WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики - Реферат

Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики - Реферат


Реферат на тему:
Аналітичний огляд сучасної української електронної науково-педагогічної періодики
У педагогічній науці та освіті, як і в будь-яких інших сферах людської діяльності, нові телекомунікаційні технології в останнє десятиріччя знайшли широке застосування. Поряд із традиційними засобами науково-педагогічної комунікації, такими, як наукові педагогічні періодичні видання, наукові педагогічні конференції, в умовах розвитку інформаційно-комунікаційних технологій з'являються нові засоби науково-педагогічної комунікації, які розвиваються в електронному середовищі.
Одними з них є електронні наукові педагогічні журнали. Їх використання науковцями відкриває нові творчі можливості для науково-педагогічного співробітництва та створення нових педагогічних знань. Зручність використання, доступність матеріалу в цифровій формі в електронних педагогічних журналах створює унікальні можливості для науково-педагогічної комунікації, підвищує престиж як педагогів-науковців, так і науково-освітніх організацій у світових науково-педагогічних співтовариствах.
Світова практика показує, що більшість наукових журналів на сучасному етапі свого розвитку виходять як у друкованому, так і в електронному вигляді.
Як відомо, наукові журнали протягом трьох століть друкувалися тільки на папері. В останній же час у мережі Інтернет з'явилася велика кількість електронних наукових журналів, що викликало великий інтерес до проблем їх розробки та функціонування. Розв'язанню деяких з них присвячено чимало наукових праць, таких як: С. Хічкока [4], С. Дудченка [3], О. Лаврік [8], Т. Ярошенко [13 - 14], Г. Шемаєвої [12], Н. Задорожної [5], Т. Омельченко [5], Т. Косенко [7] та ін. Дослідження цих учених були спрямовані на аналіз світових тенденцій у розвитку електронних видань, висвітлення загальних проблем розвитку вітчизняних електронних наукових журналів, на використання електронного журналу в науково-дослідній діяльності викладачів та ін.
Разом з тим, сучасний стан вітчизняних електронних наукових педагогічних журналів ще не вивчався, незважаючи на те, що з точки зору перспектив їх розвитку це є вкрай необхідним і актуальним завданням. У цій статті ми проаналізуємо сучасний стан розвитку електронних наукових педагогічних журналів, їх структуру та інформаційне наповнення, деякі кількісні характеристики, переваги та недоліки як засобу науково-педагогічної комунікації.
Аналіз наукової літератури [3; 4; 6; 8; 12-14] свідчить, що під електронним журналом розуміють як мінімум три поняття: паралельні, оригінальні та інтегровані електронні журнали.
Паралельні - електронні версії традиційних друкованих видань або відскановані копії в Інтернеті з архівами. Це найбільш розповсюджена нині форма, яка не потребує великих додаткових трудовитрат, оскільки є лише електронною копією друкованого видання.
Оригінальні - журнали, у яких матеріали розповсюджуються тільки в електронній формі. Ці видання, на відміну від друкованих, організовані краще (більший обсяг, оперативність видання, можливість демонстрації графічної та табличної інформації, можливість пошуку інформації в архівах журналу тощо).
Інтегровані - журнали, які розширюють друковану форму посиланнями, доповнюють текст графічною та іншою інформацією, мають пошукову систему.
Що ж до визначення поняття "науковий електронний журнал", то згідно з "Положенням про електронні наукові фахові видання" під електронним науковим фаховим виданням розуміють документ з інформацією, представленою у формі електронних даних, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, призначений для поширення в незмінному вигляді, має вихідні відомості та включений до затверджених ВАК України переліків наукових фахових видань, визначених для публікації результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, на які можна посилатися в наукових статтях та дисертаціях [10].
Наше дослідження побудоване на аналізі всіх форм електронних наукових педагогічних журналів (паралельних, інтегрованих та оригінальних).
З метою аналізу існуючих на сьогодні електронних наукових педагогічних журналів (паралельних та інтегрованих видань) України нами було проведено моніторинг українського сегменту Інтернету, а саме: сайтів вищих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти (загальною кількістю - 53), пошукових серверів, електронної бази даних "Інтернет-ресурси України" (http://catalog.uintei.kiev.ua/) Українського інституту науково-технічної та економічної інформації та сайту Національної бібліотеки України ім. Вернадського (НБУВ) (http://www.nbuv.gov.ua). Усього в українському сегменті Інтернету виявлено 34 назви електронних наукових педагогічних журналів, що становить експериментальну сукупність для подальшого аналізу. Серед них 14 педагогічних журналів, з них 5 зареєстровані у ВАК України, 20 збірників наукових праць, з них 15 зареєстрованих у ВАК України. Так як розвиток електронних ресурсів є складним та динамічним процесом, ми не претендуємо на вичерпну повноту аналізу розвитку електронних наукових педагогічних журналів.
Вивчення електронних наукових педагогічних журналів (паралельних та інтегрованих видань) нами здійснювалося за такими характеристиками:
1. Наявність власного веб-сайту, його структура.
2. Кількість випусків, представлених у мережі Інтернет.
3. Статус (журнал або збірник наукових праць).
Здійснений аналіз свідчить, що серед електронних наукових педагогічних журналів у мережі Інтернет окремими web-сайтами представлені 3 науково-методичні педагогічні журнали "Постметодика" Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського (рис. 1), "Українська мова та література в школі" Міністерства освіти і науки України ( та "Педагогічний вісник" Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського. Ці електронні журнали за своєю структурою є інтегрованими виданнями.
Їх загальна структура та інформаційне наповнення є відносно типовими, тобто на сайтах міститься загальна інформація про журнал (назва, засновник та видавець, адреса та контактні телефони видання, з якого часу виходить, редакційна колегія), інформація для автора (вимоги до оформлення статей, яким чином можна передплатити журнал) та архів статей. Поряд із спільними ознаками сайтів є й свої особливості. Вони стосуються організації та функціонування архівів статей. Так, у журналі "Постметодика" архів сформовано в 2-х форматах PDF (1993-2007 рр.) та HTML (1993-2004 рр.). Доступ до всіх статей журналу обмежений в обох архівах. Так, в HTML-архіві пропонуються повні тексти статей лише за 2001 №№2-4 (34-36), 2002 №1(39), 2003 №3(49) роки, а в PDF-архіві представлені повні версії першого та другого номерів за 2007 рік. Для отримання повних текстів статей інших номерів треба заповнити необхідну форму, яка представлена на сайті. Нею можна скористатися лише тоді, коли відомо номер журналу, автор та назвастатті. Крім вище описаної організації архіву, на сайті в розробці знаходиться ще й Тематичний архів (за рубриками журналу).
Інакше організовано архів на сайті журналу "Українська мова та література". Його сформовано за темами, роками та авторами. Так, наприклад, у разі вибору конкретної теми користувачу надається доступ до повних текстів статей, які містить ця рубрика, причому в рубриці зібрані статті з усіх номерів, представлених на сайті. Також, окрім самостійного пошуку за темою, автором та роком, на сайті організовано пошук статей за ключовими словами. У такий спосіб на ньому створено умови для зручного пошуку потрібної інформації за короткий проміжок часу.
Архів журналу "Педагогічний

 
 

Цікаве

Загрузка...