WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи і засоби навчання - Реферат

Методи і засоби навчання - Реферат

в) відповідність змісту і навчально-виховним завданням уроку; г) врахування можливості застосування різних методичних прийомів, спрямованих на розвиток пізнавальних інтересів учнів і забезпечення міцності засвоєння знань.
Важливо продумати поєднання слова вчителя з ТЗН, можливості використання методичних прийомів, наприклад: а) пояснення, установка на сприймання перед демонструванням (прослідковуванням) окремих елементів комплексу чи комплексу в цілому, бесіда за їх змістом; б) пояснення (бесіда) за змістом аудіовізуальних засобів; в) демонстрування (прослуховування) окремих частин, фрагментів або кадрів, що чергується з розповіддю (поясненням); г) демонстрування (прослуховування), що супроводжується поясненням (синхронним коментуванням).
При підготовці і проведенні уроку з використанням ТЗН необхідно: а) детально проаналізувати зміст і мету уроку, зміст і логіку вивчення навчального матеріалу; визначити обсяг і особливості знань, які повинні засвоїти учні (уявлення, факти, закони, гіпотези), необхідність демонстрування предмета, явища або їх зображення; в) відібрати і проаналізувати аудіовізуальні та інші дидактичні засоби, встановити їх відповідність змісту і цілі уроку, можливе дидактичне призначення як окремих посібників, так комплексу в цілому; г) встановити, наякому попередньому пізнавальному досвіді буде проходити вивчення кожного питання теми; ґ) визначити методи і прийоми для забезпечення активної пізнавальної діяльності учнів, досягнення ними міцного засвоєння знань, умінь і навичок.
Практикують такі поєднання аудіовізуальних засобів: а) статичні екранні і звукові посібники; б) динамічні і статичні екранні; в)динамічні екранні і звукові; г) динамічні і статичні, екранні, звукові.
Ефективному використанню засобів навчання сприяє кабінетна система.
Позитивне: сприяє швидкому "входженню" учнів у предмет, який вивчається на уроці; кращі можливості для використання наочності, ТЗН і створює умови для цікавої організації позаурочної роботи з предмета і позакласної виховної роботи з учнями.
Негативне: труднощі у складанні розкладу занять; важко підтримувати санітарний стан у класі; спричинює до зайвих рухів на коридорах.
Комп'ютер у школі. Роль і місце ЕОМ у промисловості, на транспорті, у сфері обслуговування, науці сьогодні настільки великі, що вміти працювати з ними повинен кожен. Розширюється коло професій, пов'язаних з комп'ютерами. Школа не може стояти осторонь цієї справи. Якщо узагальнити сучасні уявлення про можливості комп'ютеризації у сфері освіти, то можна виявити таких чотири напрямки використання комп'ютерів: комп'ютер як об'єкт вивчення; комп'ютер як засіб навчання; комп'ютер як складова частина системи управління народною освітою; комп'ютер як елемент методики наукових досліджень.
Комп'ютерна готовність означає: а) ознайомлення з основними сферами застосування комп'ютерів, їх роллю в розвитку суспільства; б) знання будови ЕОМ, принципу її роботи; в) поняття про алгоритми і алгоритмічну мову; г) уміння будувати алгоритми для вирішення завдань; ґ) уміння користуватися комп'ютерними редакторами; д) уміння складати програми на одній з мов програмування.
Комп'ютер як засіб навчання. За допомогою комп'ютера можна реалізувати програмоване і проблемне навчання. Його можна використати як засіб навчального моделювання науково-технічних об'єктів і процесів. В обов'язки вчителя при використанні комп'ютера входить проведення вступної і підсумкової бесід за матеріалами уроку, теми, розділу.
Позитивні моменти роботи учнів з ЕОМ:
? підвищення інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напрямку науково-технічного прогресу;
? індивідуальність навчання: кожен працює в режимі, який його задовольняє;
? об'єктивність контролювання;
? суттєва активізація навчання завдяки найширшому використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації, змагання учнів з машиною та самих з собою, прагнення отримати вищу оцінку;
? розширення інформаційного і тестового "репертуарів";
? посилення доступу учнів до "банків інформації", можливість оперативно отримувати необхідні дані у достатньому обсязі.
Негативні моменти роботи учнів з ЕОМ:
? робота з ЕОМ швидко втомлює учнів, може погано впливати на зір чи навіть призводити до розладу нервової системи;
? комп'ютеризоване навчання не розвиває здатності учнів чітко й образно висловлювати свої думки, істотно обмежує можливості усного мовлення, формуючи логіку мислення на шкоду збагачення емоційної сфери;
? в умовах автоматизованого навчання прискореними темпами формуються егоїстичні нахили людини, загострюється індивідуалізм, розширюється конкурентність, сповільнюється виховання колективізму, взаємодопомоги;
? інтерес до програми з обмеженою інформативністю швидко падає;
? оскільки діалог з машиною синтаксично збіднений, то нерідко учень почувається "дурнішим" за ЕОМ, що з часом може викликати стійкий негативізм до машини.'
Спілкування з комп'ютером сприяє розвитку інтелектуального, духовного і морального потенціалу учнів. Так, ЕОМ розвиває такі якості особистості, як уміння планувати і раціонально будувати трудові операції, точно визначати цілі діяльності. В учнів формуються такі риси характеру, як акуратність, точність і обов'язковість.
6. Оптимальний вибір методів і засобів навчання передбачає врахування: а) мети і завдань уроку; б) обсягу і складності навчального матеріалу; в) мотивації навчання, інтересів і активності учнів; г) рівня підготовленості учнів і їх працездатності; ґ) віку учнів; д) сформованості навчальних умінь і навичок; є) навчальної тренованості, витривалості; є) часу навчання (осінь, зима, весна, літо, до обіду, після обіду); ж) матеріально-технічної бази; з) застосування методів і засобів на попередньому уроці; и) типу і структури уроку; і) взаємин між вчителем і учнями; ї) рівня підготовки вчителя.
Рівні прийняття рішення про вибір методів навчання: а) стереотипний підхід; б) рішення типу проб і помилок; в) оптимізоване рішення.
Формування в учителя уміння педагогічної техніки (виразність мови, володіння голосом, жестом, мімікою та ін.).
7. У зарубіжній школі переважають: використання дослідницьких, експериментальних, пошукових методів навчання; застосування комп'ютерної і обчислювальної техніки та інших ТЗН, наочності; використання рольової і ділової гри, вирішення конкретних ситуацій; самостійна робота з книгою, комп'ютером тощо.
Список літератури:
1. Подласый П.П.Педагогика. Москва, 1999.
2. Фіцула М.М. Педагогіка., К, 2000.

 
 

Цікаве

Загрузка...