WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Досвід Російської Федерації щодо входження в болонський процес (науковий реферат) - Реферат

Досвід Російської Федерації щодо входження в болонський процес (науковий реферат) - Реферат


Проведення експериментів щодо модернізації державних освітніх стандартів вищої професійної освіти 2003-2005 pp.
Розробка програми модернізації гуманітарної і соціально-економічної підготовки спеціалістів з вищою професійною освітою з урахуванням сучасних, зокрема загальноєвропейських тенденцій її розвитку IV квартал 2004 р.
Формування Переліку напрямів підготовки і спеціальностей ВПО, сумісного з європейськими переліками освітніх програм, на основі вивчення тенденцій зміни російських і світових потреб ринку праці і переліків напрямів підготовки (спеціальностей) вищої професійної освіти II квартал
2005 p.
Проблема 2. Вивчення і введення системи залікових одиниць (ECTS) Аналіз зарубіжного і вітчизняного досвіду використання освітніх залікових одиниць І півріччя 2004 p.
Підготовка інформаційних матеріалів для вищих навчальних закладів про практику застосування залікових одиниць і хід експерименту 2004-2005 pp.
Підвищення поінформованості працівників сфери вищої професійної освіти про систему залікових одиниць, основану на ECTS: створення і підтримка веб-сайту з інформацією про систему залікових одиниць і досвід її впровадження в російських вищих навчальних закладах IV квартал 2003р.
Організація та проведення експерименту щодо переведення навчального процесу в Росії на систему залікових одиниць:
o запровадження системи залікових одиниць у декількох навчальних закладах Росії;
o запровадження модульних технологій побудови навчальних програм у вищій професійній освіті і створення експериментальних майданчиків;
o розробка пропозицій щодо переходу на "асинхронну" організацію навчального процесу;
o розробка проектів ДОС ВПО на основі системи залікових одиниць 2003-2005 pp.
2003-2005 pp.
2004р.
2004-2006 pp.
Проблема 3. Введення додатка до диплома (Diploma Supplement) Розробка додатка до диплома про вищу освіту, сумісного з загальноєвропейським додатком до диплома 2004 р.
Введення додатка до диплома про вишу освіту, сумісного із загальноєвропейським додатком до диплома З 2006 р.
Проблема 4. Створення і забезпечення дії порівнянної системи визнання іноземних документів про освіту в Російській Федерації і російських документів у державах - учасницях Болонської декларації Підготовка пропозицій щодо створенні системи ліцензування професійної діяльності в Російській Федерації:
o вивчення досвіду професійного ліцензування в державах - учасницях Болонського процесу;
o складання переліку професій, що підлягають ліцензуванню для випускників вищих навчальних закладів 2004 р.
2005 р.
Вирішення питань визнання іноземних документів про освіту в державах - учасницях Болонської декларації, зокрема російських документів про вищу освіту:
o підготовка методичних рекомендацій для громадян, що мають російську освіту і вибувають на роботу або навчання за кордон;
o розробка рекомендацій щодо удосконалення забезпечення визнання російських документів про освіту 2005 р.
2005 р.
Підготовка і перепідготовка кадрів з питань визнання іноземних документів про освіту:
o складання типових навчальних планів;
o створення у вищих навчальних закладах центрів підготовки і перепідготовки у сфері визнання іноземних документів про освіту 2004 р.
2005 р.
Укладання угоди між російськими і зарубіжними вищими навчальними закладами (Європи) і реалізація спільних програм вищої освіти для отримання дипломів для всіх 29 груп спеціальностей вищої професійної освіти 2004-2005 pp.
5. Проблема якості освіти і розробки порівняннях методологій і критеріїв оцінки Забезпечення інформації про російську систему освіти і створення веб-сайту про російську систему визнання документів про освіту російською, англійською, французькою та німецькою мовами 2004-2005 pp.
Аналіз систем оцінки якості освіти в державах - учасницях Болонського процесу і розробка пропозицій щодо гармонізації російської системи оцінки якості освіти з європейськими системами 2004-2005 pp.
Вивчення та аналіз зіставності технологій, методологій і критеріїв оцінки якості освіти в Росії та інших державах - учасницях Болонського процесу. Створення системи порівнянних критеріїв, методології і технології оцінки якості освіти для сприяння європейській співпраці в рамках Болонського процесу 2005 р.
Розробка технології акредитації навчальних програм з урахуванням переходу на систему залікових одиниць для забезпечення взаємного визнання результатів оцінки якості і підвищення мобільності студентів 2005 р.
Вивчення та аналіз технології спеціалізованої акредитації (акредитації навчальних програм держав - учасниць Болонського процесу) 2005 р.
Розробка пропозиції щодо створення технології ліцензування та акредитації філіалів російських вищих навчальних закладів, що працюють за кордоном, і ліцензування зарубіжних закладів і філіалів, що працюють на території Росії, на підставі аналізу функціонування російських освітніх закладів і їх філіалів, що працюють за кордоном, і зарубіжних закладів і філіалів, що працюють на території Росії 2004 р.
Створення інфраструктури визнання російської системи оцінки якості освіти іншими державами - учасницями Болонського процесу:
o створення і підтримка веб-сайту російської системи акредитації, реєстру акредитованих закладів і програм вищоїосвіти російською та англійською мовами;
o створення банку даних навчальних програм російських і зарубіжних вищих навчальних закладів, ліцензованих у РФ, і результатів їх оцінювання під час акредитації;
o ініціювання співпраці із зарубіжними акредитаційними агентствами;
o входження Росії до Європейської мережі агентств для забезпечення якості ENQA 2005 p.
2005 р.
2004 р.
2005р.
Створення банку даних зарубіжних експертів для забезпечення їхньої участі в роботі комісії для оцінки якості освіти і в роботі акредитаційної колегії Міносвіти Росії 2005р.
Проведення робочих семінарів Міжнародної мережі агентств щодо гарантії якості вищої освіти INQAAHE (2006 p.) і Мережі акредитаційних агентств країн Центральної і Східної Європи CEENET (2005 p.) в Росії 2005-2006 pp.
Створення системи громадської (професійної) акредитації навчальних програм у Росії та її гармонізація із системами профе-сійної акредитації в державах - учасницях Болонського процесу 2007р.
Використана література
1. Болонський процес.- К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004.-
2. Болонський процес: Документи.- К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004.- 168с.
3. Болонський процес і вища школа України.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.-
4. Болонський процес: Нормативно-правові документи.- К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004.- 100с.
5. Болонський процес: Модель структури додатку до диплому.- К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004.- 73с.
6. Вища освіта України і Болонський процес.- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2004.-
7. Болонський процес і вища школа України: Бібліографічний покажчик/ Укл. Герасимова В.О., Чала Н.М.- Запоріжжя: ЗДУ, 2004.- 29с.- 3.51
8. Болонський процес: Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу.- К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2004.- 196с.

 
 

Цікаве

Загрузка...