WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Управління розвитком дошкільним навчальним закладом - Реферат

Управління розвитком дошкільним навчальним закладом - Реферат

громадянство розуміло велику вагу виховання й утворювало найкращі задля цього умови".
Важливий висновок, який робить Софія Русова, полягає в тому, що тільки досвідчений, щасливий, незалежний, а не змучений, безправний учитель принесе найбільшу користь учням і їхнім батькам. Потрібне ще й інше, без чого бути керівником дорослого колективу просто неможливо. Це інше, найважливіше, полягає в умінні зберегти всобі, всупереч часу, циркулярам і обов'язкам адміністратора,- дитяче, ненаситно-допитливе, дослідницьке, дієве сприйняття життя, з його впевненістю в обов'язковій перемозі Добра, Любові, Справедливості. Краси, з його дивовижною властивістю жити водночас у двох світах: реальному і казковому, жити тим, що є, і тим, що буде!
2. Особистісно-орієнтований підхід до виховання
Ефективність керівництва визначається здатністю розділити своє бачення проблеми з іншими учасниками педагогічного процесу, тобто йдеться про керівництво разом з людьми, а не над ними.
Зазначу: на відміну від політиків, представників шоу-бізнесу, які не мають постійної аудиторії, завідувачеві ДНЗ доводиться безпосередньо спілкуватися з дитячим колективом, батьками, педагогами, ЗМІ, а також з ви-щими адміністративними та контролюючими інстанціями. Усе це потребує постійної праці керівника над власним позитивним іміджем, який би віддзеркалював імідж самого закладу.
Наріжний камінь діяльності керівника-постановка мети перед колективом, що базується на державних документах, законах України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Базовому компоненті тощо й узгоджується з напрямками роботи обласного управління освіти та міськво.
За природною програмою та нормами соціуму
Модернізація національної системи дошкільної освіти І потребує чітких визначених наукових засад, на яких вона ґрунтується, урахування сучасних тенденцій розвитку України як демократичної держави. Вихідною умовою, оновлення системи дошкільної освіти є організація педагогічного процесу, в основі якого лежить ідея розвитку дитини, а центром відрахунку в оновленні змісту, форм і методів виховання й навчання дитини - вчення про цінність і сенс її буття.
Від народження кожна дитина має можливість з часом стати особистістю, здатною свідомо й відповідально ставитися до життя, реалізувати свій біологічний, психологічний та соціальний потенціали, розвинути власне "Я" не лише з допомогою дорослих, а й завдяки власним зусиллям. У своєму біологічному житті дитина існує за природною програмою, в соціальному - за нормами життя соціуму. Щоб перетворитися на ОСОБИСТІСТЬ, вона має самостійно докласти зусиль для власного зростання.
На жаль, у вітчизняній педагогічній науці проблемі розвитку особистості в дошкільному віці не приділялося належної уваги: ігнорувалися власні сили дитини, суб'єктна активність, що нівелювало проблему самороз-витку як таку. Через це з переліку основних чинників розвитку дошкільника випадала його власна діяльність. Сучасний дошкільник надто прив'язаний до дорослих проблем, стилю життя, моделей навчання. Не усвідомлюючи цього, дорослі амбіційно порушують закони його здорового функціонування, нищать дитячу субкультуру, вихолощують дитячі види діяльності, гіпертрофують значення раннього навчання читання, лічби, писання для загального та особистісного розвитку. Сучасні дошкільнята (особливо в містах) часто зростають у штучно створеному дорослими середовищі, яке вважається розвивальним лише тому, що воно сучасно технічно обладнане, насичене всілякими інтелектуальними забавами, які нібито мають розвивати дитину з ранніх років, робити з неї інтелектуального генія. Водночас вони характеризуються низькою життєздатністю, егоцентричними орієнтаціями, нещирістю, надмірним прагматизмом, обачливістю. Це ускладнює процес соціалізації, актуалізує потребу вивчення феномена "нової дитини".
? суб'єкт життєдіяльності (дошкільник як активний діяч, здатний проявляти свій потенціал, покладатися на власний досвід, довіряти своїм можливостям, брати на себе відповідальність, ціннісно ставитися до довкілля та власного "Я"; не лише орієнтуватися в нових умовах життя, а й активно на них впливати, елементарно самовизначатися);
? вік (диференціація понять календарний, біологічний, психологічний і соціальний вік; значення для організації виховної та навчальної діяльності стабільних і кризових періодів розвитку дошкільника; характеристика психологічного віку як триєдиного утворення, складовими якого є со-ціальна ситуація розвитку, провідна діяльність та особистісні ново-утворення);
? цінність (визнання потребово-мотиваційної сфери як провідної, пріоритетної для навчально-виховного процесу в ранньому онтогенезі; посилення уваги до сфери інтересів, переваг, смислів, намірів, планів дитини, системи її ціннісних орієнтацій; надання дошкільникові права на самостійний вибір, прийняття власних рішень, на помилку);
? мета і результат педагогічної діяльності (актуалізація потреби узгодження того, до чого прагне педагог, з критерієм оцінки кінцевого результату діяльності дитини. Мета особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти - гармонійно та всебічно розвинена, життєво компетентна (у вікових межах) дитина, здатна ціннісно ставитися до природи, предметного світу, людей, що її оточують, та до самої себе; результат - свідома, здатна до елементарних форм відповідального самовизначення особа, з адекватним вікові базисом особистісної культури);
? норма (з нею пов'язана процедура контролю та оцінювання параметрів розвитку дошкільника й ефективності діяльності педагога. Ми диференціюємо поняття норма розвитку та розвиток як норма. Якщо під особистісно орієнтованою моделлю дошкільної освіти розуміти освіту розвивальну, ціннісно-нормативну в сенсі бажаної, нормальної, то слід чітко визначитися з тим, що таке нормальність. Норма не є характеристикою середньостатистичного рівня розвитку в дитини певної здібності або системи ЗУНів. Це радше вказівка на ймовірність вищих за наявні в даний момент досягнення дитини певного віку. Поняття норма розвитку є культуро- та особистісно зумовленим. У певному сенсі сам процес розвитку є нормою і цінністю. Отже, норма - це не те середнє, що є, а те краще, що можливе в конкретному віці для конкретної дитини за відповідних умов.
3. Сучасний дитячий садок
Називаючи садок сучасним, мають на увазі "дуже хороший", при цьому виділяють такі основні характеристики:
? багатий, має просторі та світлі приміщення, гарний інтер'єр, сучасне обладнання, зручні меблі, різноманітні іграшки та дидактичні матеріали в достатній кількості;
? має незаплямовану репутацію

 
 

Цікаве

Загрузка...