WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Попередження конфліктів - Реферат

Попередження конфліктів - Реферат

конфліктних подій.
Об'єктивними причинами виникнення конфліктів у системі "вчитель-учень" можуть бути:
втома учнів;
конфлікт вчителя з учнями на попередньому уроці;
відповідальна контрольна робота;
настрій вчителя;
невміння вчителя організувати клас на роботу;
стан здоров'я вчителя, учнів.
Особливості педагогічних конфліктів
Професійна відповідальність вчителя за педагогічно правильне вирішення ситуації (школа - це модель суспільства, де учні засвоюють соціальні норми стосунків між людьми).
Учасники конфліктів мають різний соціальний статус (педагог-учень), який визначає їх різну поведінку в конфлікті.
Різниця у віці та життєвому досвіді розводить їх позиції в конфлікті, породжує різну міру відповідальності.
Різне розуміння подій та їх причин учасниками конфлікту (діти та вчителі бачать одне і те ж, але кожен "своїми очима").
Присутність інших учнів у конфлікті перетворює їх із свідків в учасників.
Професійна позиція вчителя в конфлікті зобов'язує взяти на себе ініціативу його вирішення, а на перше місце поставити інтереси учня.
Надання продуктивного характеру педагогічним конфліктам
За певних умовах педагогічний конфлікт можна використати як джерело життєвого досвіду, самоорганізації та самовиховання.
1. Придивіться, чому Ви можете навчитися. Конфлікти можуть бути перетворені на навчальний матеріал, якщо Ви знайдете досить часу для їх аналізу. Тоді Ви зможете дізнатися щось нове про самого себе, про Ваших опонентів та про своє оточення. Ці знання допоможуть Вам прийняти в майбутньому правильне рішення та запобігти нових конфліктів.
2. Загляньте в самого себе після конфлікту. Використовуючи метод візуалізації, зверніться до власного внутрішнього голосу. Знаходячись у нейтральному, розслабленому стані, Ви зможете поглянути на те, що сталося, збоку. Це надасть Вам можливість зробити з нього уроки, проаналізувати свої дії на майбутнє.
3. Не приймайте конфлікти близько до серця. Негативні емоції, які виникають у ході конфлікту, можуть захопити Вас настільки, що уявні розміри конфлікту перевершать реальність, а це зможе дезорієнтувати Вас та підірвати самооцінку. Крім того, зробить Вас нещасливим та буде серйозною перешкодою для нових уроків з конфліктної ситуації. Дивіться на конфлікт як на малу частину свого життя, переконайте себе в тому, що його значення не можна перебільшувати.
4. Долайте негативні емоції. Вибачайте самого себе. Не займайтеся самозвинуваченням - це тільки погіршить Ваш стан. Візьміть свої емоції під контроль. Спробуйте розвіятися. Переключить увагу на щось інше, займіться активною розумовою або фізичною роботою.
5. Не дозволяйте іншим людям стримувати Вас. Люди Вашого оточення, колеги, керівництво, учні можуть мати деякі упередження стосовно Вас. Ця думка може впливати на Вас значним чином. Її треба позбутися. Попрацюйте над тим, щоб звільнитися від тиску думок інших людей, а особливо від настрою на поразки. Запобігайте спілкуванню з людьми, негативний вплив яких на Вас постійний. Не надавайте іншим людям можливості повчати Вас та збуджувати у Вас почуття провини. Будьте готові до спілкування з тими, у кого, на Вашу думку, після конфлікту залишилися неприємні почуття.
Оскільки буття людини носить соціальний характер, конфлікти різної орієнтації супроводжують людину протягом всього життя. Американський психолог Ерік Еріксон встановив типологію конфліктів за віковою кореляцією.
Таблиця 24
Конфлікти на різних стадіях розвитку особистості
(за Е.Еріксоном)
Зміст конфлікту Вік людини
1. Конфлікт між довір'ям та недовір'ям до навколишнього світу. Від народження - до року життя.
2. Конфлікт між почуттям незалежності, відчуттям сорому та сумнівів. 1-3 роки
3. Конфлікт між ініціативністю та почуттям провини. 4-5 років
4. Конфлікт між працьовитістю та почуттям неповноцінності. 6-11 років
5. Конфлікт між розумінням приналежності до певної статі та нерозумінням форм поведінки, відповідних даній статі. 12-18 років
6. Конфлікт між прагненням до інтимних стосунків та відчуттям ізольованості від оточуючих. Раннє зростання
7. Конфлікт між життєвою активністю та зосередженістю на собі, на своїх вікових проблемах. Нормальне зростання
8. Конфлікт між відчуттям повноти життя та відчаєм. Пізнє зростання
Е. Еріксон вважав, що коли ці конфлікти вирішуються успішно, то криза не приймає гострих форм і закінчується формуванням певних рис особистості. Невдале розв'язання кризи приводить до того, що, переходячи на нову стадію, людина переносить з собою необхідність вирішувати протиріччя, властиві не лише даній, але й попередній стадії. У такому випадку це дається набагато важче.
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
Давыденко Т.М.Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение, 1987. - 207с.

 
 

Цікаве

Загрузка...