WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вчимося навчати та розвивати - Реферат

Вчимося навчати та розвивати - Реферат

рішень, 5 - виконання творчих завдань,
6 - brinstorming.
Діаграма 14
Співвідношення вольових методів мотивації
1 - пред'явлення навчальних вимог, 2 - інформування про обов'язкові результати навчання, 3 - формування відповідального ставлення до праці, 4 - пізнавальні ускладнення, 5 - самооцінка та корекція діяльності, 6 - рефлексія поведінки,
7 - прогнозування майбутньої діяльності.
Діаграма 15
Співвідношення соціальних методівмотивації
1 - бажання бути корисним вітчизні, 2 - прагнення наслідувати сильну особистість, 3 - створення ситуації взаємодопомоги, 4 - пошук контактів та співпраці, 5 - зацікавленість у результатах спільної роботи, 6 - взаємоперевірка, 7 - рецензування.
За дослідженнями В.А.Кан-Каліка - організація психологічного комфорту спілкування з учнями забезпечується такими показниками:
чіткість організації первинного контакту з класом;
оперативний перехід від організаційних процедур (привітання, розсаджування...) до ділового та особистого спілкування;
оперативне досягнення соціально-психологічної єдності з класом;
введення особистісних аспектів у взаємодію з дітьми;
подолання стереотипних та негативних установок на окремих учнів;
постановка завдань та запитань, які в початковий момент взаємодії здатні мобілізувати учнів;
скорочення педагогічних вимог забороняючого характеру;
забезпечення позитивного зовнішнього комунікативного вигляду вчителя (охайність, зібраність, доброзичливість...);
реалізація вербальних та невербальних засобів взаємодії, активне включення міміки, контакту очима...;
вміння "транслювати" на клас власну прихильність до дітей;
постановка яскравих, привабливих цілей діяльності, демонстрація шляхів їх досягнення;
розуміння внутрішнього настрою учнів, демонстрація їм цього розуміння.
Звичайно, ці показники не можуть бути постійно стабільними, на їх реалізацію також впливає цілий ряд факторів. Їх ефективність може бути значно знижена через вплив таких обмежень:
педагог пропонує учням свою авторську систему взаємовідносин;
вчитель пропонує цікаву, на його погляд, діяльність, не усвідомлюючи того, що вона не цікава учням;
педагог особисто відсторонений: він пропонує учням види діяльності, не виражаючи при цьому свою особисту позицію;
у вчителя виробився негативний стереотип у ставленні до цього класу;
клас був незадоволений попереднім педагогом та переносить своє незадоволення на нового вчителя з цього ж предмета.
Знайдіть у цих обмеженнях "свої". Проаналізуйте їх та намагайтеся нейтралізувати їх дію на Вас.
Пропонуємо Вам ознайомитися з деякими порадами щодо виявлення індивідуальних можливостей та потреб учнів у навчанні (моніторинг):
Вивчення учнів повинно бути підпорядковане підвищенню якості виховання та навчання.
Необхідно поєднувати вивчення з виховним впливом на учнів.
Вивчення треба проводити планомірно та систематично.
Вивчення необхідно проводити в реальних умовах навчання та життя учнів.
При вивченні треба використовувати різноманітні методи та прийоми.
Вивчення передбачає ознайомлення з умовами життя та побуту учнів.
Вивчати треба не окремі риси, а особистість в цілому.
При вивченні треба акцентувати увагу на позитивних рисах характеру та поведінки.
Особливе значення серед сприятливих умов розвитку учнів та вчителів, без сумніву, мають умови, в яких працює вчитель та вчаться учні. Вони значною мірою визначають їх ставлення до педагогічного процесу. Це означає, що, незважаючи на складність фінансових проблем, школі, відділу освіти треба вкладати час та ресурси в створення умов професійного комфорту для учнів та вчителів.
Педагогічна технологія, за Б.Т.Ліхачовим, - це організаційний, цілеспрямований, умисний вплив на навчальний процес.
Педагогічна технологія - це мистецтво, майстерність, вміння, сукупність методів опрацювання, зміни стану. (В.М Шепель)
Педагогічна технологія означає системну сукупність та порядок функціонування всіх особистісних, інструментальних та методологічних засобів, які використовуються для досягнення педагогічних цілей.(М.В.Кларін).
Педагогічна технологія - це системний метод створення, використання та визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних та людських ресурсів, їх взаємодії, основне завдання якого - оптимізація форм освіти. (ЮНЕСКО).
Визначається три рівні поняття "педагогічна технологія": загальнопедагогічний, предметний та елементний.
Педагогічні технології класифікуються за багатьма ознаками.
Ставлення до дитини: авторитарні, дидактоцентричні, особистісно-орієнтовані, гуманно-особисті, технології співробітництва, технології вільного виховання.
Домінантний метод навчання: догматичні, репродуктивні, пояснювально-ілюстративні, розвиваюче навчання, проблемно-пошукові, творчі, програмоване навчання, діалогічні, саморозвивальне навчання, інформаційно-комп'ютерні.
Організаційна форма: класно-урочні, альтернативні, академічно-клубні, індивідуально-групові, колективні, диференційовані.
Орієнтація на особистісні структури: інформаційні (формування ЗУН), операційні (формування способів розумових дій), емоційно-художні (виховання естетичних якостей), емоційно-моральні (виховання моральних якостей), саморозвиток (формування механізмів самоуправління), евристичні (розвиток творчих здібностей).
Сучасна педагогіка орієнтована на технології індивідуального навчання, серед яких можна виділити такі:
технологія індивідуалізованого навчання за Інге Унт. Головною формою індивідуалізації навчання є самостійна робота в школі та вдома;
адаптивна система навчання А.С.Границької. За умов класно-урочної системи створюється така організація класу, за якої 60-80% часу вчитель організовує індивідуальну роботу з учнями;
школа-парк. Весь навчальний процес індивідуалізовано. В першу половину дня учні працюють самостійно, за робочими посібниками, без розкладу. Друга половина дня присв'ячена заняттям в групах за інтересами;
дальтон-план. Мотивація учнів до самостійного вивчення навчального матеріалу, свобода учнів у виборі часу та форм навчання, позитивна емоційність та співробітництво учнів.
Уміння виступати публічно
Визначивши свого співбесідника (-ів), продумайте, що ви йому скажете, аби переконати. Рекомендуємо скористатися випробованою технологією "меседжу". Меседж - це короткий, насичений текст промови переконуючого

 
 

Цікаве

Загрузка...