WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування національної свідомості, духовно багатої особистості, здатної до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення - Реферат

Формування національної свідомості, духовно багатої особистості, здатної до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення - Реферат

що ґрунтується на допомозі дітям знайти себе, розвивати свої здібності, само реалізувати свої сили, осмислювати життєві явища, самостійно шукати істину, знаходити власну позицію шляхом напруженої інтелектуальної роботи.
Світ на початку ХНІ століття не просто змінюється. Його змістом, основним виміром і разом з тим основним важелем стає розвиток особистості, власне людський розвиток. Освітня та виховна системи є одним з найвпливовіших факторів процесу особистісного становлення людини. Її головне завдання - створити найкращі умови для самопізнання, саморозвитку, а потім і самореалізації своєї сутності кожною особистістю.
Головною метою освітньої системи ХНІ століття є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування поколінь, здатних навчатися упродовж усього життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства.
Сьогодні суспільство потребує високоосвічених, ініціативних, заповзятих людей, здібних творчо реформувати наше суспільство, збільшити інтелектуальний потенціал країни відновити духовну культуру. Згідно з державною національною Програмою "Освіта (Україна ХНІ століття)" стратегічними цілями освіти в Україні є… формування творчої особистості, забезпечення пріоритетності людини, становлення її фізичного і морального здоров'я, відтворення і трансляція культури духовності в усій різноманітностівітчизняних і світових зразків".
Пошук ефективних шляхів формування особистості й громадянина в нових умовах є особливо важливим, результат діяльності якого безпосередньо завершується в рівні сформованості в учня певних особистісних якостей.
Важливою проблемою для людини на всьому її життєвому шляху є самовизначення. Самовизначення учня обумовлене, з одного боку, об'єктивними вимогами суспільства, а з іншого - віковими особливостями психічного розвитку. Основна вимога, суспільства - здійснити свій вибір. Крім об'єктивної необхідності, вибір життєвого і професійного шляху, потребою знайти зміст того, що відбувається, і власного розвитку та існування. Ця потреба пов'язана з потребою в самореалізації себе в соціально значущій діяльності, у виробленні визначної соціальної позиції.
Для набуття адекватного нинішній ситуації суспільного досвіду діти й підлітки потребують нових знань і соціальних умінь. Ці знанні вміння потрібні, зокрема, для протистояння таким впливам та спокусам, як наркотики, насильство, злочинність.
Потребою сьогодення стало підведення учнів до самовиховання та самоосвіти. Це є два основних складники саморозвитку особистості, які відкривають кожному шлях до самоактуалізації через керування власними спонуками в соціумі.
Крім того виховна взаємодія в школі повинна забезпечувати процес самореалізації та формування соціальних компетенцій кожного виховання. Вона має бути індивідуалізована і колективна водночас, забезпечувати процес самореалізації кожного її учасника.
Загальне поняття "самореалізація" конкретизується через такі поняття:
- самовираження - активність, що спрямована на самореалізацію;
- самостверджування - активність, спрямована на самореалізацію, де мотивом виступає прагнення одержати визнання з боку інших;
- само актуалізація - активність, спрямована на збагачення своїх власних сил з тим, щоб у майбутньому мати змогу самореалізуватися на більш високому рівні.
Завдання соціалізації та самореалізації дітей і підлітків ефективно вирішується через залучення їх до роботи в органах учнівського самоврядування.
У практиці роботи школи використовується така структура учнівського самоврядування як учнівський комітет (учком), у якому працюють такі комісії: навчальна, комісія дозвілля, дисципліни і порядку, трудова та санітарна.
Робота учкому відображена на стенді "Голос учкому" в трьох сторінках: "Шкільна панорама", "Відкрита камера", "Веселограй".
Проектна технологія дає можливість активізувати особистісний потенціал кожної дитини, стимулювати інтерес учнів до певних проблем та створення педагогом таких умов навчально-виховного процесу, результатом якого є індивідуальний досвід діяльності учня. За допомогою вчителів учнями створено проекти "Я - громадянин України", "Ми - за здоровий спосіб життя", "Екологічна стежка"?
На даному етапі школа працює над пошуково-дослідницьким проектом "Створення краєзнавчого музею", Учні працюють у бібліотеках, зустрічаються з цікавими людьми, збирають пісні, розповіді про бойові та трудові подвиги людей села. Діти готують літературознавчі дослідження, вчаться обґрунтовувати і відстоювати свою думку. Проводилося свято для 5 класу "Я - особистість", учнівський форум "Обнімемо Землю красою і любов'ю", присвячений Днюю толерантності, конференція "Служіння заради миру".
Учні школи беруть участь у районному огляді художньої самодіяльності, у районній роз коляді; туристичних змаганнях, тощо.
Сучасна школа вимагає оновлення змісту, форм і методів становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення сприятливих умов для самореалізації його сил у різних видах діяльності.
Сьогодні наші учнів повинні зробити ще один важливий крок від себе до себе, але іншого. Більш досконалого. Чи зроблять вони саме сьогодні цей крок? Думаю, що так. Адже, кожним кроком, кожним словом створюється уявлення дитини про себе саму як про гідну людину.
Виховувати, формувати - значить створювати. Знайти в людині людину - чи не в цьому сенс виховання?
ЛІТЕРАТУРА
1. Зякун Т. Особливості формування національної свідомості молоді та сучасному етапі державотворення Нж. "Рідна школа" - травень, 2006 р.
2. Коберник О. Прогнозування виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі. Нж. "Рідна школа" - червень, 2005 р.
3. основи національного виховання : Концептуальна положення (частина І)/ За заг.ред. В.Г.Кузя. - К.: центр "Київ", с. 84. 1993.
4. Ращенко А. Особливості формування національної самосвідомості підлітків у позакласних закладах // Рідна школа - №7 (882) - 2003.
5. Соловейчк С. Головна умова вихованості // Завуч - №12 (162) - 2003.
6. Стельмахович М. Теорія і практика укр. нац. виховання. Посібник для вчит.п/к. - Ів.-Фр., 196. - с.88.
7. Шрамко О. Духовні засади національного виховання // Рідна школа - серпень - 2005.

 
 

Цікаве

Загрузка...