WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Метод проектів в педагогіці - Реферат

Метод проектів в педагогіці - Реферат


Реферат на тему:
Метод проектів в педагогіці
?
Одним із таких методів є метод проектів.
Метод проектів-одна із альтернатив класно-урочної системи, що використовується як доповнення до інших видів навчання, дає змогу отримати комплексне знання.
Головна перевага полягає в тому, що дитина з великою зацікавленістю буде виконувати ту діяльність, яку обере самостійно.
Останнім часом у зв'язку зі становленням особистісно зорієнтованої освіти метод проектів переживає друге народження, ефективно доповнюючи інші педагогічні технології, які сприяють становленню особистості школяра як суб'єкта діяльності та соціальних відносин.
Застосування методу проектів - це загальна потреба нашого часу. Метод проектів засвідчує повну узгодженість навчання з життям, з інтересами учнів, він ставить учня у становище дорослої людини. І тоді школяр нагадує лікаря, інженера, вчителя, для якого теоретичні знання - засіб творчих пошуків. Зрештою активно розвивається мислення з опорою на науку.
Основною тезою сучасного розуміння методу проектів російський науковець Є.Полат називає вислів :Усе, що я пізнаю, я знаю, для чого мені це потрібно та де й як я можу ці знання застосувати."
Дана технологія представляє один із можливих способів реалізації проблемного навчання. Коли вчитель ставить задачу, він тим самим окреслює плановані результати навчання і вихідні дані. Все інше мають робити учні :намічати проміжні задачі, шукати шляхи їх вирішення, діяти, порівнювати отримане з тим, що вимагалося, корегувати діяльність.
Таким чином, виконання учнями проектів, як колективних, так і індивідуальних, передбачає залучення їх до виявлення, аналізу та розв'язання реальних загальнолюдських проблем із використанням для цього практичної дослідницько-пошукової роботи.
Формування в учнів дослідницьких навичок - одне з головних завдань сучасного уроку. Академік А.М.Колмогоров зазначав: "Звичайно, не з кожного учня вийде учений. Але необхідно добиватися, щоб кожному була знайома радість відкриття нового, радість творчого усвідомлення життя."
Слово "проект" у перекладі з латинської мови означає "кинутий вперед". Це цільовий акт діяльності, в основі якого - інтерес учня.
Поняття проект має декілька значень:
1 .Розроблений план споруди, виготовлення, реконструкції чогось.
2.Попередній текст документа, задум чогось.
3.Певна форма організації великих та відносно самостійних починань.
4.Форма перебудови цілеспрямованої діяльності.
Фактично, проект - це будь-який задум, що має мету, термін та конкретні кроки реалізації.
Проект мусить відповідати на запитання:
o навіщо, для чого він створений?
o наскільки новим постає бачення проблеми?
o наскільки процес відповідає вимогам часу?
o чи придатний він для втілення?
o чи завершений, готовий до реалізації?
Проект може здійснювати вчитель у процесі власної професійної діяльності, а може й учень як індивідуально, так і під керівництвом вчителя.
Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня.
Зростання популярності "методу проектів" у різних країнах протягом останнього часу веде до збільшення кількості різних підходів до тлумачення його сутності. Тому крім загального визнання сутності проектної технології запропоновано ряд обов'язкових критеріальних вимог до її сучасного тлумачення:
o наявність освітньої проблеми, складність і актуальність якої відповідає навчальним запитам і життєвим потребам учнів;
o дослідницький характер пошуку шляхів вирішення проблеми;
o структурування діяльності відповідно до класичних етапів проектування;
o моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми:
o її постановка;
o дослідження;
o пошук шляхів вирішення;
o експертиза й апробація версій;
o конструювання підсумкового проекту (чи його варіантів);
o його захист; корекція і впровадження;
o самодіяльний характер творчої активності учнів;
o практичне або теоретичне (прикладне) значення результату діяльності до застосування (впровадження);
o педагогічна цінність діяльності (учні здобувають знання, розвивають особистісні якості, обосновують необхідні способи мислення і дії).
З огляду на різні підходи до класифікації проектів, їх
розрізняють за цілим рядом параметрів:
1) складом учасників проектної діяльності
o індивідуальні
o колективні (парні, групові);
2) характером партнерських взаємодій між учасниками проектної діяльності:
o кооперативні,
o змагальні, конкурсні;
3) рівнем реалізації між предметних зв'язків:
o монопредметні;
o міжпредметні;
o надпредметні;
4) характером координації проекту:
o безпосередній;
o прихований;
5) тривалістю:
o короткі;
o середньої тривалості;
o тривалі;
6) метою і характером проектної діяльності:
o інформаційні;
o ознайомлювальні;
o пригодницькі;
o мистецькі;
o науково-пошукові;
o конструкційні тощо.
Дослідницькі проекти - потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, визначення предмета й об'єкта, завдань і методів, визначення методології дослідження, висунення гіпотез розв'язання проблеми і намічення шляхів її розв'язання.
Творчі проекти - не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається,
підпорядковуючись кінцевому результату, інтересам учасників проекту.
Ігрові проекти - учасники беруть собі визначені ролі. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості, імітуються їх стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками ситуаціями.
Домінуючим видом діяльності є гра.
Інформаційні проекти - спрямовані на збирання інформації про який-небудь об'єкт, явище, ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Можлива така структура такого проекту: мета проекту, його актуальність; методи обробки та отримання інформації, результати (стаття, реферат, доповідь, відеофільм ) ; презентація

 
 

Цікаве

Загрузка...