WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Метод проектів в педагогіці - Реферат

Метод проектів в педагогіці - Реферат

можливих методів дослідження, пошуку інформації, творчих рішень.
4. Потім починається самостійна робота учасників проекту за своїми індивідуальними чи груповими дослідницькими, творчими задачами.
5. Постійно проводяться проміжні обговорення отриманих даних у групах (на уроках, під час роботи у бібліотеці, на заняттях у науковому товаристві й ін.)
6. Необхідним етапом виконання проектів є їх захист, опанування.
7. Завершується робота колективним обговоренням, експертизою, оголошенням результатів зовнішньої оцінки, формулювання висновків.
Параметри зовнішньої оцінки проекту:
o значущість та актуальність порушених проблем, адекватність їх досліджуваній тематиці;
o коректність використовуваних методів дослідження і методів обробки одержуваних результатів;
o активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей;
o колективний характер прийнятих рішень;
o характер спілкування і взаємодопомоги, взаємодоповнюваності учасників проекту;
o необхідна і достатня глибина проникнення в проблему, залучення знань з інших галузей;
o доказовість прийнятих рішень, уміння аргументувати своївисновки;
o естетика оформлення результатів виконаного проекту;
o уміння відповідати на питання опонентів, лаконічність на аргументованість відповідей кожного члена групи.
Результат роботи буде відмінним лише за умови плідної співпраці вчителя і учнів, розуміння одне одного, а не за принципом "Зроби це, але я не знаю, як". Адже коли вчитель має уявлення про, те, як це робиться, він і запитання сформулює правильно, і наштовхне учня на правильну відповідь, і дасть простір його творчості.
Під час роботи над проектом вчитель виконує такі функції:
o допомагає учням у пошуках джерел інформації;
o сам є джерелом інформації;
o координує весь процес;
o підтримує, заохочує учнів; підтримує безупинний зворотній зв'язок, щоб допомагати учням просуватися в роботі над проектом.
Учитель може підказати нові джерела інформації чи просто спрямувати думку учнів у потрібному напрямку для самостійного пошуку. Але в результаті учні повинні самостійно і спільними зусиллями вирішити проблему, застосувати необхідні знання часом з різних галузей, одержати реальний і відчутний результат. Уся робота над проблемою, таким чином, набуває обрисів проектної діяльності.
Для узагальнення знань і умінь з вивченої теми можна використовувати наступну техніку. Учням до моменту закінчення вивчення теми доручається виготовити рекламний плакат, буклет, чи афішу, альбом з короткими текстами, малюнками, фото, листівками, що загалом відбивають зміст теми. Це цілком може бути оформлене як проектне завдання, якщо його дати на самому початку вивчення теми і побудувати весь процес навчання як націлений на реалізацію проекту.
Якщо стадії роботи над проектом розглядати як стадії навчального процесу, то тут можна побачити ті самі модулі, що й у звичайному блоці уроків: вступне повторення, вивчення нового матеріалу, закріплення, узагальнююче повторення, контроль і корекція.
Організаційна структура блоку уроків "методу проектів" близька до структури лекційно-семінарської системи, але відрізняється від неї великою питомою вагою інтелектуальних режимів (семінарів, практикумів, самостійних робіт, і т. ін.) що збільшує творчий потенціал, гуманітарну складову технології, тому що основна відмінність гуманітарних систем - наявність імовірнісних моделей, оперування невизначеностями й існування їх в середовищі.
Схема оформлення проекту:
I етап
Вибір напряму та формування назви проекту: містить узагальнену назву проблеми, коло питань, визначення під проектів.
II етап
Написання проекту. Розділи проекту:
1)Актуальність, необхідність, значущість обраного напряму.
2)Мета проекту
а)довготривалі:
створення чогось нового, нові технології, методики; можлива розробка дослідження за проектом; визначення очікуваних результатів; планування результату.
б)короткодіючі: мета, завдання - визначення конкретної мети, завдань на певний період.
3)Визначення етапів реалізації проекту:
А)зазначення термінів початку і закінчення проекту;
Б)закінчення проекту визначене етапністю реалізації проекту;
В)зазначення часових інтервалів кожного етапу.
4)Механізм реалізації проекту.
5)Визначення відповідальних .
6)Очікувані результати.
7)Оцінювання і само оцінювання. 8)Бюджет, ресурсне забезпечення.
Зразок структури проекту
1. Титульна сторінка (назва навчального закладу, клас, автор, назва проекту, науковий керівник, місце видання, рік).
2. Зміст (перелік складових проекту)
3. Стисла анотація.
4. Епіграф.
5. Вступ.
6. Основна частина (розділи, параграфи, якщо є).
7. Висновки.
8. Перелік використаних джерел.
9. Додатки (фото, відео матеріали, таблиці, малюнки, схеми).
Зразок паспорту проектної діяльності
Назва проекту_______________________
Автори проекту______________________
Склад проектної групи________________
Навчальний рік_______________________
Клас________________________________
Керівник класу_______________________
Науковий керівник проекту____________
Консультанти ________________________
Короткий опис (анотація ) проекту______
Жанр проекту:
-альбом
-фільм
-виставка
-стенд
-реферат
-буклет
-інше.
Насамкінець слід зазначити, що реалізація методу проектів на практиці змінює роль учителя під час навчального процесу. Із носія готових знань він перетворюється на організатора пізнавальної діяльності учнів. Змінюється психологічний клімат у колективі, оскільки вчителю потрібно переорієнтувати свою навчально-виховну роботу і роботу учнів на різноманітні види самостійної діяльності учнів, на пріоритет діяльності дослідницького, пошукового, творчого характеру.
Уміння користуватися проектною технологією є показником високої кваліфікації педагога, його інноваційного мислення, орієнтації на особистісний і професійний розвиток дитини в процесі навчання.
Учитель має не тільки добре знати свій предмет. А й бути компетентний в інших галузях науки, бачити точки їх дотику. Педагог повинен знати своїх учнів, їхні можливості, інтереси, бажання, він має бути комунікабельним, толерантним і, найголовніше - творчим.

 
 

Цікаве

Загрузка...