WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика проведення уроків з позакласного читання - Курсова робота

Методика проведення уроків з позакласного читання - Курсова робота

освіти. Його мета - сформувати вучнів стійку потребу самостійно й осмислено вибирати і систематично читати книги, спираючись на знання й навички, здобуті на уроках навчання грамоти й класного читання. Ця мета продиктована самим життям: "Школярі, які нічого, крім підручника, не читають, дуже поверхового оволодівають знаннями".
Досягти цієї мети можна лише на основі вироблення в школярів позитивного ставлення до читання за власною ініціативою, Щоб допомогти їм у цьому, необхідно в умовах класно-урочних занять регулярно проводити навчальну роботу, яка передбачає втілення таких завдань:
1. систематично знайомити учнів з різноманітною дитячою літературою, її видами, що розкриє перед дитиною світ книги, допоможе визначити коло читання на даний період;
2. ознайомити дітей з існуючими доступними їхньому віку видами бібліотечно-бібліографічної допомоги, що дасть можливість самостійно відповідно до власних уподобань знайти потрібну книжку;
3. навчити їх вибирати дитячу книгу, тобто ще до читання книжки скласти уявлення про тематику, зміст. призначення дитячого видання; 4) виробити у них уміння читати книгу, дотримуючись дидактичних і санітарно-гігієнічних вимог роботи з нею;
5. розвивати у дітей уміння самостійно і змістовно проводити дозвілля з допомогою книги.
Ці завдання розв'язуються на уроках позакласного читання і в позаурочний час протягом усіх років навчання учнів у початкових класах.
Формування читацької самостійності на заданому програмою рівні починається з першого класу. На уроках навчання грамоти відводиться певний час для навчання дітей спілкуватися з книжкою. У другому і наступних класах для позакласного читання виділяються окремі уроки з числа навчальних годин, передбачених для читання. Оскільки вони включені в розклад, їх необхідно вписувати в класний журнал. Значить, термін "позакласне читання" сприймається як умовне позначення різновиду читання. Хоч читання не називається позакласним, значною мірою воно здійснюється на уроках починаючи з першого і закінчуючи четвертим класом. Планує, організовує і проводить його вчитель-класовод.
Розбіжність між сутністю і назвою цього різновиду читання з'явилася нещодавно. Річ у тому, що до сімдесятих років, хоч у програми з мов вносилось позакласне читання, годин для нього навчальним планом не відводилось. Передбачалося, що класовод разом з бібліотекарем організовує позакласне читання дітей. Для їх заохочення до самостійного читання пропонувалось проводити літературні ігри, вікторини, ранки, конкурси тощо. Позакласне читання контролювалось вчителем. Учень звітувався перед ним читацьким щоденником, у якому занотовував: прізвище, автора, назву твору, про що твір, імена героїв.
Отже, основною формою керівництва самостійним читанням була позаурочна робота з учнями, яка повинна була стимулювати самостійне спілкування учня з книгою.
Спостереження показали, що таке керівництво позакласним читанням молодших школярів не дає бажання результатів. Необхідне спеціальне навчання дітей правильної читацької діяльності. Тому були введені уроки позакласного читання, мета яких - навчити дітей розбиратися в "морі" книжок й користуватися ними. У сучасній методиці основною ланкою в керівництві позакласним читанням стали не позаурочні форми роботи з книгою, а уроки позакласного читання. Так виникла невідповідність назви цього різновиду читання його змісту: позакласне читання, що здійснюється на уроках.
Завдання позакласного читання - виховати в учнів любов до книги, розширити їх знання, пізнавальні інтереси.
У "Пояснювальній записці" до програми з української мови так визначено завдання позакласного читання:
1) розширити і поглибити знання, набуті під час класного читання з усіх предметів;
2) навчити дітей знаходити необхідну книгу в бібліотеці, потрібний матеріла у книзі;
3) ознайомити учнів з кращими книжками;
4) виховати читацьку активність і допитливість;
5) розвивати індивідуальні інтереси і нахили.
Ті знання, уміння і навички, які здобувають діти на уроках читання, вони поповнюють у позакласному читанні. Яке є обов'язковою частиною підготовки учнів 1-3 класів у навчанні рідної мови.
Мета позакласного читання - забезпечити педагогічне керівництво самостійним читанням учнів. Саме позакласне читання привчає, заохочує дітей до самостійного, вмілого, вдумливого читання книжки, газети, журнали. Воно має на меті розширити, поглибити знання, здобуті під час класного читання. познайомити учнів з широким колом доступної для учнів молодших класів літератури; розвивати за допомогою читання бажання і уміння вчитися; розвивати індивідуальні інтереси і нахили.
Школа прищеплює вперше в житті людини смак до читання. потребу самостійно читати, щоб поповнити свої знання.
Позакласне читання має важливе значення ф для навчання дитини в школі, для кращої успішності учня. Воно розширює світогляд, сприяє розвиткові мислення. збагачує мову.
Діти, які багато читають, краще навчаються. Звикають самостійно учитися з книжок, краще орієнтуватися в них.
Отже, учитель має прагнути до того, щоб зацікавити дітей книгою, навчити міркувати над прочитаним, самостійно здобувати знання, тобто навчити дитину вчитися з книги.
Вимоги програми.
У пояснювальній записці до програми з читання в першому класі чітко визначається мета позакласного читання і вказується, що в першому класі "робота на книгою, яку організовує вчитель, є пропедевтикою позакласного читання", підготовчою роботою, бо діти ще тільки навчаються грамоти.
Основне завдання такої роботи - пробудити в учнів любов до книги як джерела знань і радості.
У програмі виділяються два етапи позакласного читання:
1. Підготовчий, який охоплює перше півріччя.
2. Початковий - друге півріччя.
На першому етапі, поки ще мало дітей читає, всю роботу з читання проводить учитель. Читання вчителем казок, віршів, оповідань має викликати у дітей інтерес до книги, бажання читати.
Робота з позакласного читання в другому півріччі спрямовується на вироблення в дітей навичок читати самостійно.
Заняття з позакласного читання проводиться за рахунок загального часу, відведеного на уроки читання (одна година на два тижні).
Робота проводиться з двома - трьома творами: один читається в класі, а інші вчитель роздає окремим учням. Які за його допомогою можуть прочитати для всіх, або дає індивідуальні завдання для роботи в класі чи вдома.
Проводяться також дитячі ранки, літературні ігри, вікторини.
При доборі творів для позакласного читання вчитель використовує списки літератури, складені для позакласного читання.
У другому класі закріплюються уміння, а також знання і навички в роботі над книгою.
Крім того. учні знайомляться з елементами книги (змістом, передмовою), вчаться вести найпростіший каталог книг, користуватись картотекою.
Програма рекомендує ознайомлення учнів з книгами кількох провідних дитячих письменників,

 
 

Цікаве

Загрузка...