WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Процес навчання, його структура, методологія - Реферат

Процес навчання, його структура, методологія - Реферат

систему завдань.
Результативність процесу навчання залежить від: стилю спілкування між вчителем і учнем та впливу довколишнього середовища.
Процес навчання складається з таких компонентів: цільовий, стимулююче-мотиваційний, змістовий, операційно-дійовий, контрольно-регулюючий, оціночно-результативний (мета, завдання, зміст, методи, засоби, форми організації навчання, досягнуті результати).
5. Роль учителя у навчальному процесі: а) виступає, передусім, як організатор і керівник пізнавальної діяльності учнів; б) створює умови, за яких учні можуть найбільш раціонально і продуктивно вчитися (навчальна дисципліна, психологічний клімат, чергування занять, нормування домашньої навчальної роботи, постановка перед учнями мети і завдання); в) виступає як джерело знань і умінь у навчальному процесі; г) надає допомогу при виникненні труднощів; г) виступає як вихователь; д) піклується про розумовий розвиток учнів; є) виступає в ролі державної особи, здійснює контроль за навчальною роботою школярів.
Щобздійснювати процес викладання, вчителю необхідно знати мету школи і місце "свого" предмета в її реалізації; знати предмет, який викладає; володіти методикою викладання; знати учнів; вміти управляти процесом учіння.
Діяльність учителя в процесі викладання включає в себе такі елементи: а) планування своєї діяльності (тематичне і поурочне); б) організація навчальної роботи; в) організація діяльності учнів; г) стимулювання активності учнів; ґ) здійснення поточного контролю, регулювання, коригування; д) аналіз результатів своєї діяльності.
Діяльність вчителя у навчально-виховному процесі значною мірою залежить від його педагогічного такту та педагогічної тактики. Ознайомтеся з деякими порадами щодо їх дотримання:
1. Бережіть благородне звання вчителя. Пам'ятайте, що особистість учня виховується особистістю його наставників.
2. Поважайте людину в своїх учнях, оберігайте і розвивайте їх гідність. Бережіть і свою гідність.
3. Не підкреслюйте без особливих потреб своєї зверхності над учнями. Розумна дистанція у ваших взаєминах з учнями необхідна, але хай вона не стає стіною між вами і ними.
4. Змінюйте свою техніку у взаєминах з учнями згідно з їхнім віком, їх духовним ростом. Збагачуйте її новими тактичними підходами й ходами.
5. Використовуйте увесь діапазон педагогічної стимуляції, але будьте щедрими на похвали і скупими на покарання.
6. Навчіться володіти своїм голосом, інтонувати своє мовлення, уникайте крику, тим більше вереску. Крик свідчить не про вашу силу, а про ваше безсилля.
7. Уникайте рішень, у доцільності яких ви не впевнені, не приймайте рішень у стані роздратування, вдавайтеся до методу відстрочки, який дасть вам змогу розумно розпорядитися своїм правом, а учням розумно підкоритися йому.
8. Уміння контактувати з учнями - справа набувна, як і всякі інші педагогічні вміння.
9. Поважайте індивідуальність кожного учня, бажання утвердитись у класі, мати кращий статус. Успіх окрилює людину, неуспіх, до того ж постійний, пригнічує. Шукайте привід похвалити учня, яким би педагогічно занедбаним він не був.
10. Контакт з цілим класом значною мірою залежить від ваших контактів з окремими учнями. Якщо ви будете тактовні, ненав'язливі, уникнете прямолінійних повчань, зблизитися з цим учнем, то це означатиме, що ви якоюсь мірою зблизилися з усім класом.
11. Несіть батькам учнів радість. Чим більше ви будете скаржитися батькам на їхніх дітей, тим більше батьки захищатимуть їх, або вживатимуть таких заходів, які не сприятимуть, а перешкоджатимуть вашим взаєминам з учнями.
12. Покажіть принагідно учням усе краще, що є у вас (свої здібності до чого-небудь, уміння, ерудицію, звички тощо), нічого не приховуючи, але й нічого не підкреслюючи. Навіть талант скромних учнів більше приваблює.
13. Бережіть довір'я своїх учнів. Довір'я до вас-то вершина ваших взаємин з учнями, вікно в їхню душу. Втративши довір'я одного учня, ви можете втратити довір'я цілого класу.
За основу тут взято рекомендації відомого українського психолога і педагога Івана Омеляновича Синиці.1
6. Учіння - це система пізнавальних дій учня, спрямованих на вирішення навчально-виховних завдань.
Передумови навчальної діяльності учня: а) наявність мети, яка стимулює учня до процесу навчання на належному рівні; б) наявність фізіологічної і психологічної готовності до навчання; в) наявність бажання вчитися; г) наявність активності у процесі навчання, зосередження уваги на навчальній діяльності; ґ) наявність належного рівня розвитку.
Сприятливі умови позитивного ставлення учнів до навчання:
а) наукові знання викликають зацікавленість учнів, а вчитель створює ситуації, якими вони захоплюються; б) наукові знання, вміння і навички практично значимі для учня у різних життєвих ситуаціях і тому викликають позитивне ставлення до них; в) навчальна діяльність викликає емоції, бажання долати труднощі, спробувати власні сили при оволодінні навчальним матеріалом; г) висока оцінка вартості наукових знань у суспільстві збагачує мотиваційний фон навчальної діяльності учнів; ґ) колективний характер навчальної діяльності створює сприятливу атмосферу і прагнення зайняти відповідне місце серед ровесників; д) почуття власної гідності є важливою передумовою позитивного ставлення до навчання; є) успіхи у навчанні сприяють стимулюванню подальшої навчальної діяльності; є) справедлива оцінка навчальних досягнень учня стимулює позитивне ставлення до навчання.
Дитина за своєю природою - істота дуже допитлива, прагне пізнати невідоме, їй властиві увага, уява, пам'ять, мислення й інші психічні якості.
Виділяють два типових варіанти навчальної діяльності учня:
а) коли вона відбувається під керівництвом учителя: прийняття навчальних завдань і плану дій, пропонованих вчителем; здійснення навчальних дій і операцій з розв'язання поставлених завдань; регулювання навчальної діяльності під впливом контролю вчителя і самоконтролю; аналіз результатів навчальної діяльності, здійснюваної під керівництвом учителя; б) коли навчальна діяльність здійснюється учнем самостійно: планування або конкретизація завдань своєї навчальної діяльності; планування методів, засобів і форм навчальної діяльності; самоорганізація навчальної діяльності; саморегулювання учіння; самоаналіз результатів навчальної діяльності.
Внутрішній процес засвоєння знань включає такі ланки: сприймання - осмислення і розуміння - узагальнення - закріплення -

 
 

Цікаве

Загрузка...