WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) - Реферат

Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) - Реферат

держав Європейського Союзу (12), до складу якого сьогодні входить 25 держав. Головна мета ЄС - досягнення економічної та політичної інтеграції, створення Європи, яка б поважала свободу та специфіку всіх народів, які входять до її складу.
Так само, як і Рада Європи, Європейський Союз приділяє значну увагу не тільки розвитку економіки та промисловості в країнах центральної та східної Європи, надаючи для цього велику фінансову та професійну підтримку, але й освіті, допомагаючи освітянам різних країн. Серед основних освітніх програм, які здійснює ЄС - програми "Тасіс", "Фаре", "Еразмус", "Коменіус", "Леонардо" та ін. Так, наприклад, Україна залучена до програм "Тасіс" та "Фаре". Програма "Фаре" створена у 1989 році, спрямована на підтримку процесу структурної перебудови і проведення реформ, зорієнтованих на ринок економіки і розвиток приватного підприємництва. Така підтримка здійснюється переважно у формі технічного сприяння і перекваліфікації кадрів. [9]
Програма "Тасіс", створена з метою допомоги новим незалежним державам за ініціативою Європейського Союзу в грудні 1990 року, передбачає розвиток співробітництва та обмін досвідом, підтримку розвитку суспільств на основі дотримання політичних свобод та економічного розквіту. 9 березня 2004 року Європейська Комісія ухвалила два комюніке: "Нова генерація освітніх програм та професійної підготовки" і "Громадянство в дії". Їх метою є організація нових освітніх програм, які були б доступними для всіх громадян розширеного ЄС та надали їм можливість скористатися всіма перевагами відкритих кордонів. За даними ЄС [3] на період з 2007 по 2013 роки участь громадян ЄС в освітніх програмах буде становити:
у програмі "Коменіус" візьмуть участь 10% школярів та учителів (нині в цій програмі задіяно лише 3 відсотки);
у програмах "Еразмус" до 2010 року участь збільшиться на 3 мільйони.
До 2013 року 50 тисяч дорослих матимуть можливість щороку брати участь в освітніх програмах та курсах професійної підготовки за кордоном. Ще 15 тисяч осіб щороку зможуть долучитися до програми "Леонардо".
Спорідненість цілей та напрямків роботи Ради Європи та Європейського Союзу дає можливість проводити спільніширокомасштабні програми такі як, наприклад, "Освіта для демократії", в рамках якої було започатковано проект "Громадянська освіта та Європейські студії", організаціям-партнерам якого було запропоновано реалізувати 2-річну офіційну навчальну програму для педагогічних працівників з теми "Громадянська освіта та Європейські студії в Україні". Таким чином, створення та діяльність таких вагомих та впливових європейських організацій як Рада Європи та Європейський Союз поєднує спільне бажання об'єднання, допомоги та співпраці між всіма європейськими народами, створенню єдиного європейського простору, розглядаючи Україну як пріоритетну державу, якій вони сприяють в підтримці розвитку демократичних процесів.
Безсумнівно такі організації як Рада Європи та Європейський Союз мають вагомий вплив на розвиток систем освіти в європейських країнах. Вони не тільки спрямовують розвиток освіти, але й допомагають розповсюдженню необхідної інформації, формують напрямки та проводять орієнтацію інформаційних освітянських потоків через інформаційні освітні мережі серед країн Європи. Їх постійна діяльність не тільки допомагає освітянам європейських країн отримати та впровадити на місцях необхідну інформацію, але й залучити учнів до проведення та впровадження активної діяльності цих мереж. Освітні європейські мережі не обмежуються у своїй діяльності тільки накопиченням та розповсюдженням інформації, вони мають досить різноманітні форми своєї діяльності, серед яких - проекти та програми, видання загальних аналітичних звітів та бюлетенів, проведення конференцій, семінарів та конкурсів тощо.
Необхідність накопичення, аналізу, систематизації та розповсюдження великої кількості різноманітної інформації спричинило створення інформаційного простору через створення інформаційних мереж на базі Інтернет, через яку Україна почала активно працювати тільки у 90-тих роках ХХ-го століття
Підсумовуючи вищесказане, необхідно зазначити, що цивілізація, яка вступає в інформаційний період свого існування, породжує інформаційне суспільство, в якому інтелект стає безпосередньою соціальною силою, завдяки інформаційному розповсюдженню, через інформаційні освітні мережі, зокрема, вже готових знань. Ці знання необхідні людству для розвитку прогресу, для покращення та просування економіки та політики країн, освіти та життєдіяльності громадян. Велику роль в цьому відіграють інформаційні мережі, вплив яких на вищезазначені процеси дуже значний.
В процесі створення та розвитку інформаційних освітніх мереж країн Європи значущу роль відіграють міжнародні організації, серед яких Рада Європи та Європейський Союз, які впливають на пріоритети в напрямах діяльності мереж. Оскільки, як ми вже зазначали, поширення науково-педагогічної інформації дані організації здійснюють через інформаційні освітні мережі - EURYDICE, EUDISED, CEDEFOP, це має особливе значення для освітян Європи, зокрема, для подальшого розвитку освіти України.
Список літератури:
1. Большая советская энциклопедия. - http: //slovari.yandex.ru
2. Гуржій А.М., Жук Ю.О., Волинський В.П. Засоби навчання. - К.: ІЗМН, 1997.-с.56-57.
3. Європейці стануть освіченішими. //Євро бюлетень. - 2004, Березень, .- с.13.
4. Каныгин Ю.М., Основы когнитивного обществознания (Информационная теория социальных систем).-К.:Украинская Академия информатики,1993.- с.191.
5. Національна доктрина розвитку освіти, Розділ ІХ "Інформаційні технології в освіті". - http://www.mon.gov.ua
6. Російський портал Інтернет-освіти - http://dictionary.fio.ru/article
7. Сайт міжнародного бюро з освіти, ЮНЕСКО http://www.ibe.unesco.org
8. Сайт Ради Європи - http://www.coe.int
9. Сайт Європейського Союзу - http://www.europa/ru/int
10. Сущук О.А. Міжнародні інформаційні системи// Навчальний посібник для студентів вузів. - К.: ІЗМН, 1999.- с.27.
11. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник..- К.: Либідь, 1997.- с.376
12. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования..- М.: Изд.во "Барс",1997.- с.220.

 
 

Цікаве

Загрузка...