WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Відповідальність як умова вільного вибору особистості - Реферат

Відповідальність як умова вільного вибору особистості - Реферат


РЕФЕРАТ
Відповідальність як умова вільного вибору особистості
Навчання і виховання - це не підготовка до життя, а саме життя. Духовною та теоретичною основою діяльності вчителів Українського колежу є творча спадщина В. Сухомлинського, ім'я якого носить навчальний заклад.
У свій час Василь Олександрович стверджував, що в будь-якій професії є теоретичне студіювання і практична робота, творчість, прагнення до досконалості - це шлях до виховання покликання.
Очевидно, проблема покликання є однією з найбільш хвилюючих проблем. На підтвердження цих думок учений наводить такий приклад: "Бетховен уже в 5 років писав перші музичні твори. Але це пояснюється в першу чергу надзвичайно сприятливими умовами, в яких проходило дитинство Бетховена. Якби він потрапив в обстановку, де нема ніяких музичних інструментів, де люди не знають, що таке мелодія, - ніколи б у нього не народився талант музиканта. Я переконаний, що в тисячах людей поки що гинуть задатки, дані їм природою; тисячі людей могли б стати видатними вченими, поетами, композиторами, якби їхнє дитинство проходи-ло в умовах, що сприяють народженню таланту".
Отже, найголовніше завдання вчителя - пізнати людину, грані її душі, в яких затаїлося те, що вийде з людини лише тоді, коли до цих граней уміло доторкнутися й відшліфувати їх. Майстерність виховання полягає в баченні граней невичерпної людської душі.
Щоб створити умови для навчання й виховання дітей відповідно до їхніх здібностей, ми розробили індивідуальні навчальні плани для профільних класів: суспільно-гуманітарних, фізико-математичних, природничо-екологічних та філологічних.
Учителі-предметники проводять активну роботу з колежанами.
Вона спрямована на внутрішню диференціацію та індивідуалізацію навчання з орієнтиром на природні здібності дітей; систематичні додаткові заняття з учнями після уроків; роботу предметних гуртків, факультативів, клубів за інтересами; участь дітей у роботі динамічних груп з психологами; проведення предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, вікторин, зма-гань; організацію роботи творчих проблемних груп.
Результатом стала успішна участь дітей у районному та міському етапах предметних олімпіад з базових предметів, у конкурсі знавців рідної мови імені П. Яцика та секціях МАН. У роботі колежанської філії Малої академії наук "Дослідник", що має різні напрями, бере участь більш як 250 учнів 8- 11 класів. Це одна з яскравих візиток нашого закладу. Теми, над якими працюють учні в МАН. є актуальними, цікавими, глибоким. Керують дослі-дженнями не тільки досвідчені вчителі, а й науковці.
Робота ведеться систематично й багатоаспектно. Це науково-теоретичні семінари, інтелектуальні марафони, інтелектуальні ігри, а також традиційна участь у предметних олімпіадах колежу. Дніпровського р-ну та м. Києва.
Спостерігається прогресивна динаміка зростання кількості учнів, які беруть участь у науково-пошуковій роботі.
Уміння віднайти талант у кожній дитині й не дати йому загинути, прилучити кожного вихованця до світових, загальноєвропейських, національних духовних цінностей, надбань і скарбів, сприяти становленню особи відповідно до українського менталітету в гармонії з навколишнім світом - основні напрями роботи особистісно орієнтованого навчання колежу.
Відповідно до розробленої системи роботи в нашому закладі здійснюється рання профілізація самовизначення та самореалізація особистості учня, і цей процес став основоположним у формуванні життєвої позиції багатьох вихованців.
Єдність форм і методів навчання є основною умовою пізнавального розвитку дітей. Учителі колежу сповідують народну мудрість: кожна людина народжується із зернятком у руці, тільки треба знайти поле, де воно найкраще проросте. На цьому педагогічному полі ми й повинні віднайти та виплекати таланти кожної дитини, не дати їм загубитися.
Особливу увагу приділяємо індивідуальному підходу до дітей та створенню можливостей для їх самореалізації. У розробці технології підготовки творчої особистості чільне місце займає психологічна служба. її головні завдання є такими:
o виявити закономірності розвитку творчого потенціалу особистості не тільки дитини, а й учителя, створювати умови для його розкриття;
o запроваджувати систему заходів, спрямованих на встановлення продуктивної взаємодії педагогів і психологічної служби;
o забезпечити психологічний супровід реалізації програм інди-відуального розвитку колежан;
o проводити моніторинг функціонування пізнавальної сфери та розвитку особистісних параметрів;
o надавати індивідуальні та групові консультації, спрямовані на усвідомлення особистісних проблем та потенційних можливостей;
o проводити психологічні тренінги для розвитку комунікативних навичок, лідерських умінь, креативності обдарованих дітей, які прагнуть самовдосконалення та самореалізації.
Більшість колежан усвідомлюють, що свобода - це необхідна умова розвитку особистості, але по-справжньому вільною людина є лише тоді, коли відчуває відповідальність.
Ось приклад роботи (на уроках і в позаурочний час) кафедри суспільних наук, яка керується такими принципами:
o право самостійно, але в рамках певної теми, обирати форми, визначати час контролю знань, але з одночасною відповідальністю за вчасну і ґрунтовну підготовку;
o вибирати співрозмовника: можливість на уроці ставити питання або робити повідомлення, звертаючись до конкретної людини;
o право вибирати заходи з одночасною відповідальністю (спільною з учителем) за їх організацію та проведення. Тобто, якщо учні до чогось прагнуть, вони мають це робити під контролем учителя.
Учні 10-11-х класів на уроках "Основи правознавства" під час заліку можуть не погоджуватися з учителем або автором підручника, але повинні відстоювати позицію обґрунтовано й толерантно.
Наприкінці семестру школярі захищають тему правового дослідження, яку самостійно обирають із запропонованого вчителем переліку або форму-люють назву свого дослідження. У ролі опонентів виступають одногрупники по спеціалізації.
У рамках програмної теми вчитель пропонує 10-12 тем на вибір для поглибленого опрацювання тими, хто претендує на найвищий бал, 2-3 форми тематичного контролю знань. Вибір залишається за учнем. Напри-клад: виконана вдома письмова робота - 7 балів, промова на

 
 

Цікаве

Загрузка...