WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Як правильно та ефективно впливати на людей? - Реферат

Як правильно та ефективно впливати на людей? - Реферат

адже ласка потрібна кожному.
За дослідженнями американських психологів дитина у віці до одного року не може обійтися без постійного відчуття тепла рук рідних йому людей.
У п'ять років дитина повинна відчути за добу не менш як 200 лагідних дотиків батьків, рідних, вихователя.
Доросла жінка... Якщо за добу вона відчула менше 15 лагідних дотиків з боку чоловіка, дітей та подруг, то вона відчуває себе невпевнено, роздратовано, у неї розвивається підозра, невроз.
Дорослий чоловік... Упевнено відчуває себе при 8-12 дотиках за добу.
Треба пам'ятати, що, доторкуючись до людини, ми при цьому проникаємо в його біополе, в чужий життєвий простір. Як писала Аушра Аугустінавічуте: "Напевно, ми більш усього наближаємося до істини, стверджуючи, що всі види стосунків гарні при дотриманні безпечної дистанції". Тому дотик має свої певні правила:
перше не намагайтеся доторкуватися до учня, особливо до підлітка, коли у нього немає настрою;
друге не дозволяйте собі високомірних та фамільярних дотиків, а саме: поплескування по плечу або щоці, покуйовдження по голові... Це, щонайменш, - нетактовно;
третє лагідний, покірливий дотик до дитини в кінці неприємної для неї "виховної" бесіди додасть дитині приємної впевненості у Ваших "батьківських" намірах.
Вплив на групи та системи в школі
Витримуючи стратегію впливу на педагогічний та шкільний колектив*, на мікрогрупи, дотримуйтесь таких інструкцій:
допомагайте всім у самооцінці. Зміни в собі сприяють усвідомленню їх необхідності. Учитель повинен переоцінити своє дійсне положення, побачити недоліки та забажати виконати роботу в напрямку "поліпшення". Мета цієї акції - бажання управляти майбутнім;
починайте з невеликих змін, розвивайте їх. Програми великих змін дуже рідко отримують повну реалізацію. Невеликі зміни приносять успіх, заохочують подальший саморозвиток та самоорганізацію;
показуйте на власному прикладі. Доведіть, що Ви вірні слову та собі;
винагороджуйте просування в правильному напрямку. "Наші люди" - праведні вчителі, занадто схильні поводитися відповідно до вимог оточення;
дуже просто не визнавати "важких" членів колективу та не звертати уваги на позитивні в них зміни (не робіть цього);
домагайтеся узгодження в цілях. Вчителям та учням необхідно бачити своє майбутнє та брати участь у визначенні змін;
жорсткість у встановленні цілей породжує ворожнечу, яка не сприяє досягненню ефективного впливу;
передбачайте потенційну небезпеку. Будьте реалістичними, пам'ятайте про "Закон маятника" - "якщо Вам сьогодні добре, то завтра...". Це допоможе не тільки приготуватися до невдач, але й запобігти деяких з них.
Роль референтних груп в освіті
У соціальній психології виділяють важливе поняття "референтна група". Референтними, або еталонними, називають групи, чиї норми, установки та орієнтацію не тільки приймаються людиною до уваги при організації своєї соціальної поведінки, але й стають мотивами її поведінки.
Будучи одночасно членом декількох груп приналежності, педагог або учень намагається ідентифікувати себе далеко не з усіма. Є такі групи, з думкою яких вони рахуються особливо (клас, секція, гурток...). Роль референтних груп у школі полягає в тому, що вони дають певний стандарт (критерій), за допомогою якого педагог (учень) може оцінювати себе та інших, формують його соціальні цінності та установки. Приймаючи стандарти певної групи за еталон своєї поведінки, людина разом з тим претендує на визнання його референтною групою.
Референтні групи можуть бути не тільки реальними, але й уявними. В останньому випадку може виникнути побоювання одностороннього розвитку учня, оскільки за таких умов практично відсутній зворотний зв'язок між референтною групою та середовищем, що оточує учня. Він буде жити та розвиватися в сфері ідеалів, а не реальності.
Референтними можуть стати й асоціальні групи. Тому, вивчаючи особистість учня, важливо з'ясувати, які групи є для нього референтними, яка спрямованість цих груп.
Учасникам референтної групи звичайно властиво приписувати позитивне своїй групі, а негативне - чужій. У той же час група не встановлює норми для кожної можливої ситуації, а тільки для значущих, важливих.
У ряді випадків учень може бути членом декількох референтних груп відразу. Це може привести до внутрішнього конфлікту його особистості, до її роздвоєння, якщо спрямованість цих груп різна. Наприклад, учень бажає займатися спортом, члени секції, де він тренується, є для нього референтною групою. Але й батьки для нього також - еталонна група, а вони - проти його захоплення спортом. У дитини виникає роздвоєння власної позиції, яка боляче переживається.
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
ДавыденкоТ.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение, 1987. - 207с.

 
 

Цікаве

Загрузка...