WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Досвід Російської Федерації щодо входження в болонський процес (науковий реферат) - Реферат

Досвід Російської Федерації щодо входження в болонський процес (науковий реферат) - Реферат

Федерації розглянуто відповідно до завдань створення єдиного освітнього простору держав - учасниць СНД і повномасштабної участі російської вищої школи в загальноєвропейській інтеграції освіти на основі Болонської декларації.
На нараді зазначено, що за минулий від попередньої наради рік (березень 2002 р.) академічна громадськість, Міносвіти Росії багато попрацювали. Міносвіти Росії затвердило наказ "Про організацію робіт для створення процедури заліку засвоєння студентами змісту державних освітніх стандартів вищої професійної освіти" від 19.07.2002 N 2822 , згідно з яким організовано Робочу групу для формування процедури заліку засвоєння студентами вищих навчальних закладів змісту ДОС ВПО. За ініціативою Російського університету дружби народів організовано експеримент для введення в ньому системи залікових одиниць й оптимізації навчального процесу. На прохання Московського міжнародного інституту економетрики, інформатики, фінансів і права міністерство дозволило йому проводити експериментальні майданчики на базі інших вищих навчальних закладів.
Робоча група сформувала основні принципи переведення нормативів ДОС ВПО в залікові одиниці трудомісткості, на підставі яких розроблено Методику розрахування трудомісткості основних освітніх програм вищої професійної освіти в залікових одиницях (далі - Методика). Методику разом із супровідним листом (від 28.11.2002 N 14-52-988 ін/13) направлено в міністерства, вищі заклади й Навчально-методичне об'єднання. Презентували Методику на міжнародному семінарі "Інтеграція російської вищої школи в загальноєвропейську систему вищої освіти: проблеми і перспективи", що відбувся 2-3 грудня 2002 року в Санкт-Петербурзькому державному університеті.
На 2003 рік заплановано проекти в рамках програми Міносвіти Росії "Науково-методичне забезпечення функціонування та модернізації системи освіти" і два проекти за програмою Національного фонду підготовки кадрів з проблем формування системи залікових одиниць та оптимізації навчального процесу.
Нарада констатує:
1. Система залікових одиниць - це механізм, що дозволяє оцінити в умовних одиницях виміру обсяг набутих знань, умінь і навиків виходячи із середньої трудомісткості за традиційної педагогічної технології очного навчання (лекції-семінари-практикуми, самостійна робота, контроль проміжний і та виході).
2. Набутий досвід практичного використання російськими вищими закладами освіти всіляких систем заліку результатів навчання і досвід аналітичних розробок відбору цих систем та їх адаптації до чинних норм російської системи вищої професійної освіти свідчать, що процес уведення системи залікових одиниць не можна зводити до механічної заміни академічної години на залікову одиницю як міру виміру витрат праці.
3. Систему залікових одиниць нині використовує ряд російських вищих навчальних закладів як один із засобів уведення нелінійної організації навчального процесу, переходу до систем неперервної освіти, вирішення питань академічної мобільності й визнання результатів навчання в рамках обмінів з університетами інших країн. Уведення системи залікових одиниць передбачає суттєві зміни в організації навчального процесу й певну реструктуризацію його змісту. Усе це, у свою чергу, визначають виходячи з пріоритетності завдань національної системи освіти.
4. Можливе поетапне введення в російських вузах системи залікових одиниць. На першому етапі доцільно перерахувати трудомісткість у залікових одиницях, для чого ввести новий додаток до диплома з відображенням трудомісткості всіх дисциплін як у годинах, так і в залікових одиницях. На другому етапі введення залікових одиниць мають супроводжувати відповідні зміни в організації навчального процесу.
За підсумками наради її учасники вважають за можливе рекомендувати:
- вищим навчальним закладам Російської Федерації:
1. Ураховуючи трудомісткість навчальних дисциплін, використовувати систему залікових одиниць.
2. Уводячи систему залікових одиниць, так перебудувати організацію навчального процесу, щоб він був максимально прозорим, зокрема й результати проміжної та підсумкової атестації. Перебудова навчального процесу має бути спрямована також на підвищення свободи вибору студентом індивідуальної освітньої траєкторії, визначеної за індивідуальним навчальним планом; удосконалення організації й оплати праці професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу; стимулювання освоювання інформаційно-комп'ютерних технологій освіти.
- Міносвіти Росії:
1. Сформувати наукову програму щодо проблем входження Росії до міжнародного освітнього простору, яка передбачає:
1) розробку макетів ДОС ВПО з використанням залікових одиниць;
2) визначення принципів побудови навчального процесу з використанням залікових одиниць;
3) розробку нормативних документів, що визначають основ-ні принципи, підходи і методи організації навчального процесу, зокрема:
o проекту Типового положення про організацію навчального процесу з використання у вищих навчальних закладах залікових одиниць;
o рекомендацій із викладенням основних принципів формування макета типових навчальних планів у рамках нового покоління ДОС ВПО;
o методики розрахування навчального навантаження викладачів;
o рекомендацій щодо формування навчальних груп і порядку запису студентів на дисципліни;
o рекомендацій щодо введення служб академічних консультантів;
o рекомендацій щодо методики розробки змісту і графіка роботи викладача та студента тощо;
4) розробку системи випускних документів, сумісних із загальноєвропейським додатком до диплома, та інструкції про порядок заповнення дипломів і додатків до них на основі залікових одиниць.
2. Ширше висвітлювати роботу, пов'язану з проблемою входження Росії до європейського освітнього простору.
4. План заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої професійної освіти Російської Федерації
Подаємо проект плану заходів щодо реалізації положень Болонської декларації, який обговорювали учасники Всеросійської конференції, проведеної на базі Санкт-Петербурзького державного університету в жовтні 2003 року (див. таблицю).
Завдання розвитку системи вищої професійної освіти відповідно до Болонської декларації Заходи Термін реалізації
1 2 3
Проблема 1. Розвиток системи, що базується на двох основних циклах -
доступеневого і післяступеневого (бакалаврат/магістратура) Розробка пропозицій щодо удосконалення багаторівневої структури вищої професійної освіти в Російській Федерації на підставі аналізу розвитку багаторівневих систем вищої освіти в Європі та досвіду російської системи освіти III квартал 2004р.
Розробка нормативної бази функціонування багатоступеневої системи вищої професійної освіти в Росії (зміни в законодавстві, постанови уряду тощо) 2004-2005 pp.
Розробка нормативно-правових актів про визнання кваліфікації (ступеня) "бакалавр" сферою праці за регульованими державою професіями й за професіями ринкового сектору 2004 р.
Розробка моделей бакалаврів і магістрів за спеціальностями вищої професійної освіти 2004 р.
Розробка проектів державних освітніх стандартів вищої професійної освіти бакалаврів і магістрів за спеціальностями вищої професійної освіти 2005-2006 pp.

 
 

Цікаве

Загрузка...