило, що перші українські електронні наукові педагогічні журнали (оригінальні видання) були засновані в період 2006-2007 років. Не зважаючи на відсутність будь-яких стандартів щодо організації електронних наукових педагогічних журналів, усі вони майже однакові: 1) діяльність журналу ліцензується; 2) керування журналами здійснюється редколегіями; 3) статті, подані до журналів, проходять рецензування; 4) журнали повинні реєструватися у ВАК України. До числа основних елементів сайтів електронних наукових педагогічних журналів належать сторінки, які містять 1) загальну інформації про журнал; 2) бібліографію (зміст за номерами); 3)

 
 

Цікаве

Загрузка...