WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Роль гри в розвитку творчої індивідуальності та пізнавальної активності і самостійної молодших школярів - Реферат

Роль гри в розвитку творчої індивідуальності та пізнавальної активності і самостійної молодших школярів - Реферат

використовувати як засіб навчання, виконання і розвитку школярів.
Сучасна дидактика звертаючись до ігрових форм навчання на уроках вбачає в них можливості ефективної взаємодії педагога і учнів, продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, непідробної цікавості.
У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу.
Рольова гра. Головна мета її - розвивати здібності школярів, прищеплювати уміння приймати правильні рішення. У рольових іграх виявляються особистість учня, його здібності та перспективи на майбутнє.
Методика гри "Мозкова атака" запозичена з телевікторини "Що? Де? Коли?". Одержавши запитання, учасники гри потягом однієї хвилини висловлюють різноманітні гіпотези, дискутують, віддаючи перевагу тій чи іншій ідеї, а по закінченню часу пропонують свою відповідь як єдине рішення.
На уроках закріпленняпройденого матеріалу чи повторенні учні люблять працювати динамічними парами. Попередньо вчитель готує картки з 2-3 практичними завданнями з теми, що вивчається. Одержавши картку, двоє учнів перше завдання виконують спільно. Друге і третє завдання діти виконують самостійно, занотовуючи до запитів, а потім, перевіряють один одного з відповідним коментуванням допущених помилок.
Перелічені види ігор мають призначенні і конкретне застосування.
Так, мета дидактичних ігор - формувати в учнів уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю. Оволодіти необхідними знаннями, уміннями її навичками учень зможе лише тоді, коли він часто виявлятиме до них інтерес, і коли вчитель зумів зацікавити учнів.
Під час проведення дидактичних ігор в учителів виникає безліч проблем: за яким принципом відбирати навчальний матеріал для створення ігор, яке місце дидактичних ігор в ряді інших форм і методів навчання, як одному вчителеві вправитися з класом учнів під час гри?
У навчальних іграх немає тих, хто програв або виграв, тут виграють усі. Їх можна проводити на будь якому етапі уроку. Це дасть змогу виявити знання учня і вміння користуватися ними. Де брати навчальний час, який можна використати для дидактичних ігор? Якщо відмовитись від деяких застарілих компонентів уроку, то гра не лише органічно впишеться в структуру уроку, а й дасть змогу різко зекономити навчальний час. Позитивний ефект від використання ігор для навчання має виявитися одразу є після гри. Він легко виявляється в моральному задоволенні від гри її учасників.
Гра в початковій ланці є засобом пізнання навколишнього світу і себе в ньому, усвідомлення дітьми мети своєї діяльності, опредмечування абстрактних понять розвитку творчої уяви та здібностей, встановлених людьми взаємин. Більшість вчителів використовує гру як засіб цілеутворення педагогічної діяльності та інтерпретації її в особистості дії учня. Гра допомагає розвивати творчу уяву та творчі здібності дитини.
Від уроку до уроку повинні змінюватися сюжети, ігрові ситуації. Поступово цікава гра, творча композиція слів переростають у справжню навчально-пізнавальну працю.
Велике розвивальне значення мають створювані вчителем ігрові діалогічні ситуації, які спрямовані на активізацію складної аналітико-синтетичної діяльності дітей під час проведення занять з інтегрованого курсу "Я + ми". Так, розглядаючи образ світу як цілість, діти ознайомлюються з такими поняттями: світ, земля, космос, ноосфера, Батьківщина, народ, родина, сім'я.
Під час вивчення теми "Історія кожного - літопис народу" можна запропонувати ігри, які дадуть змогу усвідомити поняття роду людського - основної форми людського буття, усвідомити зв'язок між поколіннями.
Слід зазначити. Що гра - це, як правило, переживання, тому найбільш активною під час гри стає емоційна сфера. Подібно до того, як під час перегляду захоплюючого фільму глядачі стають причетними до його подій, так і в процесі цікавої гри її учасники можуть забути про все інше. Гра може бути рухливою, коли поряд з емоційною активізується фізична сфера дитини, і може бути статичною з точки зору рухливості тіла - це ігри логічні, ігри на кмітливість, коли разом з емоційною активізується інтелектуальна сфера.
Слід визнати, що в початкових ланках освіти розвиткові емоційної сфери приділяється більше уваги, ніж у старших класах. Ігри чи ігрові елементи, що використовуються, розвивають переважно сфери емоційну з фізичною чи емоційну з інтелектуальною. Поза увагою все ще залишаються ігри та тренінги духовної спрямованості.
Саме такі тренінги викликають та закріплюють вищі емоційні стани та почуття людини, допомагають формувати у дітей духовні, гуманістичні та екологічні цінності, які нам так потрібні.
Гру можна пропонувати на початку уроку. Такі ігри мають збудити думку учня. Допомогти йому зосередитись і виділити основне, найважливіше, спрямовувати увагу на самостійну діяльність.
Інколи гра може бути ніби фоном для побудови всього уроку. Коли ж учні стомлені їм доцільно запропонувати рухливу гру.
Ігри важливо проводити систематично і цілеспрямовано на кожному році, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово ускладнюючи і урізноманітнюючи їх у міру нагромадження в учнів знань, вироблення вмінь, навичок, засвоєння правил гри, розвитку пам'яті, виховання кмітливості, самостійності, наполегливості.
Дидактичні ігри можна використовувати для ознайомлення дітей з новим матеріалом та для його закріплення, для повторення раніше набутих уявлень і для їх повнішого і глибшого засвоєння формування умінь та навичок розвитку основних прийомів мислення, розширення кругозору.
В.О.Сухомлинський писав, що кожна дитина талановита по-своєму, має схильність до творчості. Але це бажання творити треба постійно стимулювати, відшукуючи методи, прийоми та форму роботи, які й сприяли розвитку пізнавальної активності дітей цього віку.
Процес навчання мусить давати школяреві якомога більше позитивних емоцій. Розумова діяльність буде цікавою лише тоді, коли є радість.
В процесі проведення уроків математики з елементами гри реалізуються ідеї співдружності змагання, самоуправління,

 
 

Цікаве

Загрузка...