WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вчимося навчати та розвивати - Реферат

Вчимося навчати та розвивати - Реферат


Реферат на тему
Вчимося навчати та розвивати
Навчання та розвиток дітей - ключовий момент менеджерської діяльності вчителя (навчальний менеджмент). Дуже часто вчителі-початківці, маючи глибокі знання за своїм фахом, приходять до висновку, що вони не можуть результативно вчити своїх вихованців основам наук.
Створення сприятливих умов для особистого розвитку учнів
Погляди вчителів на розвиток дітей, як відомо, істотно відрізняються, бувають не тільки суперечливими, але й полярними. Серед цих поглядів найбільш суттєвими є такі узагальнені типи моделей:
караючий (концепція "Я - батько") - прискіпується з кожного приводу, акцентується на учнівських прорахунках та помилках;
За дослідженнями Н. Крупеніної від "захоплення" покаранням до насильства над дітьми - один крок. Вона виділила такі види насильства: фізична образа, словесна образа, публічна образа, колективний осуд, шантаж, покарання* працею. На жаль, найбільше принижень та насильства припадає на учнів молодших класів. Кожен третій учень відчув на собі силу публічної образи, кожен п'ятий - "рукоприкладство". Майже половина (40%) старшокласників відчувають на собі шантаж викладачів.
формаліст - ретельний в організації та виконанні процедурних питань, разом з тим в зміст педагогічних явищ проникає неглибоко;
з індивідуальним підходом (концепція "Я - дорослий") - допомагає кожному учневі вчитися в рамках та темпі його можливостей (досвіду);
відгороджений (концепція "Я - дитина") - не вникає в персональні мотиви та потреби учнів;
підтримуючий - заохочує самостійність, ініціативу учнів, залучає їх до творчості (методика творчого вирішення дослідницьких завдань, мала академія наук та ін.) та експериментів;
директивний - прибічник детальних, чітких інструкцій;
безтурботний - питання розвитку дітей залишається поза інтересом та полем зору цього вчителя.
Між обставинами в класі та ставленням вчителя до справи розвитку учнів існує пряма залежність. Найважливіший показник ефективної діяльності вчителя - бажання дітей йти до школи, на урок, зацікавлено відноситися до навчання. Завдання вчителя полягає в тому, щоб відтінити, виявити, розкрити потенційні можливості дитини засобами емпатійного впливу, а не залякувати учнів за невивчені уроки та інші промахи.
Більшість вчителів, як сильні особисті, присвячують себе безперервному посиленню професійного та особистого потенціалу, а частина (є й такі) - дозволяють життю йти своєю чергою. Звичка до рутинності повсякденного життя дозволяє їм обійтися тільки частиною своїх можливостей. Вчителі-новатори сприяють вивільненню здорової, позитивної енергії дитини та направляють її в русло пізнання. Як писав відомий педагог-публіцист С.Л.Соловейчик: "Уміння бачити та cтверджувати здатність учня, формувати на цій основі його старанність та постійно підтримувати психологічний комфорт (на уроках Шаталова В.Ф. всі учні - здатні та старанні) - найважливіша умова для вільної та творчої праці".
В психології (за О.М. Леонтьєвим) під мотивом розуміють певні переживання, що спонукають суб'єкт до дій. Мотиви навчання (за М.В.Матюшкіною) поділяються на два види:
Мотиви, закладені в самій навчальній діяльності:
мотиви, пов'язані із змістом навчання: учня спонукає до навчання бажання дізнатися нових фактів, оволодіти знаннями, проникнути до суті явищ…
мотиви, пов'язані із самим процесом навчання: учня спонукає до навчання бажання виявити інтелектуальну активність, міркувати, долати перешкоди у вирішенні задач.
Мотиви, пов'язані з тим, що знаходиться поза навчальною діяльністю:
широкі соціальні мотиви;
мотиви обов'яку та відповідальності перед класом, вчителями, батьками…;
мотиви самовизначення (розуміння значення знань для майбутнього, бажання бути готовим до дорослого життя);
особистісні мотиви: бажання отримати схвалення, гарні оцінки, бажання бути першим…;
негативні мотиви: бажання запобігти неприємностей з боку вчителів, батьків, однокласників.
Програма стимулювання успішної
діяльності учнів на уроці
Чинники стимулювання діяльності учнів змістом навчального процесу:
захоплююча розповідь вчителя;
перехід життєвих уявлень учнів на рівень наукових понять;
введення в урок елементів історизму, цікавих історичних фактів;
демонстрація практичного значення в житті матеріалу, що вивчається;
опора на міжпредметні зв'язки;
опора на особистий досвід учнів;
показ новітніх наукових досягнень;
використання естетичного значення матеріалу;
використання цікавих фактів науки.
Чинники стимулювання, включені в саму діяльність:
використання проблемних ситуацій;
використання експериментальних мікродосліджень учнів;
використання елементів гри;
використання елементів змагання;
використання творчих самостійних робіт;
опора на колективні форми діяльності.
3. Стимули діяльності в спілкуванні:
доброзичливість, почуття емпатії вчителя;
надання моральної підтримки учням;
заохочення учнів;
вміння вчасно надати учням допомогу;
забезпечення успіху учнів у роботі;
виявлення довіри до учнів;
авансування успіху;
систематична демонстрація на уроці успіхів класу.
Критерії дієвості стимулів на уроці
Емоційне ставлення: допитливі, теплі очі учнів; жвавість реакції; уважні пози учнів; піднесений настрій на уроці.
Вольові виявлення: зосередженість; активне використання ЗУНів; виявлення зусиль у подоланні труднощів; піднесені руки, бажання учнів до активності.
Інтелектуальні виявлення: знаходження причинних зв'язків, залежностей, закономірностей самими учнями; самостійність учнів у висновках та узагальненнях; питання учнів; прагнення учнів до аналізу, виправлень та доповнень до відповідей товаришів.
Наші дослідження виявили таку картину позитивної мотивації учнів на уроці за визначеними характеристиками.
Діаграма 11
Співвідношення методів мотивації та стимулювання
навчальної діяльності (%)
Діаграма 12
Співвідношення методів емоційного впливу
1 - заохочення, 2 - осуд, 3 - навчально-пізнавальна гра, 4 - створення наглядно-образної уяви, 5 - створення ситуації успіху, 6- стимулююче оцінювання, 7 - вільний вибір завдання, 8-задоволене бажання бути значущою особистістю.
Діаграма 13
Співвідношення методів пізнавальної мотивації
1 - опора на життєвий досвід, 2 - пізнавальний інтерес, 3 - створення проблемної ситуації, 4 - пошук альтернативних

 
 

Цікаве

Загрузка...