WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методи і засоби навчання - Реферат

Методи і засоби навчання - Реферат

правил, використовуючи наявні знання, спостереження.
Катехізисна бесіда спрямована на відтворення відповідей, які вимагають тренування пам'яті.
Вимоги до формулювання запитань: повинні бути короткі і точні; задаватися в логічній послідовності; будити думку учня, розвивати його; кількість запитань повиннабути оптимальна.
Вимоги до відповідей учнів: повні, особливо в молодших класах; свідомі й аргументовані; точні і зрозумілі, літературно правильно оформлені.
У процесі бесіди важливо спочатку ставити запитання, потім викликати для відповіді учня; здійснювати диференційований підхід до учнів; опитувати не тільки тих, хто бажає і т. д.
Дискусія, диспут. Ці методи навчання близькі до бесіди. Диспут - це суперечка на наукову або суспільну тему. Дискусія - суперечка, обговорення будь-якого питання. Цей метод навчання ґрунтується на обміні думками між учнями, учителями та учнями, вчить мислити самостійно, розвиває вміння практичного аналізу і старанної аргументації висунутих положень, поваги до думки інших.
Види дискусії (за Оконем): а) здійснюється під час спільного вирішення проблеми класом чи групою учнів; б) спрямована на формування переконань молоді; в) метою її є обговорення наукових положень, даних, що вимагають безпосередньої підготовки учнів за джерелами більш широкими, ніж матеріал підручника.
Метод драматизації, який знаходить широке застосування переважно під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу, дозволяє успішно розвивати творчі здібності, уяву, активність і самовідданість учнів.
Робота з книгою. Методика роботи з підручником при вивченні нових знань:
1) Попереднє ознайомлення в підручнику з темою майбутнього уроку. Мета ознайомлення - відновлення в пам'яті учнів раніше засвоєних знань, на які буде спиратись вивчення нового матеріалу, або введення учнів в те коло питань, які будуть вивчатися на уроці.
2) Самостійне вивчення за підручником окремих питань програми.
3) Виконання різних завдань учителя: складання простих і розгорнутих планів, відбір і виписування з підручника прикладів, цитат, складання порівняльних характеристик виучуваних явищ, процесів і т. п.
4) Читання художньої і науково-популярної літератури, хрестоматій, документів і т. п.
5) Підготовка повідомлень, рефератів і доповідей з окремих питань виучуваної 155 теми в класі і вдома.
Методика роботи з підручником під час закріплення:
1) Читання і складання простих і розгорнутих планів з окремих параграфів чи розділів підручника.
2) Читання підручника і підготовка відповідей за планом викладання нового матеріалу вчителем.
3) Підготовка відповідей і розгорнутих виступів за спеціальним завданням учителя.
4) Виконання практичних завдань і вправ за підручником чи навчальним посібником.
Методика роботи з підручником під час узагальнюючого повторення:
1) Повторення важливих частин і розділів підручника.
2) Конспектування узагальнюючих розділів підручника.
3) Підготовка відповідей за основними питаннями пройденого матеріалу.
4) Складання порівняльних характеристик, схем, таблиць.
5) Підготовка доповідей, рефератів.
Шлях формування прийомів пізнавальної діяльності учнів у роботі з підручником визначається такими основними етапами: а) акумулювання (нагромадження практичного досвіду роботи оволодіння прийомами); б) констатування наявного рівня (або діагностика); в) мотивація; г) осмислення суті і структури прийому; ґ) застосування на практиці; д) узагальнення і перенесення у нові умови.
Наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування та самостійне спостереження.
Метод ілюстрування передбачає ілюстрування статичної наочності, плакатів, карт, зарисовок на дошці, картин та ін.
Метод демонстрування передбачає демонстрування приладів, дослідів, технічних установок, різних препаратів.
При використанні цих методів необхідно: забезпечити всебічний огляд об'єкта, чітко виділити головне, детально продумати пояснення; залучити самих учнів до знаходження потрібної інформації.
Метод самостійного спостереження: інструктаж вчителя; вивчення або повторення раніше вивченого; спостереження; висновки учнів; висновки вчителя і оцінка виконаної роботи.
Практичні методи навчання:
Вправи - багаторазове повторення певних дій або видів діяльності для їх засвоєння, яке опирається на розуміння і супроводжується свідомим контролем і коректуванням.
Вимоги до вправ і їх виконання: а) точно знати, яка мета вправи, яких результатів треба домогтися; б) стежити за точністю їх виконання, щоб не закріплювати помилок, якщо вони виникають, слідкувати та перевіряти результати вправ, порівнювати свої дії з еталоном, усвідомлювати, які успіхи вже досягнуті і які недоліки треба усунути; в) число вправ залежить від індивідуальних особливостей школярів і має бути достатнім для утворення навички; г) вони не можуть бути випадковим набором однотипових дій, в основі їх має бути система, чітко спланована послідовність дій, зокрема поступове ускладнення; є) їх не можна переривати на тривалий час; є) результати вправляння потрібно аналізувати.
Види вправ: а) підготовчі, мета яких підготувати учнів до сприйняття нових знань і способів їх застосування на практиці; б) вступні сприяють процесу засвоєння нового матеріалу на основі відрізнення споріднених понять і дій;
в) пробні - перші завдання на застосування тільки що засвоєних знань;
г) тренувальні, спрямовані на засвоєння учнями навичок у стандартних умовах (за зразком, за інструкцією, за завданням); ґ) творчі - за своїм змістом і методами виконання наближаються до ситуацій, які можуть виникнути в житті кожної людини; д) контрольні - мають в основному навчальний характер (письмові, графічні, практичні).
Лабораторні, практичні і дослідні роботи.
Лабораторними роботами називають вивчення в шкільних умовах явищ природи за допомогою спеціального обладнання. Цінність лабораторних робіт: сприяють зв'язку теорії з практикою; озброюють учнів одним з методів дослідження у природних умовах; формують в учнів навички використання приладдя; вчать обробляти результати вимірів і робити правильні наукові висновки і пропозиції. Організаційно лабораторні роботи проходять або у формі фронтальних занять, або індивідуально.
За характером діяльності учнів дуже близькі до лабораторних практичні роботи. Суть їх - у безпосередньому використанні знань учнів у суспільно корисній праці. Етапи проведення практичних робіт: пояснення вчителя (теоретичне осмислення роботи) - показ (інструктаж) - проба (2-3 учні виконують роботу, решта спостерігає) - виконання роботи (кожен учень самостійно виконує роботу) - контроль (від

 
 

Цікаве

Загрузка...