WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Метод проектів в педагогіці - Реферат

Метод проектів в педагогіці - Реферат

(публікація, телеконференція). Такі проекти можуть бути частиною дослідницьких проектів, їхнім модулем.
Практико - орієнтовані проекти - результат діяльності чітко визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма, рекомендації, проект закону, тощо.) Проект потребує складання сценарію всієї діяльності з визначенням функцій кожного учасника . Особливо важливими є добра організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх впровадження в практику.
Уміжнародних проектах беруть участь представники різних країн..
Освітній проект - це форма організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності усіх його учасників щодо отримання освітньої продукції за певний проміжок часу від одного уроку до декількох місяців. У процесі виконання проектних завдань учні мають бути різноманітних умінь. До таких умінь належить усвідомлення виконання наступних розумових та практичних дій:
o виявлення потреби у вдосконаленні предметного світу в поліпшенні вжиткових якостей речей;
o розуміння поставленого завдання, суті навчального завдання, характеру взаємодії з однолітками і учителем, вимог до представлення виконаної роботи або її частин;
o планування остаточного результату і повідомлення його у вербальній формі. Тобто без обмеження фантазії школярі мають дати собі й іншим розгорнуту "відповідь за схемою "Я хотів би...";
o виконання узагальненого алгоритму проектування;
o внесення коректив у раніше прийняті рішення;
o конструктивне обговорення результатів і проблем кожного етапу проектування, формування конструктивних запитань і запитів про допомогу (поради, додаткова інформація, оснащення тощо);
o вираження задумів, конструктивних рішень за допомогою технічних рисунків, схем, ескізів, креслень, макетів;
o пошук та знаходження необхідної інформації самостійно;
o складання схем необхідних розрахунків (конструктивних, технологічних, економічних), повідомлення їх у вербальній формі;
o оцінювання результатів досягнення запланованого, за обсягом і якістю виконаного, за трудовитратами, новизною;
o оцінювання проектів виконаних іншими;
o розуміння критеріїв оцінювання проектів і захисту, процедури публічного захисту проектів;
o конструювання уявлень про професійну проектну діяльність, про індивідуальність проектувальника (проектанта), яка виявляється в результаті, готовому виробі;
o розшифровування задуму, ідей, рішень проектувальника за "посланням" ("знаком", "змістом"), який є готовий виріб на ринку.
Основним завданням виконання проектів є засвоєння алгоритму проектування, який загалом містить розгорнуті відповіді учнів на поставлені вчителем запитання:
o які потреби ви збираєтесь задовільнити введенням у предметний світ свого виробу?
o Що вже є? Що пропонує ринок? Яка еволюція і тенденція зміни "Вашого" виробу? Яка конкуренція? Чи наявна динаміка ринкової ціни? Які плюси і мінуси?
o Хто є потенційними споживачами вашого виробу?
o За рахунок чого ви прагнете досягти успіху? Які ідеї й пропозиції ви маєте?
o Чи пробували ви змінити: зовнішній вигляд майбутнього виробу, вибір матеріалу, розміри, форму тощо?
o Які ресурси і можливості ви маєте? Які додаткові ресурси вам потрібні?
o Який рівень конкуренції Ви передбачаєте під час освоєння нового виробу?
o Як і чому ви обрали саме ці матеріали, інструменти для виробництва Вашого виробу?
o Які основні витрати у зв'язку з випуском нового виробу?
o Як ви збираєтесь представляти свій виріб на ринку?
o Чи придбали б Ви самі пропонований виріб?
o Що понад усе сподобалося в роботі над проектом? Що б Ви хотіли поліпшити, якби починали роботу над проектом спочатку? Тобто основними завданнями методу проектів є:
І.Не лише передати учнями суму тих чи інших знань, а навчити здобувати ці знання самостійно, вміти застосувати їх для розв'язання нових пізнавальних і практичних завдань. 2.Сприяти учневі у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі ( лідера, виконавця, посередника тощо).
3. Розшир йти коло спілкування дітей, знайомство з іншими культурами, різними точками зору на одну проблему.
4. Прищепити учням уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки.
Тематика освітніх проектів може бути різноманітною:
o експериментальне вивчення та використання природних явищ (дощ, зміни температури, повітря тощо );
o дослідження технічних процесів ( очистка вихлопних газів);
o дослідження електричної конструкції з параметрами, що задані (наприклад, складання засобів сигналізації);
o створення теоретичних моделей, фантастичних і соціальних розробок;
o конструювання об'єктів з параметрами, що задано;
o літературні, культурні та інші теми.
До організації проекту висуваються такі вимоги:
1.Проект розробляється за ініціативи учнів. Тема проекту для всього класу одна, а шляхи її реалізації у кожній групі - різні.
2.Проект є значущим для найближчого та опосередкованого оточення учнів - однокласників, батьків, знайомих.
3.Робота над проектом є дослідницькою, моделює роботу в науковій лабораторії.
4.Проект завжди педагогічно значущий, тобто учні набувають знань, будують стосунки, оволодівають необхідними способами мислення та дії.
5.Проект орієнтовано на вирішення конкретної проблеми, його результат має споживача.
6.Проект повинен бути завчасно спланованим, сконструйованим, але разом з тим допускає гнучкість та зміни під час виконання.
7.Проект повинен бути реалістичним, орієнтованим на ресурси, які має у своєму розпорядженні заклад освіти.
Загальні підходи до структурування проекту:
1. Починати потрібно з вибору теми проекту, його типу, кількості учасників.
2. Далі вчителю необхідно продумати можливі варіанти проблем, котрі важливо досліджувати в рамках наміченої тематики. Самі ж проблеми висуваються учнями з подачі вчителя (навідні запитання, ситуації, що сприяють визначенню проблем і т. ін.). Тут доречна "мозкова атака" з подальшим колективним обговоренням.
3. Важливим моментом є розподіл задач по групах, обговорення

 
 

Цікаве

Загрузка...