WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики - Реферат

Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики - Реферат

вісник" сформовано за випусками, статті в ньому представлені у форматі HTML, усі статті архіву доступні в повному обсязі.
Аналіз електронних адрес інших знайдених нами педагогічних журналів свідчить, що своїх власних сайтів ці часописи не мають. Доступ до цих видань організований через сайти науково-дослідних установ, які є їхніми видавцями. Відзначимо, що не всі журнали розміщують повні свої електронні версії. Так журнали "Дошкільна освіта", "Педагогічний пошук", "Нива знань", "Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика" та "Педагогічний вісник" (м. Черкаси) знайомлять тільки з анотованим змістом деяких номерів.
У ході дослідження було знайдено сайт Навчально-методичного центру вищої освіти (http://www.agronmc.com.ua/golovna/index.html). Цей центр виступає засновником двох науково-методичних збірників "Нові технології навчання" та "Проблеми освіти", які зареєстровані ВАК України як фахові з педагогічних наук. Вони представлені на сайті в розділі "НМЦ пропонує" повнотекстовими електронними версіями випусків за 2007 рік. Також на сайті розміщені й інші видання центру, серед них: навчально-методичний педагогічний журнал "Освіта, технікуми, коледжі", "Інформаційний вісник вищої освіти" Міністерства освіти і науки України, збірники "Організація навчально-виховного процесу", "Виховна робота в технікумах і коледжах".
Крім перелічених видань, в українському сегменті Інтернету розміщені педагогічні журнали "Відкритий урок: розробки, технології, досвід", "Директор школи. Україна", "Підручник для директора". Ці видання представлені на сайті видавництва "Плеяди" (http://www.pleyady.kiev.ua/) - їх засновника. На сайті наявні архіви цих журналів за 2005-2007 роки. В архівах електронні версії статей відсутні, видавництво знайомить тільки зі змістом своїх видань.
У ході аналізу електронних інформаційних ресурсів із проблем педагогічної науки та освіти встановлено, що такі наукові педагогічні журнали, як: "Вища школа", "Вища освіта України", "Гуманітарні науки", "Дефектологія", "Директор школи, ліцею, гімназії", "Наука і освіта", "Неперервна професійна освіта: теорія та практика", "Освіта і управління", "Післядипломна освіта в Україні", "Педагогіка і психологія. Вісник АПН України", "Рідна школа", "Філософія освіти" та ін. представлені на сайті НБУВ у рубриці "Наукова періодика України" у вигляді окремих веб-сторінок. За їх допомогою можна ознайомитися із загальною інформацією про журнали та складом редакційних колегій. Також відзначимо, що на цих сторінках організований пошук за авторами, за темами, роками та ключовими словами. Але поряд з цим, на жаль, електронні копії статей журналів відсутні.
У результаті пошуку в мережі Інтернет нами було знайдено гіперпосилання на журнал "Післядипломна освіта в Україні" (http://www.cippe.edu-ua.net), перевірка її працездатності показала, що ми потрапили на сайт Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України в розділ "Новини". Інформацію про журнал ми знайшли на 10 сторінці новин за 19.01.2007 р. На ній було подано його анонс за 2006 рік №2 (розміщені вимоги до статей, зміст, контактна інформація).
В українському секторі мережі Інтернет наявний сайт видавництва "Педагогічна преса" (http://www.ped-pressa.kiev.ua/), яке є засновником близько двадцяти наукових педагогічних журналів. На цьому сайті, крім загальних відомостей про наукові часописи та умови їх передплати, більше ніякої інформації не надається.
Крім суто педагогічних журналів, в мережі Інтернет представлені й наукові журнали, які затверджені ВАК України як фахові з педагогічних наук. Серед них "Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка" (http://www.zu.edu.ua/offic/index.asp) та "Вісник Вінницького політехнічного університету" (http://www.visnyk.vstu.vinnica.ua/). Доступ до цих видань організований як на сайтах вищих навчальних закладах, так і в розділі "Наукова періодика України" на сайті НБУВ (http://www.nbuv.gov.ua/db/serial.html). Зауважимо, що "Вісник Вінницького політехнічного університету" має окремий сайт. На ньому користувачеві надається можливість перегляду та копіювання електронних текстів статей з 2004 по 2007 роки. Також, на сайті функціонує пошук за авторами видання. Так, після вибору конкретного автора видаються всі його електронні публікації, які знаходяться в архіві з подальшим доступом до повного тексту публікацій.
На нашу думку, заслуговує уваги й "Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту імені П.Д. Осипенко. Педагогічні науки". Він розміщений на сайті вищого навчального закладу в розділі "Наукові публікації" (http://www.bdpu.org/scientific_published/). Збірник, на відміну від попереднього видання, свого сайту не має. У вільному доступі знаходяться всі випуски збірника з 1999 по 2007 рр.
На сайті Львівського національного університету імені Івана Франка в розділі "Кафедра загальної та соціальної педагогіки" нами було знайдено гіперпосилання на "Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна" (http://www.lnu.edu.ua/
Pedagogika/indexukr.htm). Повнотекстові електронні копії вісника представлені з 18 по 22 випуски.
Київський національний університет культури і мистецтв має видання "Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія Педагогіка", яке є також фаховим із педагогічних наук. Відомостей про нього на сайті навчального закладу нами не знайдено, але в розділі "Наукова робота" (http://www.knukim.edu.ua/articles.htm) у вільному доступі розміщені окремі електронні копії статей з цього збірника за 2001 рік № 5.
Перевірка працездатності електронних адрес паралельних видань, представлених у мережі Інтернет, показує на наявність непрацюючих гіперпосилань на журнали. Так, аналізуючи український сектор мережі Інтернет на кінець 2006 року, ми виявили наявність веб-сайту журналу "Комп'ютер у школі та сім'ї" (http://cfs.edu-ua.net) та доступ до електронних копій статей збірника "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія "Педагогіка" (http://www.tspu.edu.ua/php/labrary/
Temat_rozpod_vir_lib/Liter/Nauk_zap/nauk_pedagog.htm), функціонування яких нами було описано раніше в роботі [11]. А наприкінці 2007 року ми виявили, що ці ресурсиприпинили свою дію.
У ході аналізу Інтернет-ресурсів нами встановлено, що на сьогоднішній день велика кількість українських наукових педагогічних журналів у мережі Інтернет надає тільки контактну інформацію та правила друкування статей для авторів. Таких за нашими підрахунками виявилося двадцять.
Таким чином, аналіз електронних наукових педагогічних журналів (паралельних та інтегрованих видань) дає нам підстави, умовно розподілити їх на чотири групи. Першу групу склали суто педагогічні журнали, які мають власні сайти й дають можливість користувачам доступу до електронних копій статей. У другій групі представлені наукові журнали та збірники наукових праць, які зареєстровані у ВАК як фахові з педагогічних наук, які в мережі Інтернет представлені повнотекстовими електронними копіями. Третю групу склали педагогічні журнали, які не мають власних сайтів, але в мережі можна ознайомитися з їх повнотекстовими електронними копіями або їх змістом. До четвертої групи потрапили часописи, які представлені на сайті НБУВ.
Зауважимо, що журнали або збірники, які в мережі Інтернет представлені повнотекстовими електронними копіями, а також продубльовані на сайті НБУВ були нами враховані в різних блоках нашої таблиці. Так, наприклад, "Вісник Вінницького політехнічного інституту" було враховано в рядку "Наукові журнали та збірники наукових видань, які в мережі Інтернет представлені повнотекстовими

 
 

Цікаве

Загрузка...