WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) - Реферат

Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи) - Реферат


Реферат на тему:
Історико-педагогічні передумови розвитку освітніх мереж у контексті створення інформаційного середовища (досвід країн Європи)
Сучасний етап розвитку системи освіти України, та систем освіти європейських країн зокрема, характеризується неймовірною кількістю інформації, вміння отримувати, аналізувати та користуватися якою стало нагальною потребою. Спрямованість освіти України до єдиної Європи ускладнюється відсутністю єдиного освітнього простору, створення якого необхідно для подальшого розвитку української освіти. На рубежі тисячоліть освіта перетворюється на одне з основних джерел стратегічних ресурсів - людського капіталу та знань, що визначають загальний рівень розвитку суспільства. Головним прискорювачем цього розвитку стає інформатизація освіти. Аналіз сучасного стану систем освіти європейських країн доводить актуальність та необхідність існування й розвитку інформаційних освітніх мереж, які сьогодні стали невід'ємною частиною навчально-виховного процесу у країнах світу та в Україні. Наша держава приділяє значну увагу розвитку освіти, висвітлюючи її мету та основні пріоритетні напрями. Так, Національна доктрина розвитку освіти наголошує на тому, що необхідне "постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу; запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; створення ринку освітніх послуг та його науково-методичного забезпечення; інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового просторів"[5].
Перш ніж дослідити важливість розвитку інформаційних мереж у сфері освіти, доцільним є звернутися до терміну "інформація". Слово інформація (informatio) латинського походження, воно означає роз'яснення, переказ [1]. До недавнього часу основними засобами передачі інформації було спілкування та письмо. До поняття інформації відносять різноманітні факти, повідомлення, новини, знання та вміння. Поступово у суспільстві сформувалось переконання, що інформація має суспільне значення, оскільки вона існує саме в соціальній сфері.
З давнини людство знаходило різні засоби акумулювання та розповсюдження інформації: спочатку папіруси, книги, рукописи, пізніше - радіо, телефон, телеграф, кінематограф, телебачення. Сьогодні у сучасному суспільстві інформація тісно пов'язана з комп'ютерами, користування якими практично замінило все вищезгадане. Розвиток суспільства підійшов до того моменту, коли багатством країни вважається не тільки нафта та газ, а й інформація, оскільки вона є, подібно матеріальним та енергетичним ресурсам, предметом виготовлення й розповсюдження та набула характеру товару. Такому положенню відповідає відомий вислів "Хто володіє інформацією, той володіє світом".
Повертаючись до проблеми інформації та шляхів її розповсюдження, необхідно зазначити, що т.зв. інформаційні структури наприкінці двадцятого століття охопили всі сфери діяльності суспільства. До цього періоду можна віднести комп'ютерну революцію, яка спричинила могутній поштовх для розвитку інформаційної індустрії, призвела до того, що людство вступило в епоху інформаційної революції та стало на шлях переходу до інформаційного суспільства. Ось чому можна констатувати, що рівень інформаційних зв'язків відображає рівень розвитку самого суспільства. Рівень соціально-економічного розвитку країни визначає здатність суспільства та його підсистем сприймати, зберігати та накопичувати нові ідеї, а також використовувати їх з метою прогресу.
На сучасному етапі розвитку суспільства, яке вже сьогодні визначається як "інформаційне", основною проблемою стає не тільки здобуття, а й отримання та засвоєння велетенських обсягів знань.
Зважаючи на це, важливим аспектом для системи освіти є оволодіння вчителями та учнями комп'ютерної грамотності, уміння користуватися новою комп'ютерною технікою, здатність вилучати необхідну корисну інформацію, користуватися інформаційними мережами, застосовувати їх у науково-педагогічній практиці, навчально-виховному процесі тощо.
Важливу роль в освіті людини відіграють знання та навички, що вона отримує в процесі навчання. Розглядаючи знання як інформаційний ресурс людства можна виділити два аспекти: формально-логічний (інформаційний) та семантичний (когнітивний), що впливають на розвиток інтелекту людини, який є важливою характеристикою людини, його головним знаряддям у боротьбі за існування та прогрес. Функціонування інтелекту безпосередньо пов'язано з народженням семантичної інформації - нових знань. Отже "інтелект - це специфічна форма організації індивідуального ментального (розумового) досвіду" [12], на який впливає отримана інформація та від якої він певним чином залежить.
Аналізуючи основні засади сучасної школи, можна говорити про те, що вона нині більше спрямована на учня, стаючи "антропоцентричною". Йдеться про те, що центром всіх навчально-виховних процесів має стати конкретний учень. Основною метою антропоцентричної школи є інтелектуальне виховання, а всі методи та форми організації шкільного життя повинні підпорядковуватись всебічному розвитку особистості.
Ще півстоліття тому не існувало теорії інформації, а саму інформацію пов'язували з вербальними та текстовими повідомленнями, з газетним жанром. Тільки у 40-х роках двадцятого століття після робіт відомих дослідників Н.Вінера та К.Шеннона таке положення дещо змінилося та спричинило науковий підхід до інтелекту. Слід зазначити, що інформацію не можна виділити із середовища зв'язку, її якість та інформаційна місткість визначається середовищем, яке, в свою чергу, має вплив та формує інтелектуальні здібності індивіда. Інтелектуальне виховання, в свою чергу, потребує створення умов, які б сприяли інтелектуальному розвитку особистості за рахунок максимального збагачення її ментального досвіду, що можливо завдяки розвитку нових інформаційних технологій.
Інформаційні технології, якщо їх вважати за процеси, пов'язані з переробкою інформації, завжди використовувалися в освіті. Всебічний розвиток особистості на всіх ступенях навчально-виховного процесу в освітньому закладі залежить від змісту та якості інформації, що надається учневі та студенту.
Обсяг наукової інформації, в тому числі й педагогічної, кожних п'ять років значно зростає. Сьогодні в

 
 

Цікаве

Загрузка...