WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи до творчої діяльності - Реферат

Шляхи до творчої діяльності - Реферат

рівню розвитку учнів, однак не варіює методи навчально-пізнавальної діяльності. Методи активізації застосовує рідко.
Локально-моделюючий.
Середній Володіє стратегією навчання учнів ЗУНам. Цілі та задачі діяльності обґрунтовані, але не визначені рівні засвоєння учнями бази знань та відповідних їм форм та методів роботи. Переважають традиційні методи та прийоми навчально-пізнавальної діяльності. Активізація діяльності учнів здійснюється без глибокого дидактичного обґрунтування.
Системно-моделюючий.
Високий Володіє стратегією навчання учнів ЗУНам. Мету, задачі та структуру занять вибирає з урахуванням особливостей учнів, ролі учбового матеріалу в курсі та в зв'язку з іншими предметами. Моделює рівень засвоєння по темі, форми та методи учбово-пізнавальної діяльності. Зміст викладає відповідно до цілі. Переважають проблемні методи навчання, що відповідають потребам, мотивам та інтересам учнів.
Творчий.
Дуже високий Використовує стратегії перетворення свого предмету якзасоби формування особистості учня. Цілі, задачі та структура занять відповідають потребам формування технологічного мислення учнів. Використовує диференційований та особистісно-орієнтований підхід. Методи навчально-пізнавальної діяльності підпорядковані реалізації алгоритмічно-дійового та творчого рівнів засвоєння знань. Проектує діяльність та поведінку учнів у конкретних педагогічних ситуаціях.
Творчі педагогічні групи
Історія педагогічного новаторства відмічена видатними проривами таких педагогів, як А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, В.Ф.Шаталов, М.П.Гузик, Ш.А.Амонашвілі, Е.М.Ільїн, С.М.Лисенкова та ін. Але багато чого в творчості можна досягти, працюючи в групі професіоналів. Окремий педагог може справитися з творчою проблемою обмеженого масштабу, але ускладнення проблеми вимагає створення творчих колективів. У творчій групі, в зв'язку з цим, бажано створити рівновагу вміння та здатності.
Важливим чинником успіху творчої групи є її керівництво, оскільки керівник (кафедра) буде намагатися створити винахідливу та збалансовану групу, в якій буде представлений великий "асортимент" талантів (характерів).
Робота творчої групи має свої внутрішні обмеження, які необхідно знати для того, щоб виключити їх вплив. Психологи стверджують, що між творчою діяльністю та відчуттям особистого задоволення існує позитивний зв'язок. Участь у творчості відкриває в кожного педагога непередбачені можливості та значні сили, вона надихає. Але не намагайтеся за один раз зробити великий внесок в історію творчої діяльності людства. Пам'ятайте, "очікувані" результати можуть бути самими несподіваними для Вас! Новаторство* завжди містить у собі елемент ризику. Він неминучий. Не зосереджуйтеся на його мінімалізації - це спустошує Вас та зводить нанівець сам пошук.
У підходах до педагогічної творчості можна виділити такі три варіанти:
Знаходження нового використання існуючим методам та методикам.
Знаходження нових педагогічних методів та засобів для досягнення певної цілі.
Внесення інноваційних змін в існуючу педагогічну практику або комбінування новими способами того, що вже існує.
І на завершення цього розділу розглянемо приклади повсякденної творчості (за межами роботи), які, не відносячись до розряду видатних, сприяють створенню нашого власного образу: приготування їжі, експериментування в цій справі з різними комбінаціями харчових продуктів; виготовлення речей - від одягу до меблів. Це активізує Вашу інтелектуальну діяльність; захоплення садівництвом та городництвом; спілкування з дітьми та спостереження за їх грою. Використовуючи творчу уяву та уміння проникати в світ дитини, Ви зможете попасти до "країни чудес", взяти участь у неймовірних подорожах; співайте. Співайте скрізь, по дорозі в школу, у ванній кімнаті…; танцюйте вдома, на роботі з колегами, учнями, в гостях; вивчайте мови інших народів. Якщо Ви говорите більш ніж на одній мові, читайте книжки на мові оригіналу; пишіть листи, щоденники, помітки, в яких довірливо виражайте свої внутрішні переживання та бажання.
ЛІТЕРАТУРА
Альтшуллер Г.С., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к технологии. (Теория и практика решения изобретательских задач). - Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1989. - 381с.
Амонашвили Ш.А. Личностно - гуманная основа педагогического процесса. - Мн.: Университетское, 1990. - 560с.
Амосов Н.М. Алгоритмы розума. - Киев: Наукова думка, 1979. - 223с.
Амосов Н.М. Разум, человек, общество, будущее. - К.: Байда, 1994. - 184с.
Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т.1. - М.: Педагогика, 1980. - 232с.
Ангеловски К. Учителя и инновации: Кн. для учителя: Пер. с макед. - М.: Просвещение, 1991. - 159с.
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе.- М.: Просвещение, 1989.-224с.
Арват Ф.С., Коваленко Є.І. та ін. Культура спілкування: Навч.-метод.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 328с.
Бараева О.Ю. Стратегическая деятельность директора школи.- Н.Новгород: МП "Балахинская типография", 1994. - 71с.
Бэрн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. з англ. / Общ.ред. М.С.Мацковского. - М.: Лист-Нью; Центр общечеловеческих ценностей, 1997. - 336с.
Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - 200с.
Бодалев А.А. Личность и общение: Избранные труды. - М.: Педагогика, 1983. - 272с.
Бойделл Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя. - М.: АО "ИНФРА-М" - АОЗТ "Премьер", 1995. - 204с.
Веснин В.Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой роботе. М.: Юрист, 1998. 496с.
Воспитание чувств у детей по методу Марии Монтессори: Дидактический материал / Сост. и ред. З.Н.Борисова, Р.А.Семерникова. К., 1995. 132с.
Вудкок М., Френсис Д. Роскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. - М.: Дело, 1991. - 320с.
Головаха Е.И., Папина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К.: Политиздат Украины, 1989. - 189с.
Давыденко Т.М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. - Москва-Белгород, 1995. 251с.
Давыдов Н.А., Бойченко Н.А. Как быстро научиться интересно и эффективно обучать специалистов. - Симферополь: Таврия, 1992. - 112с.
Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и руководителей. - М.: Просвещение, 1987. - 207с.

 
 

Цікаве

Загрузка...