WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Система освіти Античного світу (Курсова) - Реферат

Система освіти Античного світу (Курсова) - Реферат


Курсова робота з педагогіки
Система освіти Античного світу
План
Вступ……………………………………………………………...2
І. Характеристика систем освіти
Античного світу
1. Виховання і школа в Древній Греції………………………...4
2. Виховання і освіта в епоху Еллінізму……………………...9
3. Виховання і школа в Древньому Римі……………………..11
4. Виховання і навчання в ранніх християн………………...14
Педагогічна думка Античності
1. Сократ…………………………………………………….....17
2. Платон……………………………………………………….18
3. Арістотель………………………………………………..…21
Висновки……………………………………………………….24
Література…………………………………………………..26
Вступ
Школа і педагогіка пройшли багатовіковий історичний шлях. На цьому шляху педагогіка поступово перетворювалась в науку.
Позитивні педагогічні ідеї часто втрачались, а потім відроджувались, але вже в іншому образі. Розвиток освітньо-виховних інститутів був неоднозначним процесом, що мав багато протирічь. Його рівень, межі та результати ставали все більш вагомими.
Вивчення історії школи та педагогіки - важлива умова формування загальної педагогічної культури, оскільки воно дає знання про процес розвитку теорії і практики виховання та освіти і допомагає становленню світогляду та педагогічної майстерності вчителя.
Відродженню і успішній розбудові національної системи освіти в Україні великою мірою може прислужитися використання досвіду педагогів, древніх мислителів Античного світу. Такий досвід був нагромаджений в Серед-земноморському центрі Античного світу, де панували традиції греко-римської культури.
Досліджуючи і вивчаючи історію педагогіки і школи з прадавніх часів, нам, майбутнім вчителям, стає легше уявити хід і результати взаємодії суспільства, з одного боку, і школи та педагогіки - з іншого. Виникає система знань про те, як школа і педагогіка створювали суспільства й цивілізації, як в сфері виховання і навчання закріплювались набуті культурні цінності.
Формується уява про те, що школа і педагогіка ще з давніх часів завжди були помітними (хоча і не єдиними) рушійними силами культурної та громадської еволюції. Досліджуючи систему виховання Древньої Греції і Риму, слід вказати на актуальність вивчення цього періоду в історії педагогіки. Вона полягає в тому, що саме в цю добу (в III - I тис. до н. е. - I - II ст. н. е.), і саме на цій території наука, освіта та виховання набули свого найбільшого розмаху.
Метою даної роботи є вивчення систем виховання в Античному світі, встановлення між ними зв'язків, а також дослідження творчої спадщини видатних педагогів і мислителів минулого.
Предмет - система виховання та освіти в Древній Греції і Римі.
Об'єктом нашого дослідження є розвиток педагогіки і шкільництва в епоху Античного світу.
Завдання:
1. дати характеристику системам освіти Древньої Греції і Риму;
2. розкрити основні педагогічні думки цього часу, зокрема таких грецьких філософів і мислителів як Сократа, Платона та Арістотеля.
І. Характеристика систем освіти Античного світу
1. Виховання і школа в Древній Греції
В 3 - 2-му тис. до н. е. в Греції, на острові Кріт та деяких інших островах Егейського моря виникла самобутня культура зі своєю писемністю. Еволюція цієї писемності пройшла шлях від клинопису до складового письма. Писемністю володіли жреці, жителі царських палаців, знатні вельможі та заможні люди.
Центрами навчання письму були палаци і храми. Кріто-мікенською (Егейською) культурою була закладена деяка традиція письма, яку прийняли і в наступних цивілізаціях. З цією традицією, наприклад, пов'язані правила писати зліва направо, зверху вниз, виділення червоним рядків та букв заголовків.
Наступним етапом в розвитку навчання і виховання в цьому регіоні стали часи так званої архаїчної Греції (IX - VIII ст. до н.е.). Яскраво та образно намалював картини навчання та виховання в цю епоху легендарний Гомер в поемах "Іліада" і "Одісея".
Герої Гомера отримували виховання під наглядом наставників-старців. Вони красномовні, добре знайомі з діяннями предків і богів, володіють музичними інструментами та письмом, фізично міцні, добрі воїни.
"Прийняті в архаїчній Греції форми виховання описані також в поемі Гесіода "Праці і дні", де говориться про побут та життєві установи тої древньої епохи. Основним мотивом цієї поеми є думка про працелюбність як найважливішу якість людини."[1; 41].
Подальший розвиток виховання та зародження педагогічної думки в Древній Греції пов'язаний з культурою міст-полісів (держав) (VI - IV ст. до н. е. ), коли виховання зайняло важливе місце в суспільстві. Держава починає брати на себе навчання заможніших. Відсутність можливості отримати освіту розглядалася ганебно. Саме тому, як говорить давньогрецький історик Плутарх, переможці із міста Мілет заборонили навчатися грамоті та музиці дітям переможених. Школи були невеликими - 20 - 50 учнів з одним вчителем. Учні розміщувалися в будинку вчителя, або просто на вулиці міста. Учитель сидів на високому стільці, а діти - навпроти на низеньких складних табуретах. Писали на колінах. Навчалися одночасно діти різного віку: коли одні відповідали вчителю, інші виконували завдання. Заняття проходили цілий день з невеликою перервою на обід. Канікул не було - вихідні випадали на міські та сімейні свята.
Платили вчителям небагато - приблизно стільки ж, скільки заробляли середні майстри. Соціальний статус вчителя, особливо в навчальних закладах початкового рівня, був дуже низьким.
Книг було мало. Знання засвоювали на слух - з голосу вчителя.
На початкове навчання витрачалось 6 - 8 років, воно закладалось приблизно до 14-річного віку. Вчили початкам читання, письма та співів. Читати вчилися по складах, перебираючи багато сполучень, поки не впізнавали їх з першого погляду. Потім читали перші слова - імена богів та героїв. А вже потім читали перші фрази, зазвичай повчальні віршовані рядки. Писати вчилися на навощених дощечках величиною в долоню. Дощечки скріплювалися шнурками в книжечку. Писали паличкою (стилом), загостреною з одного кінця: гострим кінцем вицарапували букви, тупим стирали написане. Для вправ у рахуванні використовувалась дошка - абака, що була розділена на клітинки для одиниць, десятків, сотень і т. д.
На клітинки клали боби або камінчики - від одного до дев'яти. За допомогою абаки вивчали чотири арифметичні дії.
Співам навчали без нот, оскільки їх не було. Співи супроводжувалися грою на семиструнній кифарі. Серед держав-полісів Еллади дуже виділялись республіканські Афіни та авторитетна Спарта. Ці держави не тільки представляли різні політичні системи, але і багато в чому мали протилежні принципи навчання та виховання.
За словами давньогрецького мислителя Арістотеля, виховання спартанців мало переважно на меті підготувати членів військової спільноти. За твердженням Плутарха, новонароджених спартанців оглядали старійшини (ефори). Доля нездорових немовлят невідома. Плутарх говорить, начебто їх страчували. У всякому випадку, такі діти рослипоза системою військового виховання. До семи років спартанці виховувались в сім'ї під наглядом няньок, які славились своїм умінням на всю Елладу.
Потім наставав час, коли поліс

 
 

Цікаве

Загрузка...