WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Форми організації навчання - Реферат

Форми організації навчання - Реферат

(юність, молодість і реальність), гурток юних біологів назвали "ЗЕП" (закохані у природу ентузіасти).
Предметні гуртки беруть участь у проведенні масових виховних заходів у масштабах школи. Вони готують і проводять тематичні вечори, конкурси, олімпіади, тижні і місячники знань, випускають стінгазету і радіогазету, альманахи. Такі заходи сприяють поглибленню знань учнів і підвищують інтерес до навчальних предметів, знайомлять всіх зі змістом роботи гуртків на їх заняттях.
У виховному відношенні корисно залучати учнів до технічних гуртків. Тут вони мають можливість навчитися певного виду практичної діяльності,виготовленню різноманітних речей. Разом з тим у технічному гуртку вони одержують і знання з певної професії.
Важливо, щоб діяльність технічного гуртка набрала суспільного спрямування. Так, члени радіогуртка, крім вивчення радіоапаратури, можуть готувати і проводити в школі радіопередачі. У технічних гуртках є можливість проводити певну профорієнтаційну роботу з учнями і виховувати у них любов до праці.
З фізичної культури і спорту в школах організуються різноманітні спортивні секції, до яких залучається значна частина учнів.
Оскільки предметні, технічні і спортивні гуртки є позаурочними організаційними формами навчання і їхнім головним завданням є поглиблення одержаних на уроках знань, розвиток інтересів і здібностей дітей у цих галузях, ми не зупинятимемося на методиці проведення цих видів занять. Хочемо тільки зауважити, що в ході роботи цих гуртків педагог повинен передбачати і виховні питання: моральне, трудове, естетичне і фізичне виховання; високу організованість і дисципліну під час занять; залучення якомога більше учнів до роботи гуртків; активність і самостійність учнів під час занять.
Домашня навчальна робота: а) своєчасне повідомлення домашнього завдання на уроці; б) систематична перевірка домашнього завдання; в) створення умов для виконання домашнього завдання; г) подолання перевантаженості учнів домашньою навчальною роботою; г) обмеження в часі самопідготовки: 1 клас -до 1 години; 2-3 класи-до 1,5; 4-5 класи - до 2; 6-7 класи -до 2,5; 8 клас -до 3; 9-12 класи - до 4.
Для самостійного виконання домашніх завдань і здійснення самоосвіти потрібно учня навчити: а) бути уважним і спостережливим; б) вміти запам'ятовувати; в) користуватися мислительними операціями; г) цінувати і розподіляти час; ґ) фіксувати прочитане, побачене, прослухане (тези, конспект, реферат, анотація, рецензія та ін.).
Ведеться робота з подолання перевантаженості учнів: а) програми і підручники скорочені; б) забороняється давати дітям матеріал, не перед-бачений програмою; в) визначаються граничні норми щоденної домашньої навчальної роботи для кожного класу; г) не дозволяється давати завдання на канікули, на святкові і вихідні дні; ґ) вимагається, щоб урочний матеріал був зрозумілий учнем не вдома, а в класі і обсяг домашньої роботи не повинен перевищувати однієї третини того, що зроблено на уроці у 1-7 класах і половини - у 8-12 класах.
Види домашніх завдань: а) робота з текстом підручника; б) завдання по виконанню різноманітних вправ і розв'язання задач; в) виконання різ-номанітних письмових і графічних робіт. У практиці досвідчених учителів зустрічаються і такі види домашніх завдань: а) прочитати якусь статтю в науково-популярній книзі; б) переглянути такий-то кінофільм; в) поговорити на тему з тією чи іншою особою про якусь подію, факт; г) спостерігати таке-то природне чи побутове явище; ґ) здійснити такий-то нескладний дослід і т. п.
Методика завдання додому: а) продумана система домашніх завдань, а не випадкова їх послідовність; б) визначення змісту домашнього завдання; в) визначення часу на ознайомлення учнів з домашнім завданням; г) завдання подається при повній увазі всіх учнів; ґ) зміст домашнього завдання має бути зрозумілим усім учням; д) інструктаж про виконання домашнього завдання має містити інформацію, що і як робити вдома.
Шляхи оптимізації домашньої навчальної роботи: а) комплексне планування завдань освіти, виховання і розвитку учнів; б) вибір учнями оптимальних методів і прийомів навчальної роботи; в) індивідуалізація і диференціація домашньої роботи; г) навчання школярів методів і прийомів навчальної роботи; г) виховання у школярів пізнавальних потреб, формування мотивів учіння.
Доцільно дати учням таку пам'ятку з наукової організації праці:
1. Спочатку продумай всю роботу.
2. Приготуй все необхідне і прибери все зайве, займи зручну позу.
3. Якщо матеріал великий за обсягом, розділи його на частини, знайди головне в кожній частині, продумай матеріал відомим тобі способом.
4. Працюй за планом без поспіху, усвідомлено.
5. Роби паузи для відпочинку.
6. У кінці роботи перевір чи все правильно зроблено.
7. Необхідні умови для виконання домашніх завдань: певне робоче місце, наявність підручників і посібників, свіже повітря, тиша.
Діяльність учителя на самопідготовці учнів оцінюється за такими параметрами: а) організація і психологічний настрій учнів на самостійне виконання завдань; б) забезпечення підручниками, навчальними посібниками, додатковою літературою, наочністю, ТЗН і т. п.; в) удосконалення навчальних 1 навичок; навчання самостійному виконанню завдання; г) ступінь теоретичних знань, навичок і вмінь; ґ) роль і місце контролю і самоконтролю у діяльності учнів; д) дотримання режимних моментів; є) елементи наукової організації праці учнів; є) надання допомоги відстаючим учням.
Риси творчої діяльності учня: а) бачення нової функції об'єкта (олівець-дирокол); б) самостійне комбінування відомих способів діяльності у нові;
в) бачення структури об'єкта, його елементів, істотні і неістотні зв'язки між ними;
г) альтернативне мислення, тобто бачення можливого розв'язання даної проблеми; ґ) побудова принципово нового способу розв'язання на відміну від відомих.
Консультація: індивідуальна, групова; з метою розвитку навчальних можливостей, попередження і подолання неуспішності учня; методика їх проведення.
Організаційні форми трудового навчання: уроки ручної праці мають таку структуру: організація учнів на роботу; визначення теми та мети уроку; інструктаж; виготовлення виробу; підсумок роботи; визначення чергового заняття. Трудові заняття з сільського господарства проводяться за такою схемою: вступна бесіда; демонстрування раціональних прийомів праці; пробні вправи учнів; розподіл трудових завдань і робочих місць; виконання завдань; приймання роботи вчителем, оцінка, підбиття підсумків. Виробнича екскурсія; робота в учнівській кооперації; заняття у цехах промислових підприємств, селянських спілках, на фермах.
Список літератури:
1. Подласый П.П.Педагогика. Москва, 1999.
2. Фіцула М.М. Педагогіка., К, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...